UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření COVID-19 došlo k nárůstu objednávek, proto v expedici může docházet až k týdennímu zpoždění!

Trávy

Trávy a jejich druhy:

 • Bér zelený
 • Bojínek hlíznatý
 • Bojínek luční
 • Chrastice rákosovitá
 • Chundelka metlice
 • Ježatka kuří noha
 • Jílek mnohokvětý
 • Jílek vytrvalý
 • Kostřava červená
 • Kostřava luční
 • Kostřava ovčí
 • Kostřava rákosovitá
 • Lipnice bahenní
 • Lipnice hajní
 • Lipnice luční
 • Lipnice nízká
 • Lipnice obecná
 • Lipnice roční
 • Lipnice smáčknutá
 • Medyněk vlnatý
 • Metlice trsnatá
 • Metlička křivolaká
 • Oves hluchý
 • Ovsík vyvýšený
 • Ovsíř pýřitý
 • Poháňka hřebenitá
 • Psárka luční
 • Psineček obecný
 • Psineček psí
 • Psineček veliký
 • Psineček výběžkatý
 • Pýr plazivý
 • Rosička krvavá
 • Smělek jehlancovitý
 • Smělek štíhlý
 • Smilka tuhá
 • Srha laločnatá
 • Strdivka brvitá
 • Strdivka nicí
 • Sveřep bezbranný
 • Sveřep měkký
 • Sveřep vzpřímený
 • Tomka vonná
 • Trojštět žlutavý
 • Třeslice prostřední
 • Válečka prápořitá

HERBÁŘ, ROSTLIN A BYLINEK

0 produktů