Permakultura

Permakultura (trvalé udržitelné zemedělství v souladu s přírodou) je koncepce (filosofický směr) udržitelného souladu a harmonie člověka s přírodou a jejími cykly. Některé principy permakultury vychází ze zásad biodynamického zemědělství propagovaného Rudolfen Steinerem.

 • permakultura respektuje homeostázu přírody a člověka, přizpůsobuje se jí v souladu s rytmy a cykly země

Představitelé permakultury v Česku a ve světě:

 • Jaroslav Svoboda (obhospodařuje cca 20 ha permakulturním způsobem), Permakulturní design, semináře o permakultuře, autor velmi populárních knih o Permakultuře
 • Sepp Holzer, Rakousko, permakutůrní farma je výšce cca 1600 m n.m. o rozloze cca 40 ha
 • Bill Mollison, David Holmgren z Austrálie - zakladatele a popularizátoři Permakultury od 70-80. let minulého století
 • Anastazie - Rodové statky v Rusku
 • Tomáš Svoboda, uživatel (užívá cca 1, 5 hektarovou zahradu) a navrhovatel permakulturních zahrad, žák Jaroslava Svobody
 • RNDr. Mojmír Vlašín, přednášky o permakultuře např. v Hostětíně
 • Masanobo Fukuoka (1913-2008), který byl japonským farmářem, průkopníkem přirozeného zemědělství a metody „nic-nedělání“
 • spolek PermaNet, kurzy permakulturního designu, návrhy zahrad, atd.
 • Petr Hájek, architekt
 • Ing. Patrícia Černáková
 • Alena a Milan Suchánkovi (PERMANET z.s), permakulturní design, kurzy, návrhy zahrad
 • Síť permakulturních projektů v ČR - koordinátorka Martina Fialová
 • www.permakulturacs.cz
 • Šťastní lidé.cz, Vítek a Mína Šťastná

Známé osobnosti provozující permakulturní zahradu:

 • moderátorka pořadu Kouzelné bylinky Simona Tancerová
 • Ruediger Dhalke, známý rakousky spisovatel a psychoterapeut
 • Wolf Dieter Storl, spisovatel, bylinkář, etnobotanik, medincinman
 • Mario kubec, herec
 • Linda Mahelová, bylinkářka, milovnice vůní, aromaterapeutka, autorka e-booku a online kurzů o bylinkách, druhou oblastí zájmu je permakultura

Základní principy permakulturního hospodaření podle D. Holmgrena:

 1. Pozoruj PŘÍRODU a jednej (Krása je v očích pozorovatele)
 2. Zachycuj a uchovávej energii (Kuj železo, dokud je žhavé)
 3. Získávej výnos (S prázdným žaludkem se špatně pracuje)
 4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace)
 5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (Příroda sama ví, co dělá)
 6. Nevytvářej odpad (Kdo šetří má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších)
 7. Navrhuj od vzorů k detailům (Pro stromy nevidět les)
 8. Dej přednost začleňování před oddělováním (Více rukou, méně práce)
 9. Využívej malých a pomalých řešení (Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají)
 10. Využívej rozmanitosti a važ si jí (Neukládej všechna vejce do jednoho košíku)
 11. Využívej krajů a važ si okrajových systémů (Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)
 12. Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)

Obvyklé metody používané v permakultuře:

 • DIVOKÁ PŘÍRODA, bez zádného zásahu člověka a propojená s okolním prostorem (10 - 30% pozemku)
 • jedlá zahrada a les (stromy, keře) - soběstačnost
 • vyvýšené záhony - snadnější práce, bylinná spirála
 • stavitelství využívající přírodní místní zdroje a materiály
 • plošná práce s povrchovou i dešťovou vodou a závlahou (jezírka, tůně, swaly, key line design - svedení vody po vrstevnici)
 • mulčování místo rytí a pletí
 • využívaní synergie hub, rostlin a stromů
 • permakulturní design v souladu s místem - otázkou je, zda to není umělý zásah do umělé krajiny (je to správná cesta?)
 • přírodní hnojení (např. jícha, hnůj) a kompostování, minimalizace nespracovaného odpadu
 • domácí zvířectvo (husy, kačeny, slepice, kachny, indičtí běžci, králíci, vepři, ovce, kozy adt) - užiteční pracovníci, zdroj vajec i masa
 • využívání skleníku, sklepa na skladování
 • měděné nebo mosazné nástroje na práci s vodou a půdou (Viktor Schauberger, princip: pochopit a napodobit), větrné čerpadlo Floriš, ploskořezy atd.)
 • potravinová soběstačnost, zásoby na zimu, skladování, sušení, lisování, mléčné kvašení zeleniny
 • zajímavost: tzv. ZAVŘENINA -zavírání čerstvého ovoce do 15 min. po utržení do sklenice (vytvoří se mikroklima) - nezavařuje se to!!, může se skladovat i více jak rok (Petr Hájek)
 • čas ...po 10 letech si permakulturní zahrada tzv. sedne a příroda ji tzv. pohltí, přijme
 • paradox - velmi suchá půda neumí zadržet vodu - proto využíváme zádržné systémy, swaly a key line na pozvolné zavlažování vody
 • principy permakultury lze aplikovat i pro velké plochy (zádržné systémy na vodu, swaly, key line atd..)

V čem je rozdíl mezi zahradničením a permakulturou?

 • pozorujeme a nasloucháme přírodě (vnímáme její ekosystémy - vítr, voda,....počasí, déšť, mrazy, podzemní voda)
 • studium bylinek, rostlin, stromů, přírody - kurzy, školy, přednášky
 • místo rytí používá vrstvení a mulčování, bezorebné techniky
 • např. zeleninu nerozmazlujeme zaléváním
 • permakulturní zahrada působí trochu chaoticky a působí bujným, zarostlým dojmem
 • používá také vyvyšené záhony
 • na permakulturní zahradu nepatří žádná chemie (hnojiva, postřiky)
 • velká rozmanitost druhů a rostlin, jsou zde tzv. rostlinná jedlá patra (od tobinambur až po stromy)
 • pěstování polykultur místo monokultur
 • nepoužívá se strojů (traktor, sekačka atd...), jen v malém měřítku

Studie udržitelnosti permakulturní farmy:

Studie, prováděná v ekologické farmě v Normandii (La Ferme biologique du Bec Hellouin, která vznikla v roce 2004), vypracovaná ve spolupráci s zemědělskou univerzitou v Paříži AgroParisTech zkoumala ekonomickou udržitelnost této farmy po dobu tří let. Dospěla k tomu, že na rozloze 1061 metrů čtverečních je možné vytvořit čistý příjem, který bude měsíčně dosahovat 900 až 1600 eur, což znamená, že takový systém hospodaření, dle permakulturních principů bez traktorů a umělých hnojiv, na této farmě je udržitelný.

 • kombinují pěstování různých druhů zeleniny a květin ve velkých dřevěných truhlících (tím se jednotlivé druhy rostlin chrání před škůdci)
 • používají zvířecí trus na hnojení

Rodové statky

rodový statek, (vychází z principů Anastázie) v našem moderním pojetí obnáší pozemek o velikosti min. 10 000m2, který zabezpečí potřeby celé rodiny a jednou z alternativ jak žít na planetě zemi v souladu s přírodou. Součástí rodového statku je dům, jedlý les, jezírko, sad, louka, les a prospor pro pěstování zeleniny a drůbeže.

 • www.rodovestatky.com

Komunitní zahrady ve městech

Biodynamické zahradničení

metoda biodynamického zahradnictví využívá napojení na sezonní cykly a rytmus přírody (vychází z principů ekologicky šetrného zahradničení, zdravé půdy nebo soběstačnosti). Za zakladatele je považován farmář, filosof Rudolf Steiner (1861 - 1925), který též před 100 roky začal praktikovat biodynamické zahradničení.
 • rozlišuje dny kořenové, květové, listové a plodové
 • využívá sezonní cykly a rytmus přírody (např. podle fází Měsíce či postavení Slunce)
 • vyrábí a používá přírodní přípravky z léčivých bylin a živočišných orgánů, jako je tekuté hnojivo a nejrůznější nálevy
 • více

Permakultura a její filosofie

některé aplikace realizátorů permakulturních modelů či rodových statků si neuvědomuje několik zásadní parametků, které souvisí se společností a divokou přírodou

 • izolace, řada realizátorů má myšlenku, aby byla nezávislá na současné konzumní společnosti, na jedné straně je to pozitivní aktivita, ale na druhé straně je nutné platit složenky. 
 • oplocení pozemku drátem (říkám, to co je za plotem mě vlastně nezajímá, vytvořím si svůj izolonaný umělý permakuturní statek) je projevem izolace a nepochopení přírodních zákonů
 • kontakt a umění komunikovat se současnou společností (přijetí tohoto stavu) je důkazem přízpůsobivosti, pružnosti (resilience)  a tím pádem překonání izolace, nekomunikace a odsuzování. (rozhodně tím není myšlen souhlas s konzumní společnosti). Různost a spolupráce může být příkladem pro novou společnost, které nebude mít primárně materiální charakter.
 • umělá výsadba, koupený pozemek je vhodné dle mého názoru rozdělit na třetiny a min. 1/3 rozlohy je vhodné věnovat divoké přírodě, bez jakéhokoliv zásahu člověka
 • divoká příroda umožní plně pochopit a naučit se pozorováním Přírody vnímat přirozenou regeneraci přírodních procesů, která díky výsadbě řízené člověkem (přesto ze je vysádba prováděna s ohledem na reliéf krajiny a permakulturní design)
 • rodové statky potřebují také pochopit principy divoké přírody a naučit se s ní komunikovat (u uměle vysázené zahrady je to téměř nemožné)
 • klíčové je mít na pozemku tzv. Divokou Přírodu (bez jakéhokoliv zásahu člověka) tu propit s okolím
 • inspirace wolf.sk Lesoochranárské zoskupenie VLK, cca 300 ha lesů, první soukromá rezervace na Slovensku - Vlčí v pohoří Čergov

Zdroj: wikipedia.cz, inernet, www.fermedubec.com, Inspirace: Hnutí DUHA, Kumunitní zahrady, www.lipka.cz, www.veronica.cz

0 produktů