Fytomining

Fytomining (Fytodobývání, fytodolován, rostlinní horníci) je biologická metoda, která vychází ze skutečnosti, že některé rostliny dokážou ve svých pletivech shromažďovat určité prvky v koncentracích vyšších, než obsahuje půda pod nimi. Například některé druhy česneku milují nikl, slunečnice a řepka zase kumulují těžké kovy a podobně.

  • Už dlouho se ví, že zlato se hromadí v rostlinách, přičemž koncentrace v tkáních odpovídají koncentracím v půdě, na níž rostou. Analýza rostlin se proto používala jako doplňková při vyhledávání ložisek. 
  • Fytomining je možné použít pro těžbu thalia, kobaltu, uranu, niklu, kadmia, mědi a manganu.K akumulaci může docházet buď v kořenech, listech, případně v celé rostlině
  • Rostliny dokážou těžké kovy z půdy odstranit, a co více, pomocí moderních postupů je můžeme využívat jako horníky k dobývání drahých kovů.
  • Mezi hyperakumulující rostliny patří kapradina křídelnice (Pteris vittata), která dokáže přímo z půdy vstřebávat nebezpečný arzen, česnek akumuluje nikl, přeslička akumuluje zlato a stříbro. Vědci na univerzitě v Sydney pěstovali rostliny řepky (Brassica juncea) a vojtěšky (Medicago sativa) v půdě obohacené ionty stříbra a zlata a zjistili, že tyto rostliny opravdu produkují použitelné nanočástice v dostatečném množství.
  • Některá ložiska kovů vznikla díky bakteriím (mikroorganismům), které je byly schopné koncentrovat z roztoků v horninách
  • Schopnost některých rostlin (například technické plodiny, len či konopí) odstranit těžké kovy nebo i jiné látky z kontaminované půdy je již běžně používána v procesu zvaném fytoremediace

    Velký potenciál pro akumulaci těžkých kovů mají například penízek rolní (Thlaspi cerulescens), řepka olejka (Brassica oleracea), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), slunečnice roční (Helianthus annuus), vojtěšky (Medicago sativa nebo Alyssum bertolonii a Berkheya coddii).

  • Schopnost hyperakumulace těžkých kovů mají také houby a někteří paraziti

https://21stoleti.cz/2008/12/19/budou-nam-tezit-zlato-zeleni-hornici/

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo