UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření COVID-19 došlo k nárůstu objednávek, proto v expedici může docházet až k týdennímu zpoždění!

Biodiverzita krajiny

Biodiverita (biodiverzita je cyklický proces) krajiny zajišťuje její odolnost vůči klimatickým změnám, škůdcům a dalším faktorům v souladu s přírodními cykly (4 roční období, sluneční minima a maxima atd.) v dynamické rovnováze.

Jak můžeme přispět ke zlepšení biodiverzity krajiny?

  • snížení frekvence sečení trávníků, tím se zvýší rozmanitost rostlin, bezobratlých, plylovačů (důsledkem častého sečení je zvýšení výskytu plevelů, pokles různosti fauny a flóry, narůstá pravděpodobnost výskytu a invaze škůdců a plevelů)
0 produktů