Růst civilizace za 60 roků

Uvádím zde několik čísel, které dokreslují dynamický vývoj civilizace v posledných desetiletích (ve srovnání s rokem 2019).

Co se událo za 60 roků v naší civilizaci?

 • Za 60 roků vzrostl celosvětový HDP z cca 1,4 bilionu USD na 90 bilionů USD (růst 64 x) a současně vzrostl počet obyvatel na planetě o 4,8 miliard (růst 1,6 x), za optimální počet obyvatel na planetě je považována tzv. „zlatá miliarda“ (redukce populace).
 •  Již 60 roků žijeme na ekologický dluh planety (růst 1,8 x) a pravděpodobně toto průměrné číslo neodpovídá realitě, jde pouze o číselné vyjádření měřitelných veličin, nikoli o vyjádření provázaných vztahu v celém ekosystému a jejich důsledků.
 • Za 60 roků se zvýšil ekologický dluh planety Země z 0 na 167 dní v roce 2020 (růst 167 x). Jak bude země vypadat až se tento dluh vyčerpá?
 • Za 60 roků vzrostla registrace automobilů z 98 milionu na 1 050 (některé zdroje uvádí až 1 300) milionu (růst 10 x), produkce automobilů v roce 2018 činila 95,6 milionů a do roku 2030 - 2040 podle odhadů bude na světě cca 2 miliardy automobilů (předpokládá se dynamický růst aut v Číně, Africe a Indii), to, co trvalo dříve 60 roků, do roku 2040 stihneme pouze za 20 roků (některé prognózy uvádí dosažení tohoto stavu až za 30 roků v roce 2050), výrazně roste počet najetých kilometrů za rok na jedno auto (v EU je průměr cca 10 000 km, v Česku pouze 7 000 km). Za 60 roků se zvýšila také hmotnost automobilů o více jak 50% a proces se zrychluje díky nástupu elektromobility.
 • Lidská poluace na Zemi se ze 3 miliard zvýšila na cca 7,7 miliardy.Populace pravděpodobně dosáhla svého bodu zlomu a počet obyvatel ještě roste jen díky stárnutí populace. Plodnost mladých mužů, zejména v západním světě (záludným nepřítelem v posledních desetiletích je nedostatek pohybu, elektrosmog, duchovní a morální pád), klesla za posledních 100 roků na 10 % (Evropa již pouze vymírá, počet obyvatel roste díky migraci. A pravděpodobně, pokud by nedošlo k vynálezu výroby Amoniaku (ze kterého se vyrábí umělá hnojina), tak by se rostoucí populace neuživila.
 • V roce 1900 žilo ve městech pouze cca 6 % světové populace, nyní je to cca 56 % a podle odhadů v roce 2050 to může být až 75 % populace, která bude žít ve městech, která jsou navíc velmi zranitelná a tvoří pouze 3 % plochy pevniny.
 • Od roku 1959 vzrostla globální koncentrace CO2 v atmosféře z 316 ppm na současných 415 ppm (2019).
 • Od roku 1959 vzrostla globální produkce CO2 v atmosféře z 9 bilionů tun na současných 36,15 bilionů tun (2017), za necelých 60 roků je to 4x více CO2.
 • Do roku 2040 se předpokládá, že počet klimatizací vlivem klimatických změn vzroste téměř o 1 miliardu.
 • Za 60 roků vzrostlo vlastnictví automobilů na 1000 obyvatel z 410 na 860 automobilů (růst 2 x).
 • Za 60 roků vzrostl počet turistů ze 70 milionů na 1,4 miliardy, kteří se koncentrují do oblíbených destinací (tzv. Overturismus, globální turismus do oblíbených destinací)!!
 • Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí.
 • Vznik www. na počátku 90tých let minulého stojetí způsobil dynamický rozvoj nejenom v této oblasti. Důsledkem tohoto vývoje je i hloupnutí populace, růst závislosti na moderních technologiích a také digitální myšlení. To vše může vést kolapsu civilizace díky směřování do Metavesmíru.
 • V roce 1960 se cca 16 afrických státu vymanilo z područí a získali samostatnost.
 • Pouze za posledních 20 roků vzrost globální dluh světových ekonomik 3x a globální HDP pouze cca 2,4 x. USA neměly skutečný rozpočtový přebytek od roku 1960. Vyspělá západní civilizace roste jen díky rostoucím dluhům a po roce 2020 se tento trend ještě výrazně zrychlil (zvýšilo se skokově světové zadlužení a současně došlo k výraznému globálnímu propadu HDP). U nejvyspělejších západních států dosahuje celkové zadlužení již více jak 100 % HDP. Dluhy se stávají nesplatitelnými a největšími věřiteli se stávají centrální baky (ECB, FED, BOE, BOJ atd.).
 • Produkce masa se za 30 let mezi roky 1988 a 2018 ztrojnásobila a od šedesátých let dokonce zčtyřnásobila. Odhady říkají, že v roce 2050 se bude spotřeba pohybovat mezi 460 a 570 miliony tun. Vyšší hranice by znamenala dvojnásobek toho, co se spotřebovalo v roce 2008 (rok 2022).
 • Od počátku 60. let 20. století se snižují roční přírůstky světového obyvatelstva a to z 2,3 % na počátku 60. let 20. století na dnešních (2022) 0,8 % „Ještě počátkem šedesátých let 20. století rodila celosvětově jedna žena v průměru 5 dětí a v současnosti to je 2,3. Předpokládá se, že do poloviny 21. století klesne tento průměr na 2,1.“
 • Čína podle světové banky za posledních 30 roků (1990 -2020) zvětšila svoje HDP 40 x, přesto cca 600 milionu Číňanů má příjem nižší jak 4 500kč na měsíc (leden 2021).
 • 1 kráva vytvoří za rok přibližně stejné množství uhlíkových plynů jako auto, které ujede 18 000km. Celosvětová spotřeba masa se od roku 1950 do roku 2019 zvýšila 6x a tím i produkce metanu. V USA zkonzumuje člověk průměrně 120kg  za rok, v Africe je to průměrně 14kg masa na osobu za rok. Velkochov hospodářských zvířat patří k největším zdrojů skleníkových plynů na světě. Dnes na celém světě chováme asi 1,5 miliardy kusů dobytka, který devastuje půdu a ovzduší.
 • Ledovce od roku 1961 přišly vlivem oteplování na celém světě o 9 tisíc gigatun (2020).
 • Každý rok skončí v řekách a mořích cca 40 milionů tun plastů. Od roku 1950 bylo ve světě vyrobeno více jak 9 miliard tun plastů (Evropa se podílí cca 18%, Severní Amerika 18 %, Čína 29%). V roce 2050 bude v oceánech více plastů, než ryb. Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun (2019) a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí (podle některých zdrojů výroba plastů se v celosvětovém měřítku zvýšila od šedesátých let 20. století do dneška z 1,5 milionu na zhruba 400 milionů tun ročně).
 • Dochází ke ztrátě písku z pobřeží oceánů, písek z pouště se nadá použít ve stavebnictví. Za posledních 20 roků se poptávka po písku a štěrku ztrojnásobila. K výrobě betonu se spotřebuje ročně kolem 40 miliard tun písku a štěrku.
 • Atropocén.

Časová osa světové hospodářské historie

Calhounův experiment

Dluhy států.

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma!