Růst civilizace za 60 roků

Uvádím zde několik čísel, které dokreslují dynamický vývoj civilizace v posledných desetiletích (ve srovnání s rokem 2019).

Co se událo za 60 roků v naší civilizaci?

 • Za 60 roků vzrostl celosvětový HDP z cca 1,4 bilionu USD na 90 bilionů USD (růst 64 x) a současně vzrostl počet obyvatel na planetě o 4,8 miliard (růst 1,6 x), za optimální počet obyvatel na planetě je považována tzv. „zlatá miliarda“ (redukce populace).
 •  Již 60 roků žijeme na ekologický dluh planety (růst 1,8 x) a pravděpodobně toto průměrné číslo neodpovídá realitě, jde pouze o číselné vyjádření měřitelných veličin, nikoli o vyjádření provázaných vztahu v celém ekosystému a jejich důsledků.
 • Za 60 roků se zvýšil ekologický dluh planety Země z 0 na 167 dní v roce 2020 (růst 167 x). Jak bude země vypadat až se tento dluh vyčerpá?
 • Za 60 roků vzrostla registrace automobilů z 98 milionu na 1 050 (některé zdroje uvádí až 1 300) milionu (růst 10 x), produkce automobilů v roce 2018 činila 95,6 milionů a do roku 2030 - 2040 podle odhadů bude na světě cca 2 miliardy automobilů (předpokládá se dynamický růst aut v Číně, Africe a Indii), to, co trvalo dříve 60 roků, do roku 2040 stihneme pouze za 20 roků (některé prognózy uvádí dosažení tohoto stavu až za 30 roků v roce 2050), výrazně roste počet najetých kilometrů za rok na jedno auto (v EU je průměr cca 10 000 km, v Česku pouze 7 000 km). Za 60 roků se zvýšila také hmotnost automobilů o více jak 50% a proces se zrychluje díky nástupu elektromobility.
 • Lidská poluace na Zemi se ze 3 miliard zvýšila na cca 7,7 miliardy.Populace pravděpodobně dosáhla svého bodu zlomu a počet obyvatel ještě roste jen díky stárnutí populace. Plodnost mladých mužů, zejména v západním světě (záludným nepřítelem v posledních desetiletích je nedostatek pohybu, elektrosmog, duchovní a morální pád), klesla za posledních 100 roků na 10 % (Evropa již pouze vymírá, počet obyvatel roste díky migraci. A pravděpodobně, pokud by nedošlo k vynálezu výroby Amoniaku (ze kterého se vyrábí umělá hnojina), tak by se rostoucí populace neuživila.
 • V roce 1900 žilo ve městech pouze cca 6 % světové populace, nyní je to cca 56 % a podle odhadů v roce 2050 to může být až 75 % populace, která bude žít ve městech, která jsou navíc velmi zranitelná a tvoří pouze 3 % plochy pevniny.
 • Od roku 1959 vzrostla globální koncentrace CO2 v atmosféře z 316 ppm na současných 415 ppm (2019).
 • Od roku 1959 vzrostla globální produkce CO2 v atmosféře z 9 bilionů tun na současných 36,15 bilionů tun (2017), za necelých 60 roků je to 4x více CO2.
 • Do roku 2040 se předpokládá, že počet klimatizací vlivem klimatických změn vzroste téměř o 1 miliardu.
 • Za 60 roků vzrostlo vlastnictví automobilů na 1000 obyvatel z 410 na 860 automobilů (růst 2 x).
 • Za 60 roků vzrostl počet turistů ze 70 milionů na 1,4 miliardy, kteří se koncentrují do oblíbených destinací (tzv. Overturismus, globální turismus do oblíbených destinací)!!
 • Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí.
 • Vznik www. na počátku 90tých let minulého stojetí způsobil dynamický rozvoj nejenom v této oblasti. Důsledkem tohoto vývoje je i hloupnutí populace, růst závislosti na moderních technologiích a také digitální myšlení. To vše může vést kolapsu civilizace díky směřování do Metavesmíru.
 • V roce 1960 se cca 16 afrických státu vymanilo z područí a získali samostatnost.
 • Pouze za posledních 20 roků vzrost globální dluh světových ekonomik 3x a globální HDP pouze cca 2,4 x. USA neměly skutečný rozpočtový přebytek od roku 1960. Vyspělá západní civilizace roste jen díky rostoucím dluhům a po roce 2020 se tento trend ještě výrazně zrychlil (zvýšilo se skokově světové zadlužení a současně došlo k výraznému globálnímu propadu HDP). U nejvyspělejších západních států dosahuje celkové zadlužení již více jak 100 % HDP. Dluhy se stávají nesplatitelnými a největšími věřiteli se stávají centrální baky (ECB, FED, BOE, BOJ atd.).
 • Produkce masa se za 30 let mezi roky 1988 a 2018 ztrojnásobila a od šedesátých let dokonce zčtyřnásobila. Odhady říkají, že v roce 2050 se bude spotřeba pohybovat mezi 460 a 570 miliony tun. Vyšší hranice by znamenala dvojnásobek toho, co se spotřebovalo v roce 2008 (rok 2022).
 • Od počátku 60. let 20. století se snižují roční přírůstky světového obyvatelstva a to z 2,3 % na počátku 60. let 20. století na dnešních (2022) 0,8 % „Ještě počátkem šedesátých let 20. století rodila celosvětově jedna žena v průměru 5 dětí a v současnosti to je 2,3. Předpokládá se, že do poloviny 21. století klesne tento průměr na 2,1.“
 • Čína podle světové banky za posledních 30 roků (1990 -2020) zvětšila svoje HDP 40 x, přesto cca 600 milionu Číňanů má příjem nižší jak 4 500kč na měsíc (leden 2021).
 • 1 kráva vytvoří za rok přibližně stejné množství uhlíkových plynů jako auto, které ujede 18 000km. Celosvětová spotřeba masa se od roku 1950 do roku 2019 zvýšila 6x a tím i produkce metanu. V USA zkonzumuje člověk průměrně 120kg  za rok, v Africe je to průměrně 14kg masa na osobu za rok. Velkochov hospodářských zvířat patří k největším zdrojů skleníkových plynů na světě. Dnes na celém světě chováme asi 1,5 miliardy kusů dobytka, který devastuje půdu a ovzduší.
 • Ledovce od roku 1961 přišly vlivem oteplování na celém světě o 9 tisíc gigatun (2020).
 • Každý rok skončí v řekách a mořích cca 40 milionů tun plastů. Od roku 1950 bylo ve světě vyrobeno více jak 9 miliard tun plastů (Evropa se podílí cca 18%, Severní Amerika 18 %, Čína 29%). V roce 2050 bude v oceánech více plastů, než ryb. Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun (2019) a předpokládá se, že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí (podle některých zdrojů výroba plastů se v celosvětovém měřítku zvýšila od šedesátých let 20. století do dneška z 1,5 milionu na zhruba 400 milionů tun ročně).
 • Dochází ke ztrátě písku z pobřeží oceánů, písek z pouště se nadá použít ve stavebnictví. Za posledních 20 roků se poptávka po písku a štěrku ztrojnásobila. K výrobě betonu se spotřebuje ročně kolem 40 miliard tun písku a štěrku.
 • Atropocén.

Časová osa světové hospodářské historie

Calhounův experiment

Dluhy států.

27.1.2023 Lidstvo nasadilo zběsilé tempo. Za šest let vytěžilo celé 20. století. Svět by měl začít rychle brzdit ve spotřebě primárních materiálů, které se těží se země. Se změnami klimatu se může vypořádat, pokud se spotřeba sníží o jednu třetinu, tvrdí studie.

 • Globální ekonomika je cirkulární ze 7,2 procent, přitom ještě v roce 2018, kdy ekologové měli lehčí nohu na plynu, našlo 9,1 procenta všech použitých materiálů druhý život v podobě nových výrobků a nekončilo jako odpad.
 • Za posledních šest let se jich vydolovalo ze země 100 miliard tun, to znamená tolik, co za celé 20. století. Může jít o ropu, nerostné suroviny, drahé kovy, uhlí a další materiály, které se dají na konci svého životního cyklu znovu zužitkovat.  
 • Pokud se má civilizace dostat do bezpečných kolejí v rámci snah o potlačování klimatických změn, bude podle studie zapotřebí globálně snížit spotřebu materiálu o jednu třetinu. Právě větší tlak na opětovné používání výrobků, opravy a recyklace materiálů může podle nové zprávy přispět k tomu, aby se globální oteplování udrželo pod dvěma stupni Celsia. K uspokojení základních lidských potřeb, mezi které patří výživa a bydlení, by stačilo 70 procent spotřebovávaných materiálů.
 • Klíč ke snížení emisí skleníkových plynů spočívá v přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie a v redukci poptávky po velkoobjemových nerostných surovinách, jako jsou písek a štěrk, používané především k výstavbě bydlení a infrastruktury.  Stavby by po konci své životnosti měly sloužit jako materiálové banky, z nichž by čerpali developeři při výstavbě nových projektů.
 • Hlavní zlepšení mají přijít ve čtyřech klíčových oblastech: v potravinovém systému, v oblasti mobility a dopravy, v oblasti výstavby a konečně i v průmyslové výrobě a spotřebním materiálu. 
 • Potravinový systém zaujímá asi polovinu obyvatelného povrchu planety a je zodpovědný za třetinu celosvětových emisí skleníkových plynů. Přitom osm až deset procent z nich souvisí s produkcí ztracených a vyplýtvaných potravin. 
 • Ještě více světových emisí generuje stavebnictví - je zodpovědné až za 40 procent celosvětových emisí, tvrdí studie. Samotná výroba cementu přitom přispívá z vypouštění CO2 do atmosféry zhruba sedmi procenty. Jedním z receptů je zvýšení energetické účinnosti budov.
 • Za čtvrtinu světových emisí je zodpovědná doprava. Model cirkulárního světa chce zvýšit podíl alternativní dopravy, podporovat přechod na elektrická vozidla, investovat do veřejné dopravy a také cyklistiky. Jeho přirozenou součástí je také možnost práce na dálku (z domova) a konečně také nahrazování dopravy obyčejnou chůzí, pokud je to možné.
 • Průmyslová výroba má na svědomí přes čtvrtinu celkových emisí. Klíčový je zodpovědný nákup a spotřeba na straně domácností i firem a také prodloužení životnosti strojů.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-lidstvo-nasadilo-zbesile-tempo-za-sest-let-vytezilo-cele-20-stoleti-224236#
0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo