Geobacter

Geobacter je mikroorganismus (mikrobiální struktura), který byl objeven v roce výzkumníky z University of Massachusetts v Amherste patří mezi nejtenčí biologické vodiče, které jsou 20 000x tenčí než náš vlas a jsou velmi odolné, poněvadž jejich délka je tisíckrát větší, nežli je jejich šířka. Geobacter je nyní, jak uvádí časopis Nature, předmětem intensivního výzkumu. Mechanizmus působení bakterie geobacteru je způsoben "vodivým ochlupením" (nanovodiče). Geobacter se vyskytuje v půdě, vodních sedimentech a k životu potřebuje acetát.

Geobacter a jeho účinky:

  • geobakter vede elektrický proud, vytváří tenké vlasovité struktury, tvoří se na jedné straně buňky
  • tvořící sítě elektrovodičů
  • geobacter a z něj vytvořené mikrovodiče by mohli být generátorem energie
  • podporuje biologické čištění spodních vod od splašků
  • dokáže vodu zbavit i radioaktivních kovů, lze tak použít při čištění znečištěných vod
  • lidské a zvířecí exkrementy dokáže geobater přeměnit na elektrický proud
  • dokáže odstranit uran z půdy a kontaminovaných spodních vod (cca 70% za cca 60 dní)
  • je použitelný v oblasti nanontechnologií

Geobacter umí v anaerobním prostředí žít, protože má schopnost zbavit se přebytečných elektronů, které převádí z buňky do půdy (minerály s obsahem kovů jsou  přirozenou součástí půdy). 

Hydroxyl slouží jako čistička atmosféry, vzniká působením vodní páry a ultrafialového záření Slunce

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo