Geobacter

Geobacter je mikroorganismus (mikrobiální struktura), který byl objeven v roce výzkumníky z University of Massachusetts v Amherste patří mezi nejtenčí biologickýé vodiče, které jsou 20 000 krát tenčí než náš vlas a jsou velmi odolná, poněvadž jejich délka je tisíckrát větší, nežli je jejich šířka. Geobacter je nyní, jak uvádí časopis Nature, předmětem intensivního výzkumu. Mechanizmus působení bakterie geobacteru je způsoben "vodivým ochlupením" (nanovodiče). Geobacter se vyskytuje v půdě, vodních sedimentech a k životu potřebuje acetát.

Geobacter a jeho účinky:

  • geobakter vede elektrocký proud, vytváří tenké vlasovité struktury, tvoří se na jedné straně buňky
  • tvořící sítě elektrovodičů
  • geobecter a znej vytvořeného mikrovodiče by mohl být generátorem energie
  • podporuje biologické čištění spodních vod od splašků
  • dokáže vodu zbavit i radioaktivních kovů, lze tak použít při čištění znečištěných vod
  • lidské a zvířecí exkrementy dokáže geobater přeměnit na elektrický proud
  • dokáže odstranit uran z půdy a kontaminovaných spodních vod (cca 70% za cca 60 dní)
  • je použitelný v oblasti nanontechnologií

Geobacter umí anaerobním prostředí žít, protože má schopnost zbavit se přebytečných elektronů, které převádí z buňky na minerály obsahující kov (minerály s obsahem kovů jsou  přirozenou součástí půdy. 

Hydroxyl slouží jako čistička atmosféry a vzniká působením vodní páry a ultrafialového záření slunce

0 produktů