MMT

Moderní monetární teorii (MMT, Modern Monetary Theory, moderní měnová teorie), myšlenkový směr, který získává popularitu zejména u některých politiků v USA (uvažování se již promítá do současné fiskální a monetární politiky v USA) a který by podle některých názorů mohl reálně ovlivnit ekonomickou politiku některých zemí. Moderní měnová teorie má kolébku v USA, kterou můžeme trefně pojmenovat "Oslíčku otřes se" neboli bezedný měšec. Velikost dluhu není důležitá, peníze v měšci nikdy nedojdou! A máme vyřešené dluhy jednou pro vždy, ale to neplatí pro občany, ale pro stát a bohaté, co tisknou peníze. Někdo by řekl :"Vlk se nažral a koza zůstala celá", je to opravdu tak??

 • Základy MMT byly položeny v 90. letech minulého století, ale fakticky první učebnice zastřešující MMT vyšla teprve v únoru 2019 s jednoduchým názvem Macroeconomics, tedy makroekonomie. 
 • vláda v zemi, která má nezávislou monetární politiku, může čelit defaultu tím, že natiskne nové peníze (nemá žádná omezení kromě inflace)
 • systém hledá rovnováhu přijmů a jejich dělení, ale také mezi výši mezd a cenami
 • MMT lze využít v nově vznikajícím digitálním ekosystému prostřednictvím ekonomiky digitálních platforem v DVS
 • MMT je z části podobný současnému modelu tisknutí nekrytých peněz (kvantitativní uvolňování)

Po odchodu od zlatého standardu a dalším růstu dluhů je MMT způsob, jak řešit nesplatitelné dluhy zejména západní civilizace novým pojetím peněz, které si může společnost neomezeně "natisknout".

MMT - moderní měnová teorie, stručné teze:

 • stát (vláda) může i přímo platit za veškeré výdaje emisí nových peněz. Následně stát už nepotřebuje žádné daně ani půjčky, aby financoval svoje výdaje. Vše vyřeší přímo emise nových peněz. Hlavním cílem hospodářské politiky by mělo být dosahovat plné zaměstnanosti. Dokonce by stát měl určitý rozsah zaměstnanosti garantovat (plná zaměstnanost)
 • vláda financovat své potřeby dalším a dalším tisknutím peněz. Bez krytí, bez nutnosti vydávat na to dluhopisy či cokoliv jiného, ale současně tak, aby nezpůsobila inflaci
 • Inflaci vyvolanou příliš velkou poptávkou (jinými slovy výdaji v ekonomice) by pak stát mohl krotit daněmi a emisí dluhopisů, pomocí kterých by omezil soukromé výdaje a stáhl nadbytečné peníze z oběhu. Jinými slovy, způsob, jak funguje současný svět tisíce let, by skončil. Peníze, které stát potřebuje třeba na stavbu dálnice či platy zaměstnanců, si vytvoří "ze vzduchu".
 • Daně a půjčky státu nesloužily k tomu, aby získal prostředky na své výdaje, ale k tlumení inflace. (MMT jen regulační význam, tj. omezovat určitou aktivitu, přičemž samotný výběr daně je nepodstatný)
 • Základem úvěrů nejsou vklady v bance, ale poptávka po půjčce. Naopak nová půjčka je vlastně základem nového vkladu v bance.  
 • má zajistit financování plánovaných ambiciózních sociálních a environmentálních programů "New Green Deal", právo na práci či "Medicare for All"
 • MMT umožní realizovat veřejné projekty, jež jsou jinak označované za nerealizovatelné (ekonomicky nerentabilní)
 • rozpočet je neomezený, jediným omezením je plná zaměstnanost v ekonomice
 • MMT umožňuje zároveň snížit daně, zvýšit armádní rozpočet, nebo  "zelenou" revoluci a štědré sociální výdaje
 • daně a sazby jsou blízké nule, pokud  roste inflace, vláda zvýší daně, a tím z ekonomiky "odsaje" přebytečnou kupní sílu a aby mohli ceny klesnou
 • více

Mezi odpůrce této teorie patří například laureát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman a investorská celebrita Warren Buffett

MMT v principu říká, že vláda může utrácet s pomocí nově vytištěných peněz a limitem pro její výdaje by měla být pouze inflace. Výdaje by pak měly sledovat cíle jako je udržení plné zaměstnanosti, či reakce na změny klimatu. Teorie v podstatě implikuje formální, či neformální podvolení se centrální banky vládě. Sama o sobě by MMT výraznější posun k takovému, dříve nemyslitelnému stavu, nepředstavovala. (patria.cz)

MMT je v podstatě sjednocení funkcí státního rozpočtu a centrální banky v jedno centrum, které nebude mít téměř žádnou brzdu u vládních výdajů, a vlastně i tisku peněz, vyvolává otázku, kdo bude takovou sílu řídit a kdo ji bude kontrolovat. 

Centrální banky se někde staly hlavními věřiteli své vlády, a i když vládní dluhy narostly do astronomických výšin, tak vlády platí nejnižší úrokové sazby v dějinách. Tím se realita nezáměrně blíží teorii MMT. 

 • centrální banky testují zápornými sazbami v praxi systém MMT (nezávislost centrální banku se ztrácí, tato instituce se stává jen odborem ministerstva financí, který zajišťuje tisk nových peněz)
 • záporné úrokové sazby jsou další cestou, jak řešit nesplatitelné dluhy

Kniha: Macroeconomics, kterou napsali zastánci MMT William Mitchell a Martin Watts

 

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo