GARANCE PŘEDÁNÍ DOPRAVCI platí pro objednávky uskutečněné do 14.12.2019 do 12:00 hodin a zboží které je skladem. Více ZDE

Velké civilizace v Asii (Čína, Indie, Sumerská říše), Afrika (Egypt), Jižní Amerika, Evropa (Keltové, Římané, Řekové, Křesťani) a další procházeli postupně vývojovými fáze a podle archeologů se u nich vyskytovali podobné symptomy (příznaky), které vedly k jejich postupnému kolapsu (zániku). Na jiném místě planety země vznikla nebo se začala dominantněji rozvíjet další nová civilizace, která se z části inspirovala těmi předešlými, a tak se neustále opakoval koloběh vzniku rozvoje a zániku (vývojový koloběh civilizací).

Pokud nastal očistný kolaps neznamenalo to, že by civilizace zanikly, pouze ztratily podstatnou část svojí složitosti (očista, zjednodušení) a to se dělo zpravidla velice rychle. A potom, když se přírodní prostředí opět změnilo k lepšímu, umožnilo to jejich restart. (prof. Miroslav Báta)

ZÁNIK současné CIVILIZACE VŠAK NEZNAMENÁ ZÁNIK ČLOVĚKA, následuje sice očistný kolaps, nové poznání

(vývojová transformační změna s pulzovou metamorfózou prostřednictvím bodu zlomu) regenerace a potom cesta v dalšímu RŮSTU a ROZVOJI“

Vývoj civilizace po potopě světa podle cyklických vývojových věků:

Přesnost jednotlivých fází věků (kosmických roků nebo měsíců) a cyklů je v časové odchylce (časové i jiné faktory) +/- 5-10 %, protože ani koryto meandrující řeky není pravidelné (příroda je přirozeně různorodá, to je jeden z přírodních zákonů), přesto ale platí i pravidlo druhé, pulzování s vývojovou transformací.

 • Potopa světa, geomagnetická inverze Atlantida, Hyberborea
 • 10 940 -8 780 př.n.l. - věk lva (Sfinga Egypt) konec poslední doby ledové, Holocén
 • 8 780-6 620 př. n.l. (AC) - věk raka
 • 6 620-4 460 př. n.l. - věk blíženců (Adam a Eva)
 • 4460-2 300 př. n.l. - věk býka (býk Sóma, Indie)
 • 2 300-140 n.l. - věk skopce (beran)
 • 140 př. n.l. - 2 020 n. l. - věk ryb (příchod Ježíše Krista, rybář, ryba)
 • 2020 rok, časový interval, ve kterém se setkává více cyklů (souběh stejným směrem), kde dle mého laického názoru může docházet k tzv. transformaci (zánik starého a vznik nového např. myšlení, změna) a signály příchodu tohoto „super cyklu“ je možné vidět už od osmdesátých let minulého století a mohou trvat až 100 roků
 • 2 020-4 180 n.l. - věk vodnáře (období chaosu a změn) – začátek precesního měsíce, kdy se potkává více cyklů současně (12960 roků, 2160 roků, 540 roků, 180 roků, 90 roků, 30 roků atd.), přichází období ohně (rozkladná odstředivá síla, po které následuje tvořivá síla)

Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům (podle prof. Bárty):

ve společnosti nejde o dosažený stav IT (informačních technologií) a jiných technologií, ale o mentální vývoj člověka a jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT).

 1. Všechny civilizace nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps (očistný proces, co je nefunkční zanikne) a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka
 2. Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně
 3. Každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize (platí to jak pro civilizaci, společnosti i pro byznys)
 4. Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (zda řídící elity fungují nebo ne v podobě důvěry)
 5. Každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá
 6. Všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí
 7. Každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji energie (pokud má levné zdroje prosperuje, pokud má drahé zdroje energie zaniká, jako dnes kdy dotujeme solární ekonomiku a odmítáme jádro a přitom ji potřebujeme stále více)
 8. Zániky civilizací provází i vnitřní cykly, které se zrychlují a mají větší extrémy, následuje skoková vývojová změna (staré se rozpadá, rodí se nové na základech starého) s "bodem zlomu" a rozvoj v nových podmínkách

Nastal správný čas pro vznik celoplanetarní civilizace, které je schopna spolupracovat na vyřešení problému na planetě Zemi?

Těchto základních 7 zákonů, můžeme doplnit o další, které jsou typické pro naši civilizaci:

 1. 8. zákon v podobě celoplanetárního účinku (minulé civilizace byly pouze lokální) je již také naplněn a umocňuje předešlých 7 faktorů v „ELIXÍR NEZNÁMÝCH ÚČINKŮ A DŮSLEDKŮ“. Sčítají se všechny účinky činnosti člověka ne celé planete ve všech oblastech!
 2. 9. zákon v podobě základního zákonu kapitalismu 21. století ("Honba za ziskem"se stává drogou) „BUĎ BUDEŠ EKONOMICKY RŮST A TEDY RYCHLE POŽÍRAT DRUHÉ, NEBO BUDOU RYCHLEJŠÍ TI DRUZÍ, KTEŘÍ POŽEROU TEBE A BUDOU EKONOMICKY RŮST“ je posledním hřebíčkem do rakve, který zrychluje rozklad obyvatel, společnosti a Přírody
 3. 10. zákon spočívá v ničivé síle, kterou disponuje současná civilizace, díky které by bylo možné více jak 10krát zničit celou planetu, taková síla v novodobých dějinách lidstva nikdy nebyla soustředěna do rukou jedinců, kteří mohou stiskem „červeného tlačítka“ zničit planetu a vyhladit celou lidskou populaci a život na zemi
 4. 11. Schumannovy rezonance (vibrace, pulzy) planety Země
 5. 12. zákon postavený pouze na vědeckém přístupu k současné civilizaci bez propojení s praxí, moudrostí, duchovním rozměrem člověka a civilizace
 6. Sexuální odchylky jsou známkou degenerace, masový jev v civilizaci vždy znamená konec civilizace (Tatjana Micič)
 7. Atomizace a narušení principu tvoření muže a ženy (3-6-9) je další rozladní proces civilizaci (Calhounův experiment)
 8. Pokud dojde k zaplnění celé planety (zabere se veškerý volný prostor) dochází k zániku civilizací na celém světě (nemusí to však nastat ve stejnou dobu), ne pouze lokálně, jako v minulosti

Zániky civilizací provází (různé cyklické změny):

 • Klimatické změny, výrazné oteplení (např. sucho, nedostatek vody, neúroda atd.) následuje ochlazení (kolaps civilizace)
 • Konstelace planet v UNIVERZU (Saturn, Pluto, Uran)
 • Vymírání lidské populace (války, klimatické změny, nemoci, nedostatek potravy atd.) a následný růst a všetranný rozvoj civilizace
 • Degenerace lidské populace a jejich mravů
 • Změny v diverzitě (nástup invazivních druhů bakterií, rostlin a živočichů na jedné straně a na druhé straně pokles diverzity, případně hromadné vymírání druhů), invazivní druhy mají schopnost přežít, rychle se přizpůsobují nepřátelskému okolí a následně agresivně vytlačují původní druhy, rozvrací společenstva baktérií, fauny, flóry a celé ekosystémy (invazivní druhy se běžně šířily vodou, větrem atd.), díky člověku a jeho celoplanetární migraci se tento proces zrychlil a má celoplanetární účinek (v krajních případech může tento proces vézt až k celosvětovým hromadným vymírání druhů)
 • Změny proudění v oceánech (Golfský proud a Kurošivo) spojené se změnou salinity vody, stoupáním hladiny oceánů, tání ledovců, pokles diverzity živočichů atd.
 • Zániky civilizací vždy prochází " bodem zlomu", který je projevem narušení vzájemně provázaných bezpečnostních protokolů, po bodu zlomu dochází k redefinici nových vztahů a obnovení informačního toku v dynamické rovnováze v UNIVERZU

 

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

 

Zánik civilizací

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.

  GARANCE PŘEDÁNÍ DOPRAVCI platí pro objednávky uskutečněné do 14.12.2019 do 12:00 hodin a zboží které je skladem.