Terra preta

Terra preta (černá zem, Dark Earth) je černá vonící velmi úrodná půda (pravděpodobně vznikla umělým způsobem, aktivním působením člověka, antropogenní půda) s vysokou plodností, s regenerační schopností, vysokým obsahem uhlíku (dřevěné uhlí, zpracované při nízké teplotě a s omezeným přístupem kyslíku) a bohatá na organickou hmotu s intenzivním mikrobiálním životem. Černá půda Terra preta se vyskytuje v Amazonii (Amazonské pánvi Brazílie, v Bolívii, Ekvádoru, Peru ale také v Africe- Benin, Libérie, jihoafrické savany) a vznikala pravděpodobně jako součást řízeného žďáření lesa (regeneruje se ve výši 1 centimetru ročně). V současné době správnou recepturu a postup pro výrobu Terra prety v symbioze s přírodou (obrovský živý super-organismus) naše civilizace nezná.

 • Prof. Ralf Otterpohl řekl: „Indiáni stavěli na své zázračné černozemi něco jako věže. Energeticky ji tak dobíjeli. Bez toho by Terra preta nebyla Terra pretou.“
 • Mezi procesy podporující tvorbu Terra prety je dřevěné uhlí, organické látky a živiny, růst mikroorganismů a živočichů v půdě
 • Terra Preta pravděpodobně vznikala v časném glaciálů (doba ledová, kdy byla suchá stepní krajina), před 115 - 60 tisíci roky při prudkém ochlazení
 • Terra preta má rozlohu kumulovaně cca 155 000km2 a tvoří cca 3,2 %, některé zdroje uvádí až 10 %% povodí Amazonky, její stáří se odhaduje od 2 000 do 5 000 roků, díky kolonizaci Jižní Ameriky  a šíření nemocí toto území postupně zarostlo po roce 1610 druhotným pralesem, Amazonie opět zarůstat a akumulovala CO2, bylo to potvrzeno i sondami v ledovcích (doc. Petr. Pokorný)
 • Podobné půdy (Terra preta) jsou známé také v jiných částech světa, jako je Afrika (Ghana, Sierra Leone, Libérie, Guinea), jihovýchodní Asie (Indonésie) a také v Evropě (Německo a Švédsko)
 • Odhadované stáří černozemě Terra preta (je tam z doby, kdy tam amazonský prales nebyl) je několik set až několik tisíc roků. To jasně ukazuje na to, že Amazonský prales byl velkou savanou ještě před několika stoletími (díky své kyselosti nedokáže vytvořit ani gram černozemě (Prof. Bárta).

Terra preta, základní informace a vlastnosti:

 • Terra preta pravděpodobně vznika jako kompost v zemi, kde se ukládaly všechny organické odpadky, včetně exkrementů, hliněných střepů, sazí (až 9%) a dřeva, které se spalovalo bez přístupu vzduchu
 • v tropech se organické látky rozkládají 3krát až 5krát rychleji nežli v mírném pásu.
 • vrstva půdy terra preta dosahuje hloubky 0,5-3 metry (kapsovité útvary) a oblasti maji plochu jednotky i desítky hektarů a v některých lokalitách byly zjištěny zbytky poměrně důmyslných zavlažovacích systémů
 • terra preta vznika v období 450 před n.l. až 950 po n.l (možná i starší) a vědecké analýzy tuto půdu definují jako nejúrodnější zeminu světa, která je schopna sama sebe regenerovat (po dobu stovek roků), je mnohem úrodnější, než běžná amazonská půda, která po 2-5 letech po vypálení se vyčerpá a přestává být úrodná
 • má vysoký obsah minerálů (např.dusík, síra, fosfor, vápník, mangan, zinek, měď), dřevěného uhlí, organické hmoty a mikroorganismů s mykorhizou
 • terra preta má vysoký obsah uhlíku, až 5 -70 x vyšší něž běžné půdy a také v průměru až 3krát vyšší obsah organických látek (150 g/kg hmoty i ve větší hloubce, okolní půda obsahuje pouze 10 - 30g/kg), v celém procesu hraje i klíčovou roli velké množství žížal a různých mikroorganismů
 • má vysokou schopnost zadržet vodu a živiny a také má schopnost zvyšovat a regenerovat svůj vlastní objem, a tak izolovat více uhlíku
 • v dutých prostorách terra prety – a to je druhé tajemství – se usazují komplexní společenství mikroorganismů (vytvářející kyselinu mléčnou)
 • existuje zde určitá podobnost při přípravě s permakulturními vyvýšenými záhony a principy Rudolfa Steinera (biodynamické zemědělství)
 • v této půdě existuje nějaký neznámý proces regenerace, který zajišťuje biologickou obnovu bez vlivu na obsah živin a minerálů v půdě
 • Amazonský prales vznikl v oblastech savany, kde existovali významné kultury, amazonský prales (druhorný prales je starý 400 -500 roků) není schopen vytvořit ani miligram černozemě, přesto se tam objevily mocné vrstvy černo-země TERRA PRETA,  zdroj: Konference GIS Esri v ČR 2019 Voda a civilizace – prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr  6- 7.11.2019 (některé živiny pro vznik Amazonského pralesa se dostali z písků Sahary, která obsahovala mikrorganismy s živinami)

Ingredience pro výrobu černé půdy Terra preta:

 • čerstvě nadrcená dřevní hmota (štěpka)
 • dřevěné uhlí, dřevěný popel (v kombinaci s močí nebo záklasem-zdroj živin)-zásadítá složka, dává se až nakonec do vyzrálého kompostu, zdroj Ca, Mg, K, P
 • biomasa suchozemských i vodních rostlin
 • mletý lávový kámen nebo kamenný prach
 • kosti, skořápky a vnitřnosti zvířat, zdroj Ca a P
 • lidské a zvířecí exkrementy (hnůj), nutno ale oddělit moč a tu potom přidat separátně, zdroj P a N
 • využívá se mléčného a octového kvašení (zvyšuje rozpustnost dusíku ve formě amoniaku), hlavně kvůli přeměně výkalů na pro rostliny využitelné živiny
 • bakterie a houby na podporu mykorhizy
 • zeolit, šungit, aktivní uhlí
 • naočkování půdy mykorhizními houbami
 • plesnivějící ovoce a zelenina (např. mrkev a další) - mléčné nebo octové kvašení
 • výkaly s dřevní štěpkou, nesmí se míchat s močí

Výskyt Terra prety (modré plochy, oranžová je typická amazonská neúrodná půda) v povodí Amazonky

Zdroj: Vlasta Marek, wikipedie, blog.idnes.cz

 • http://biom.cz/cz/odborne-clanky/terra-preta-tajemstvi-cerne-zeme
 • ttps://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-10/hospodarsky-system-terra-preta.html
 • http://blisty.cz/art/52149.html
 • http://blog.baraka.cz/2010/10/terra-preta/
 • http://www.terrapretaprogram.org/
 • http://www.biochar.info/biochar.biochar-overview.cfml
 • http://www.lamiaceae.cz
 • http://terrapreta.bioenergylists.org/
 • ttps://en.wikipedia.org/wiki/Terra_preta

http://palaterra.eu/

 • výroba postupem PYREG – pyrolýzou bioodpadů
 • koupě u firmy German Charcoal GmbH
 • dřevěné uhlí -AGRO-PROTECT-SOIL 50 litrů z bukového dřeva

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

Ve velkých, méně úrodných oblastech Amazonie jsou malé ostrůvky velmi úrodné tmavé půdy. Tyto půdy, známé jako "Terra Preta do indio" (černá indická půda), jsou antropogenního původu a jsou staré několik set let, někdy až 2000 let nebo více (Bechtold 1982). Terra Preta se vyznačuje vysokým podílem biouhlu, který díky velkému měrnému povrchu může sloužit jako zásobárna vody a především jako zásobárna přidaných živin.

Pozitivní účinky biouhlu na růst stromů se zdají být zvláště výrazné v raných růstových fázích a u listnatých stromů. Existuje však pouze relativně malý počet studií na toto téma, takže se zdálo vhodné provést další průzkumy a rozšířit současný stav znalostí o vhodnosti substrátů pro pěstování typu Terra Preta.

https://www.lwf.bayern.de/boden-klima/stoffhaushalt_waldernaehrung/278745/index.php

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo