Efekt vařené žáby, tento pojem lze chápat jako příměr (použitelný v celém spektru činnosti člověka i civilizace od zdraví až po zaměstnání), kdy je žába v hrnci, ve kterém vzrůstá teploty, žába se měnící teplotě přizpůsobuje, až se uvaří, protože díky pomalé změně teploty nebyla schopna reagovat a vyskočit z hrnce, aby se neuvařila. Proto se tento příměr používá v případech, kdy lidé nereagují na změny např. v přírodě a přirozeně na měnící se podmínky nereagují (obraz současné civilizace)

  • Současný stav změn se stále zrychluje a dnešní reakce již zítra nemusí stačit!
  • Negativním důsledkem rychlého přizpůsobování měnícím se podmínkám je rozvoj „digitálního ekosystému“, kdy člověk přestává žít reálný život (protipól reality v přírodním ekosystému)
  • ztrácíme pud sebecháchovy a přestáváme vnímat blížící se nebezpečí

Jaký bude důsledek pro civilizaci, pokud nepochopíme efekt vařené žáby

Abychom pochopili přímněe efektu vařené žáby správně, vyžaduje je to naši rychlou reakci na změny, které přichází a my je vnímáme (pud sebezáchovy). Pokud se pud sebezáchovy naruší dojte tzv. k uvaření žáby a tedy kolaps, zánik.

  • zánit civilizace a velmi omezená možnost minimalizace ztrát

 

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

Efekt vařené žáby

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.