Efekt vařené žáby

Efekt (syndrom) vařené žáby, tento pojem lze chápat jako příměr (použitelný v celém spektru činnosti člověka i civilizace od zdraví až po zaměstnání). Pokud hodíme žábu do horké vody, okamžitě vyskočí, pokud ale žábu dáme do hrnce se studenou vodou a postupně zvyšujeme teplotu, žába tuto postupnou změnu nevnímá (nereaguje na hrozící nebezpečí), protože teplo vnímá až ve chvíli, kdy už nemá sílu vyskočit a uvaří se (nastal bod zlomu).Díky pomalé změně teploty nebyla schopna žába zareagovat na rostoucí teplotu a vyskočit včas z hrnce tak, aby se neuvařila. Proto se tento příměr používá v případech, kdy lidé nereagují na rychlé změny např. v přírodě a na přirozeně se měnící podmínky nereagují (obraz současné civilizace)

  • Současný stav změn se stále zrychluje a dnešní reakce již zítra nemusí stačit!
  • Negativním důsledkem rychlého přizpůsobování měnícím se podmínkám je rozvoj „digitálního ekosystému“, kdy člověk přestává žít reálný život (protipól reality v přírodním ekosystému).
  • Ztrácíme pud sebecháchovy a přestáváme vnímat blížící se nebezpečí (v podobě zvyšující se teploty v hrnci).

Jaký bude důsledek pro civilizaci, pokud nepochopíme efekt vařené žáby

Abychom pochopili příměr efektu vařené žáby a poučili se, vyžaduje je to naši rychlou reakci na změny, které přichází a my je vnímáme (pud sebezáchovy). Pokud se pud sebezáchovy naruší dojte tzv. k uvaření žáby a tedy kolaps, zánik.

  • Honba za ziskem, mocí a neomezenou spotřebou může způsobit zánik civilizace a velmi omezená možnost minimalizace ztrát
  • Politicky orientovaná elektromobilita, která může být jednou z příčin budoucí krize.
  • Neustálé žití na dluh přírody (signalizuje nám příroda kůrovcovou kalamitou, suchem a rostoucí teplotou na přicházející zásadní změnu?), kdy jednoho dne dojde k bod zlomu a redefinici nových podmínek k životu na planetě Zemi, tato změna může být příčinou zániku současné civilizace.
  • Kolaps euro-atlantické civilizace (kolapskapitalismu 21. století, lidských hodnot a demokracie). Nyní procházíme společenskými procesy, které lze přirovnat k hrnci, kde se postupně zvyšuje teplota a my to nevnímáme.

Fáze vývojového procesu DE LUCE je vývojový, který umožňuje pochopení efektu vařené žáby: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti".

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

Efekt sněhové koule

Efekt motýlých křídel

Calhounův experiment

Transformační bod zlomu

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo