Efekt vařené žáby

Efekt vařené žáby, tento pojem lze chápat jako příměr (použitelný v celém spektru činnosti člověka i civilizace od zdraví až po zaměstnání), kdy je žába v hrnci, ve kterém vzrůstá teplotya, žába tuto změnu nevnímá (nereaguje na hrozící nebezpečí) a uvaří se (nastal bod zlomu).Díky pomalé změně teploty nebyla schopna žába zareagovat na rostoucí teplotu a vyskočit včas z hrnce tak, aby se neuvařila. Proto se tento příměr používá v případech, kdy lidé nereagují na rychlé změny např. v přírodě a na přirozeně se měnící podmínky nereagují (obraz současné civilizace)

  • Současný stav změn se stále zrychluje a dnešní reakce již zítra nemusí stačit!
  • Negativním důsledkem rychlého přizpůsobování měnícím se podmínkám je rozvoj „digitálního ekosystému“, kdy člověk přestává žít reálný život (protipól reality v přírodním ekosystému)
  • ztrácíme pud sebecháchovy a přestáváme vnímat blížící se nebezpečí

Jaký bude důsledek pro civilizaci, pokud nepochopíme efekt vařené žáby

Abychom pochopili příměr efektu vařené žáby správně, vyžaduje je to naši rychlou reakci na změny, které přichází a my je vnímáme (pud sebezáchovy). Pokud se pud sebezáchovy naruší dojte tzv. k uvaření žáby a tedy kolaps, zánik.

  • honba za ziskem, mocí a neomezenou spotřebou může způsobit zánik civilizace a velmi omezená možnost minimalizace ztrát
  • politicky orientovaná elektromobilita, která může být jednou z příčin budoucí krize
  • neustálé žití na dluh přírody (signalizuje nám příroda kůrovcovou kalamitou, suchem a rostoucí teplotou na přicházející zásadní změnu?), kdy jednoho dne dojde k bod zlomu a redefinici nových podmínek k životu na planetě Zemi, tato změna může být příčinou zániku současné civilizace

 

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

0 produktů