Průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce (pojem vznik v Německu), kdy jsou data (jejich tok bez zásahu člověka) a technologie propojené do jednoho celku. Průmysl 4.0 se neaplikuje pouze v vlastní výroby, ale i v procesech, práci s metadaty a vytváření prediktivních modelů (např. virtuální podniky) apod."

 • prof. Staněk: pokud se současná společnost nezmění je pro ni PRŮMYSL 4.0 "hřebíčkem do rakve" (18.7.2019 Svobodné Univerzum), ale pokud se společnost změní, je to nesmírná příležitost pro rozvoj lidstva (budoucnost není v technickém řešení, ale v řešení problémů v nás samých, našich postojů, cílů, odpovědnosti a jednání)

Jaké přínosy a výhody můžeme čekat od Průmyslu 4.0?

 • pohled na firmu jako celek a tím se posouvá k vyšší konkurenceschopnosti a efektivitě (propojení obchodu, výroby, logistiky, servisu a podpůrných procesů)
 • umožňuje propojit jednotlivé fáze výrobního procesu od prvotních návrhů a analýz přes výrobu až po skladování a logistiku
 • efektivní plánování výroby s ohledem na vyšší produktivitu a také udržitelnost
 • snižování nákladů, a to především na zaměstnance, ale i ve zvyšování spolehlivosti výrobních zařízení, jejich dostupnosti, ve zrychlování inovačních cyklů i vlastní výroby

SMART City - města budoucnosti propojené internetem věcí s využitím sítí 5G

 • Smart city je využívání moderních technologií pro zvýšení životní úrovně obyvatel. Hlavní zásady: - péče řádného hospodáře - udržitelný rozvoj

Česká vláda připravuje projekt nazvaný "Region budoucnosti 2030" s projekty "Chytrý venkov" nebo "Venkov pro život 4.0"  

 • umělá inteligence (AI, artificial intelligence)
 • strojové učení (ML, machine learning)
 • cloudové služby,rozšířená (augmented) analýza a správa dat
 • Big data, digitální asistence, autonomní systémy
 • Big data, Big analitika, Big models

Stavebnictví 4.0

Stavebnictví se inspirovalo průmyslem 4.0 a díky umělé inteligenci a digitalizaci staveb nahradí papírové výkresy. Díky metodě BIM (Building Information Modelling) se převádí kompletní stavba (budovy, kominikace, inženýrské sítě a další stavby) do digitální podoby a všichni zůčastnění tak mohou pracovat na jednom centrálním 3D modelu stavby. Součástí digitalizace BIM je i digitální informační model budovy, který spojuje jak projekt, tak i další informace nutné pro výstavbu, provoz a následnou likvidaci budovy po skončení její životnosti.

Významní předtavitellé a průkopnici společnosti 4.0 v Česku

 • Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., (25.6.1952) , vědec, vědecký ředitel CIIRC (Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky) Praha
 • Prof. Milan Zelený (22.1.1942), ekonom, vědec, konzultant zahraničních podniků a vlád, globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa
 • Prof. Ing. Peter Staněk CSc., vědec, prognostik evropského formátu

Kobot, kolaborativní robot, který pracuje s člověkem ruku v ruce

V roce 2014 se prodalo 2 500 kobotů, v roce 2017 se prodalo už 10 tisíc, pro rok 2020 je odhad prodeje 150 000 kobotů.

Průmyslové revoluce:

 • První průmyslová revoluce, která v Evropě a ve Spojených státech trvala zhruba 80 let, v mnoha odvětvích nahradila práci lidských rukou výkony strojů (zdroj energie a toku byla voda a pára)
 • Druhá průmyslová revoluce (technologická, 1870 až 1914) rozvoj železniční dopravy, komunikací v podobě telegrafu a telefonu anebo rozmach elektrifikace.(zdroj energie byla elektřina)
 • Třetí průmyslová revoluce (digitální, od druhé světové války), rozvoj informační a komunikační technologie, využití počítačů a automatizaci dílčích činností ve výrobě (zdroj energie informace a komunikace)
 • Čtvrtá průmyslová revoluce (digitální transformace nebo digitální ekonomika), rozvoj komplexní automatizace a výměna informací mezi výrobními částmi i celky (umělá inteligence, strojové učení), budou vznikat automatizovaně a samostatně běžící provozy a podniky, které si budou bez účasti lidí elektronicky objednávat materiál, nástroje, opravy a údržbu, predikovat potřeby zákazníků a trhu, zajišťovat distribuci dílů a výrobků atd. 

Průmyslové revi
Zdroj: https://opavsky.denik.cz/podnikani/kobot-ostrava-20180921.html

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Průmysl 4.0

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.