Resilience

Resilience (latinsky resilire, odrazit se, odskočit) je biologický pojem, který se také používá v psychologii, ale také v různých podobách ve společnosti. Tento termín často používá doc. Václav Cílek na svých přednáškách, ale i v nové knize Věk nerovnováhy: Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci, kterou napsal společně s prof. Milanem Zeleným.

Co to je resilience?

 • v psychologii resilience znamená osobnostní rys, odolnost, schopnost vzdorovat nepříznivým silám, zvládat nepříznivé situace a překonávat krize, přesto někteří psychologové kritizují použití resilience a považují tento termín v psychologii za redundantní, statický a sterilní
 • resilience v přírodních vědách znamená míru schopnosti tělesa pružně se deformovat nebo přizpůsobovat
 • v sociologii označuje schopnost sociálního systému vstřebat rušivé podněty nebo jim čelit, popřípadě odolávat stresům tak, aby systém zůstal ve stejném stavu, zachoval si svojí strukturu a funkce (rozlišuje 3 rysy - množství změn, míru, schopnost učení a adaptace) 
 • je to schopnost vyrovnat se se změnou a dále pokračovat v rozvoji (sebereorganizace, učení, přizpůsobení)
 • v přírodě resilienci můžeme označit jako adaptace na měnící se podmínky, u člověka je resilience považována za pozitivní adaptaci" po stresující nebo nepříznivé situaci - tzn.člověk ktery je schopen překonat krizi a pokračovat dále v běžném životě říká Doc. Václav Cílek
 • V běžném životě znamená resilience (psychická odolnost, osobní integrita) mít současně vice strategií, nezabývat se pouze jednou strategií a přizpůsobovat se aktuálně měnícím se podmínkám
 • resilience společnosti, podle doc. Václava Cílka  síla společnosti a národa začíná doma v rodině a ve své knize Věk nerovnováhy přináší návod, jak resilienci národa a společnosti posílit v době kolabujících systémů a manipulujících médií je zapotřebí pěstovat osobní houževnatost a kritické myšlení.

Příklady resilience v praxi

 • v Izraeli způsob obrany, který nesmí narušit dlouhodobou kvalitu života, která se vrátí do původního stavu před ohrožením (neslevuješ s důstojnosti života) říká doc. Václav Cílek
 • resilientní systém je schopen využřít otřesy a zvraty (jako je například klimatická změna) k podnícení inovativního myšlení, které mu umožní obnovu a další rozvoj. Systémem můžeme rozumět jednotlivce, obec, komunitu nebo třeba ekosystém či celou ekonomiku. zdroj Veronica.cz
 • dobrovolní hasiči, cvičí, trénují žijí bězný život v případě požáru "hasí, zachraňují životy a majetek" a vrací se zpět do běžného života
 • resilience -  psychologická odolnost existuje u lidí, kteří rozvíjejí psychologické a behaviorální schopnosti, které jim umožňují zůstat v klidu během krizí nebo chaosu (ztráta partnera, majetku, dítěte) a přejít od incidentu do běžného života bez dlouhodobých negativních důsledků

7 projevů resilience v "resilientních" městech, které umožňují snadněji překonat stresy a šoky, reagovat na ně a přizpůsobit se jim:

 • sebereflexe – využití zkušeností z minulosti k lepšímu vyhodnocení budoucích rozhodnutí,
 • vynalézavost – využívání alternativních způsobů k práci se zdroji,
 • odolnost – dobře koncipované, konstruované a spravované systémy,
 • připravenost – rezervní kapacita cíleně vytvořená k přizpůsobení se vnějším vlivům,
 • flexibilita – vůle a schopnost přijímat alternativní strategie v případě měnících se podmínek,
 • inkluze (zahrnutí) – dávání přednosti široké diskuzi pro zvýšení pocitu zapojení při rozhodování,
 • integrace – shromáždění velké škály odlišných systémů a institucí.

Zdroj, Wikipedia.org

Zobrazit více Zabalit
Řadit dle:0 produktů
Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.