Stránský Jan Martin

Mudr. Martin Jan Stránský, M.D., (30.10.1956), vysokoškolský pedagog, vědec, lékař, neurolog (ředitel Polikliniky na Národní), publicista,v ydavatel časopisů Přítomnost a The New Presence, přednáší na lékařských fakultách UK a Yale. Zakladatel mezinárodních programů pro studenty lékařských fakult. Zakladatel a ředitel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, Praha. 

Mudr. Martin Jan Stránský, názory a postoje v médiích:

14.3.2020

 • dopamin je droga stejně jako heroin (alkohol, cigarety), počítače a mobilní telefony a další jsou nástroje, které nás vedou do pasti
 • sociální sítě jsou návykové, zvedají hladinu dopaminu (jsou nutkavé) - podobně jako kasino
 • LAIK je propojený dopaminovou závislostí, mají uzavřený kruh, nutí vás aby jsme na nich zůstali a reagovali
 • sociální sítě existují, aby vydělávali peníze prodejem vašeho soukromí a vynalezli způsob (díky technologiím našli způsob jak stimulovat tvorbu dopaminu při užívání sociálních sítí a moderních technologií včetně mobilů a počítačů a to zaručuje život sociálním sítím a jejich vysoké příjmy)
 • regulace, cenzura jsou nutné nastroje na sociální sítě
 • určité centra mozku se zmenšují díky používání sociálních sítí atd. (více jak 6 hodin denně), přestáváme myslet jako lidé a myslíme jako počítače (je to ploché ANO/NE, není zamyšlení, jiný názor, chybí mezilidský kontakt, empatie a city), u mladé generace pozorujeme nárůst úzkosti a deprese až o 70 %, je to vážné varování, jsme na rozcestí jako homo sapiens, zda přežijeme (nejsem optimista) - poprvé jsme vynalezli produkt, který není biologický a který nás řídí
 • v Číně je již 30 % populace pod kontrolou (kontrolovaná společnost s moderními technologiemi) - sociální bonus

6.1.2020

 • Češi jsou prohnilý národ, komunisti musí vymřít a jejich voliči musí změnit názor (nejdřív za 20 roků bude v Česku demokracie, Češi jsou  zakomplexovaný národ s vadou kvůli složité historii a rozmělňování tradic dává prostor populistům)
 • Facebook je jako heroin, na mozek působí stejně a uvolňuje dopamin
 • Sociální sítě podle něj vedou k hloupnutí lidstva, mění naše chování i mozek (víme, že některé části mozku se zmenšují, pokud jsou lidé na internetu více jak 6 hodin denně), kde se některá centra zmenšují. Ztrácíme empatii a začínáme se chovat jako počítače (vše začíná být ploché, pouze ano-ne, žádné jiné variability neexistují, chybí city, empatie a mezilidský kontakt) Sociální sítě jsou jako droga, stejně jako alkohol a cigarety(návykové, vytváří závislost)
 • Kvůli Facebooku a dalším sítím hrozí lidstvu vyhynutí, ta hrozba je podle Mudr. Stránského vážná a reálná a je při pohledu do budoucnosti pesimista.
 • dochází k homogenizaci lidstva přes moderní technologie (začínáme být jeden jako druhý), mizí rozdíly a ztrácí se identita, tento trend podporuje nárůst populismu (populismus je i důsledek globalizace, mizí rozdíly)
 • když jsou obrovské hrozby nebo žádné hrozby, tak se volí populisté (sociální sítě v tomto smyslu působí negativně, protože to šíří)
 • sociální sítě jsou falešným způsobem mezilidské komunikace, protože komunikace není osobní a je velice stručná, heslovitá a také anonymní (vzniká tak recept na frustraci, nenávist a strach), sociální sítě vedou ke stupidifikaci lidstva a k nárůstu deprese, úzkosti, hloupnutí a sebevražd 
 • sociální sítě jsou vymyšlené tak, aby byli návykové (dopaminová závislost, vytváří nutkavé pocity, aby jste se k nim vrátil, "laik" i jeho opak byli vymyšleny právě pro dopaminovou závislost)., sociální sítě vytvářejí "uzavřený kruh" neurochemického chování (nutí vás k tomu, aby jste na nich zůstal, neustále reagoval, čekal, reagoval do nekonečna)
 • nyní se nacházíme na rozcestí jako homosapiens (nejsem optimista pro budoucí vývoj lidstva, protože lidstvo je nepoučitelné, pokud nedojde k masívnímu "osvícení"), jestli zůstaneme lidmi, nebo z nás budou lidští roboti a tedy jestli přežijeme nebo ne (už Albert Einstein říkal, že technologie zničí lidstvo)  je to past pro lidstvo (např. v Číně je zaveden sociální bodový systém, kde 30 % populace je pod neustálým dozorem, a podle jejich chování jsou omezovány jejich možnosti např. cestovat atd.)
 • https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/99151/neurolog-stransky-cesi-jsou-prohnily-narod-komunisti-musi-vymrit-lidstvo-asi-neprezije-a-muze-za-to-facebook.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

2019

 • Dítě (zejména na základní škole), které se učí pomocí počítače (internetu,mobilu, tabletu, sociálních sítí), má horší výsledky, než to, které se učí z papíru a diskusí (učení z knih a psaní dělá děti bystřejší), mozek lépe vstřebává čtenou informaci z knihy, protože mozek zapojuje více mozkových cest
 • komunikace zejména mládeže přes sociální media tlumí otevřenou diskusi (mezilidská komunikace), redukuje slovník (bohatý slovník je jedním ze spolehlivých ukazatelů inteligence) a blokuje schopnost empatie
 • psaní na papír má velký význam v souvislosti s integrací různých částí mozku s pohybovým aparátem (na rozdíl od klávesnice ne dotyky na displey), což zpětně podpoří rozvoj schopností používat řeč
 • čtenou informaci pak mozek integruje (čte pomocí vizuálních vzorů, čtele celé slovo) mnohem lépe, pokud dítě něco fyzicky drží v ruce, než když čte z počítače
 • syndromem unaveného oka (čtení z monitoru) trpí až 90 procent lidí, kteří tráví u počítače alespoň tři hodiny denně
 • míra používání společenských sítí a internetu přímo souvisí s nárůstem úzkostí a depresí, zejména u dětí (Počítače a internet nejsou sami od sebe špatné, ale vyžaduje to míru a rovnováhu)
 • Mozek je tu proto, aby se neustále učil (potřebuje nejen fakta, ale i prožitky aby je mohl porovnávat), co tělo nepoužívá, se stane nadbytečným a posléze zmizí
 • Tvorba paměti: když čteme cokoli z počítače, tak si toho pamatujeme o třetinu méně, než když to držíme v ruce jako papír, podobně se to dá vztáhnout ke knize. (čteme přes vizuální vzory, protože si pamatujeme slovo, a to co jsme viděli). To platí nyní a jak to bude u našich dětí v dalších generacích? Když držíte papír vpravé ruce, tak to jde do levého mozku, a ten je spojen s centrem řeči, takže se používají 2 trasy najednou (mechanizmus čtení z obrazovky je nepřirozený
 • U dětí dochází k poklesu kognitivních funkcí mozku (díky sociálním sítím, hrám a internetu), přestává růst IQ, přestávají umět řešit reálné problémy v běžném životě)
 • používání, obrazovky, mobilních telefonů a moderních technologií hlavně u dětí přímo koreluje (souvisí) s klesajícími výsledky dětí ve škole a současně narůstá u těchto dětí úzkost, deprese a další poruchy činnosti mozku (nedokáží čelit každodenním tlakům v životě dnešní společnosti a má to obecně na děti celkově negativní důsledky)
 • Mozek člověka je dlouhodobě vývojově rozvíjen tak, aby řešil vznikající problémy, které nás postihují, současné technologie (mobil, sociální sítě, internet) způsobují opak
 • Dvě třetiny dětí neustále koukají do mobilního telefonu, mají sluchátka na uších a nevnímají reálný svět okolo nich, podobná situace je i u starší populace zejména ve městech
 • programy na internetu jsou konstruovány tak, aby stimulovali látku v mozku DOPAMIN (při úspěchu a slasti) a tím dělají programy návykovými (pokud splňují tuto podmínku a program je tedy úspěšný), cesty a mechanismy takto vznikajícího dopaminu jsou stejné, jako u návykových látek Heroin a jiné drogy
 • Lidský mozek denně „vymyslí“ v průměru 50 tisíc myšlenek, z čehož 90 procent do mozku přichází přes vizuální cesty. Proto jsou také obrazovky tak významné. Muži za den pronesou až  2 000 vět, ženy až 10 000. Rozdíl není podle lékaře podstatný, protože pouze asi 500 z těchto vět má nějakou hodnotu. Myslíme a mluvíme mnohem víc, než je zapotřebí, což je prý dáno evolucí.
 • Paměť má tři fáze. První se nazývá krátkodobá paměť a jde vlastně o zaznamenání informace třeba na přednášce. Když opakované signalizace vedou k anatomickému spojení, můžeme už mluvit o dlouhodobé paměti, tedy o vědomosti. Nakonec se dostáváme ke třetí fázi nazvané hlubší uvažování (moudrost), při níž už dochází k propojení anatomických center (moudrý mozek pak dovede nejenom najít fakta, ale umí o nich i přemýšlet a tvořit efektivní úvah), moudrými se staneme tak, že propojíme anatomická centra. A toho lze dosáhnout jedině přes mezilidskou diskusi. Nikoli přes čtení knih, ale přes dělání chyb a přes interakci.
 • Mobilní telefony jsou snad to nejhorší, co jsme vymysleli. Nepřináší nic dobrého. Fragmentují společnost, snižují obchodní výsledky, jenom jejich přítomnost znamená, že můžeme být kdykoliv vyrušení. Narušují lidskou komunikaci.“, vymysleli jsme produkty, které nás nutí komunikovat nepřirozeně, bez intonací, bez řeči těla
 • Méně než 50 % dětí dnes komunikuje napřímo, více se komunikuje online. Vymysleli jsme produkty, které nás nutí komunikovat nepřirozeně, bez intonací, bez řeči těla, bez zjištění základních evolučních parametrů, které určují naši existenci.
 • Internet a počítače mění způsob, jak mozek přebírá a procesuje informace. A ten způsob není lidský, podkopává evolučně dané schopnosti a doslova mění neurochemické trasy a anatomii mozku. Tyto změny platí, ať zrovna používáme počítače, nebo ne. I když od počítačů a mobilů upustíme, mozek už zůstane změněný. Potřebujeme přemýšlet, potřebujeme pozitivní frustraci. Nepotřebujeme mít volný čas, který musíme naplnit zbytečnými věcmi. Potřebujeme se nudit, aby mozek tvořil spoje a aby přemýšlel o věcech.

Internet lze chápat jako servírovací stolek, kde nám vše přistane u nosu na jednom místě (dostaneme rybu), nemusíme nic dělat, jen konzumujeme, a to podporuje naši lenost, pohodlnost a nastupující zakrnění mozku (na technologiích se stáváme životně závislí). Co se stane, když někdo vypne proud?

Kdo ovládá technologie (nadnárodní firmy, jejichž cílem mimo jiné je homogenizace a globalizace), ovládá nás a my to dnes bez problémů akceptujeme (Od svobody žití se ženeme do otroctví, kde máme svobodu nakupovat a číst internet). Co to způsobilo současný stav? Máme se příliš dobře!

Jsme na rozcestí: buď budeme osobě rozhodovat sami, nebo o nás bude rozhodovat (pro nás, o nás a za nás) umělá inteligence na které budeme závislý (my si ale myslíme, že ji ovládáme). Odpověď na tuto otázku určí budoucnost lidstva, zánik civilizace však neznamená zánik člověka, takto jsem pochopil názor neurologa prof. Jana Stránského.

Bývalý předseda Facebooku vizionář Sean Parker 3.12.1979  (byl u zrodu Napsteru, Spotify a Facebooku) při odchodu z firmy prohlásil: sociální sítě a internet doslova mění váš vztah ke společnosti, sobě navzájem, pravděpodobně to nějakými zvláštními způsoby nabourává produktivitu, bůh ví, co to dělá z mozky našich dětí.

Martin Jan Stránský, vydané knihy:

 • Češi nechtějí demokracii

Zdroj: nasregion.cz,

Zdroj: https://www.flowee.cz/ditevsiti/zdravi/7336-neurolog-martin-stransky-na-forum-media-smartphony-jsou-asi-to-nejhorsi-co-se-vymyslelo

 

 

 

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo