Digitální ekosystém

Současná civilizace prochází velkou změnau, kterou můžeme vyjádřit v podobě přechodu z průmyslového ekosystému do nového digitálního ekosystému (nebo tuto změnu a přechod můžeme pojmenovat jako přechod do "věku Vodnáře"). Digitální ekosystém je závislostní prostředí, které můžeme také nazvat zjednodušeně a neúplně virtuální realitou (v reálném životě člověk tráví stále méně času), v tomto prostředí člověk díky chytrým telefonům a internetu prožívá svůj život (digitální ekosystém je protikladem reálného života). Důsledkem tohoto stavu je pravděpodobně, kromě jiných faktorů, i nedostatek pozornosti a lásky zejména v dětství od rodičů.

 • Digitální ekosystém do stane "modrou pilulku" v podobě zrychlení internetu (5G síťě).
 • Člověk se tomuto DIGITÁLNÍMU EKOSYSTÉMU stále více přizpůsobuje, přestává žít v reálném světě a tím se vzdaluje přírodě, (postupně ztrácí pud LIDSKÉ sebezáchovy a roste digitální závislost).
 • Globalizace vstupuje do poslední fáze: Digitální imperialismus = poslední fáze kapitalismu 21. století, (METAVERSE). DVS nepotřebují vlastnit jednotlivé země, mohou obchodem, službami a digitálním prostředím ovládnout populaci žijící v těchto zemích, jejich svět nemá hranice, je omezen pouze připojením na internet (to řeší satelitní internet).

Co nabízí digitální ekosystém (Metaverse)?

Digitální ekosystém vytváří dominantní technologické globální firmy, které postupně vytvoří digitální virtuální státy, federace a nahradí pravděpodobně, po očistném krizovém období, národní státy v podobě, jak je známe dnes a změní fungování celé společnosti.

 • prostředí ve kterém mohu trávit veškerý čas
 • je zde nestálý přísun vzruchů a podnětů 24 hodin denně a 7 dní v týdnu
 • může žít a sdílet život lidí na síti
 • toto prostředí je atraktivní hlavně pro mladou generaci napříč kontinenty
 • život je zde snadný, nejsou žádné povinnosti, odpovědnost, žádná pravidla
 • nemusím se vázat, na síti mohu dělat cokoliv mě napadně (mám volnost projevit všechny své skryté vlastnosti
 • mám zde virtuálního partnera, rodinu, virtuální život (když se mě nelíbí, tak kliknutím tlačítko z něj vystoupím) nebo i několik životů
 • nabízí anonymitu (mohu se i skrýt za jinou identitu)
 • potraviny v pášku, které jsou rychlé na přípravu (Solein, Mana)
 • cloudová úložiště do kterých je uloženu vše na co si vzpomenu
 • digitální měny, platební systém, obchodní domy a spoustu zboží a služeb nemateriální podoby, který plně nahradí reálný svět
 • vyšetření a péči o zdrraví přes tento ekosystém včetně prevence atd.
 • zíkáte zda placenou práci a tím můžete žít pouze v totmto systému
 • vesmírná turistika a „kolonizace vesmíru“
 • atd.

Důsledky žití a přechodu do Digitálním ekosystému (Metaverse):

 • člověk žijící v digitálním ekosystému ztrácí rozlišovací schopnost mezi reálným životem a virtuální realitou na síti, tráví zde většinu času a nechce se vracet do reálného světa
 • závislost na dění na síti, následná degradace člověka ve všech aspektech života
 • ztráta pudu sebezáchovy (jeden z digitálních virů) v reálném světě, nevnímám nebezpečí ani změny, které se dějí ve společnosti a přírodě (ani mě to nezájímá, není to dost akční)
 • má strach řešit problémy v reálném životě a světě (nastupuje panika, deprese, strach, úzkost atd.) a uniká do virtuální reality místo řešení vlastních problémů a poznávání svého Já
 • digitální proletariát
 • digitální hygiena (klid od technologií) je rovnováha mezi reálném životem a životem ve virtuální realitě, nebýt na ni závislý), vypnutí telefonu na hodinu, den, týden, měsíc a jít do přírody, nebo na dovolenou (kde není signál), je klid, ticho, mizí většina strachů, úzkostí, stresu, mohou přicházet nové nápady a mizí nesoustředěnost a závislost tzv. „rozplétá se začarovaný kruh“ a nacházíte hranice mezi užíváním technologii a závislostí na nich
 • digitální demence je důsledkem a přímo souvisí s rozvojem moderních technologií, postihuje nejčastěji mladou generaci, která není schopna v běžném životě řešit svoje každodenní problémy, to způsobuje např. úzkosti, deprese, nadváhu (narušují se přirozené procesy v mozku). Řešení nachází únikem do virtuálního světa sociálních sítí, kde nemusí řešit problémy reálného života a stávají se závislé na tomto světě díky mobilu a připojení k internetu. Je tlumena mezilidská komunikace (z očí do očí a neverbální komunikace) s projevenými emocemi a je nahrazena virtuální komunikací na sociálních sítích.
 • Dopaminová digitální závislost, dopamin je látka, která se vytváří při stimulaci mozku a tím se vytváří závislost podobná závislosti na drogách. Tohoto poznatku se využívá při konstrukci programů a různých her, které vytváří závislostní vztah (např. uspokojení ze zpětné vazby) a poškozují kognitivní funkce mozku. Děti klíčových manažerů a majitelů těchto digitálních firem mají používání sociálních sítí zakázané! Sociální sítě ničí základy fungování společnosti a lidé jsou snáze manipulovatelní a dostávají rybu, která je předem upravená o dopaminovou závislostní složku
 • Digitální virtuální stát (DVS), současný digitální věk sebou přináší i změny v oblasti státu. Na obzoru se rýsují nové státy, které můžeme nazvat Digitálními virtuálními státy, které jsou vytvářeny nadnárodními korporace. Tyto korporace se pravděpodobně stanou klíčovým faktorem uspořádání nové civilizace, nebudou mít hranice ani národnosti. DVS bude mít svoji měnu, bude zaměstnávat lidi, bude vyplácet penze, bude mít vlastní dopravu, zdroj energie, potravin, vlastní zdravotnictví atd. Pořádek v novém digitálním státě bude zajišťován prostřednictvím tzv. sociálního bonusu, kontrolované společnosti a dalších technologických alternativ. Počet obyvatel bude větší, než má Čína a Indie dohromady
 • čeká nás střet digitálního ekosystému (Technokracie) a přírodního ekosystému?
 • Vznik Technokracie je odrazem vývojového pádu člověka z 3D do 2D reality, kde existuje jen pravda x lež, 1 x 0 - tedy digitální myšlení, kde mizí lidství (Homo Technologicus) a s mím spojené bytostné poznání sama sebe, spojené s usebíráním.

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo