Efekt sněhové koule

Efekt sněhové koule, funguje v pozitivním i negativním slova smyslu, zjednodušeně řečeno, je to stav, kdy myšlenka nebo skupina lidí na sebe nabalují další příznivce a zastánce myšlenky, nebo názoru skupiny lidí, politické strany  a tato kumulace způsobí "bod zlomu" a transformační změnu stavajícího do nového. Efekt sněhové koule lze popsat jako "řetězení" dějů a procesů (příčin a následků, bod zlomu), které již nelze zastavit, podobně jako domino.

 • I malá koule může způsobit velkou lavinu s katastrofálními důsledky (i jedna myšlenky může inspirovat tisíce a miliony lidí) i malý potok může způsobit velkou povodeň
 • Klíčové je načasování sněhové koule a její obsah, který může být spouštěčem laviny
 • Lidé okolo nás jsou sněhovými koulemi a čekají, aby se přidali do laviny změn

Wikipedia: Princip postupného nalepování, samovolné nebo úmyslné zvětšování věcí a dějů nabalováním, rozšiřováním se označuje přeneseně jako efekt sněhové koule.

Efekt sněhové koule jako spouštěč změn ve společnosti, příklady:

 • Voda, prostor k žití a kvalitní půda (zdroj potravin) - limitující faktory pro život na planetě
 • Teraformace planety - změna přírodních podmínek pro život na planetě v důsledků cyklických změn
 • Rostoucí a bohatnoucí populace (koncentrace bohatství) nejen v Číně (rostoucí nároky na potraviny, zejména maso), zmenšující se plocha na pěstování potravin, klimatické změny včetně růstu teploty, sucha a dalších extrémů
 • Celoplanetární negativní působení vůči Přírodě
 • Chudoba a střet mezi bohatými a chudými
 • Stěhování obyvatel za vodou, potravina a prací, místem pro život
 • Zadlužená mladá generace (současná generace žije na dluh budoucích generací).
 • Žití na dluh přírody (ekologický dluh planety)
 • Omezené zdroje surovin na planetě
 • 7 zákonů zániku civilizací (prof. Bárta)
 • Investice fondů do oblasti klimatu, nakládání s vodními zdroji a lesy (důsledkem těchto typů investic bude jen větší chudoba pro většinovou populaci)
 • NESPOTŘEBA, mocný nástroj obyvatel na vyjednávání s vládnoucí elitou
 • Záporné úrokové sazby, jejich plošná aplikace pro běžnou populaci
 • Akceptace digitálních měn (SBDC) a kryptoměn s celosvětovou působností
 • Generační střet (mladá a stará generace) v podobě průmyslové generace a informační digitální generace
 • Dynamický rozvoj a vznik společností, které nerealizují zisk, neuvěřitelně rostou, mají globální působnost a likvidují stávající obchodní a společenské modely je další spouštěč
 • Toxický koloniální odpadkový kapitalismus 21. století, export toxického odpadu ze západních vyspělých zemí do východní Asie
 • Kolonizace vesmíru, zejména Měsíce jako vstupní brány na ovládnutí Země a vesmíru
 • Politicky prosazovaná elektromobilita a green deal
 • Vyčerpávají se zdroje ryb v oceánech, to představuje obrovskou hrozbu hladomoru pro několik miliard lidí na různých kontinentech, kteří se vydají za obživou
 • Otevření Vatikánských archívů a důsledky
 • Dynamický růst zlata, stříbrav důsledku nedůvěry v současné peníze (tzv. fiat měny) je signálem začínající krize systému
 • Člověk (živá bytost, spotřebitel) je klíčovým hybatelem (spouštěčem) zásadních změn (zemědělství, zdravotnictví, společnosti) v souladu s přírodními cykly na planetě a čeká na aktivaci
 • Další nepopsané, které se objeví v toku změn

 

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu laika

Efekt motýlých křídel

Calhounův experiment

Transformační bod zlomu

Efekt vařené žáby

Fáze vývojového procesu DE LUCE je vývojový, který umožňuje pochopení efektu vařené žáby: (vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelů a vnímám "barevný svět"(protože jsem zvýšil svoje vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka, který je základem pro vznik "barevné společnosti".

 

 

 

 

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo