Lidské smysly

Popsaných smyslů je dnes už devět a podle některých studií jedenáct, či dokonce dvacet jedna. To, že člověk využívá pouze 10 % kapacity svého mozku, je dávno vyvráceným mýtem.

Aristotelovské a jiné smysly

 • Smysly jsou fyziologickou schopností organismů vnímat své okolí, smysly se doplňují a prolínají (jsou vzájemně propojené v dynamické rovnováze)
 • chuť neovlivňují pouze chuťové buňky, ale má na ni vliv samozřejmě i čich a ostatní „aristotelovské“ smysly", důležitý je způsob podávání jídla, jeho struktura a způsob konzumace
 • někteří lidé mají schopnost cítit zemské magnetické pole, jen o tom často ani sami nevědí
 • mezi  známé smysly patří například vnímání gravitace (které si ani neuvědomujeme)
 • smysl pro pocit hladu, žízně, vyměšování
 • smysl pro rychlost, při jehož použití zapojujeme kromě zraku i vnitřní ucho, které ovládá rovnováhu
 • synestezie tedy stav sdruženého vnímání, při němž rozeznáváme určitý vjem více smysly či jiným smyslem, než kterému se přičítá (slyší barvy nebo vidí hudbu při použití halucinogenů)
 • smysl pro rovnováhu – díky tomuto smyslu můžeme chodit a orientovat se v prostoru.
 • propriocepce – propriocepce neboli polohocit je smysl pro koordinaci pohybů a souvisí s prvním zmíněným smyslem. Kromě vědomých pohybů ovládá i některé naše reflexy a bez něj bychom nebyli schopní vnímat ani změnu polohy našeho těla. 
 • kinestezie – tento „pohybocit“ úzce souvisí s propriocepcí. Jedná se o vnímání pohybu. 
 • termocepce – jak už název napovídá, termocepce je smysl pro vnímání teploty. Tento veledůležitý smysl nám zabraňuje umrznout, či se naopak popálit. 
 • nocicepce – ani bez nocicepce bychom dlouho nepřežili, neboť jde o smysl pro vnímání bolesti. Nocicepce může za přenos signálů bolesti do mozku.
 • chronocepce – smysl pro vnímání času, který částečně ovlivňuje i náš spánkový cyklus.

Pomocí smyslů vnímají svět kolem sebe nejen zvířata a lidé, ale také rostliny, které dokážou vycítit světlo (točí se za sluncem) umějí rozpoznat gravitační pole a smyslově vnímají i čas, kterým se řídí jejich cirkadiánní biorytmus.

Různí živočichové vnímají svět různými smysly:

 • netopýr pomocí echolokace (sluch funguje jako somar vnímá odraz zvuků)
 • pes vnímá podle pachů
 • někteří živočichové v moří se řídí podle elektrického pole
 • v nímání magnetického pole země (vnitřní „kompas, díky malého množství magnetitu uloženého v jejich těle)je u mnoha živočichů samozřejmost (savci, ptáci, včely atd.)

šestistěnná Faradayova klec (uvnitř které nepůsobí žádné elektrické pole) postavené z hliníku

https://www.stoplusjednicka.cz/sesty-sedmy-osmy-lidsky-smysl-organismus-cloveka-vnima-vic-nez-tusite?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo