Podle klimatologa Jamese Hansena (NASA) tání ledu způsobí chaos v zaběhnutých oceánských proudech a následné extrémy počasí budou mít nečekaný efekt. Mluví se o vlnách veder a such anebo o stoupání mořské hladiny v přímořských oblastech, přijít může globální oteplování, které bude mít za následek i ničivé superbouře a v souvislosti s nimi také silnější vlnobití schopné na pevninu vrhnout salvu balvanů.

  • Hansenův scénář staví na predikcích již pozorovaného tání ledu z Grónska a částečně i Antarktidy
  • Příchod studených proudů mezi ty teplejší pak prý způsobí chaos v zaběhnutých oceánských proudech, což bude mít za následek narušení stabilního počasí a větší výskyt extrémní projevů
  • Hansen především mluví o velmi častém výskytu tropických bouří, které krom ničivého větru a lokálních záplav nově budou doprovázeny i masivními přílivovými vlnami nesoucími mořské balvany anebo, po nárazu na pevninu, i šrapnely ze zničených lidských konstrukcí
  • může dojít k "vypnutí" Golfského proudu a ochlazení Evropy
  • Zda se naplní Hansenův efekt uvidíme během několika nejbližších dekád

Zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/nasa-predpovida-do-par-dekad-nicive-megavlny-po-cele-planete

V roce 1989 podepsalo sedm set vědců petici, v níž vylíčili oteplování klimatu jako obrovské nebezpečí pro celé lidstvo a naléhavě vyzývali vlády, aby drasticky snížily emise škodlivého CO2. Je zajímavé vědět, že mezi zmíněnými sedmi sty vědci byli zastoupeni pouze tři čtyři klimatologové. Ostatní byli technici, právníci, národohospodáři, politologové a absolventi nejrůznějších humanitních fakult. 

Hansenův efekt

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.