Hansenův efekt

Podle klimatologa Jamese Hansena (29.3.1941, NASA) tání ledu způsobí chaos v zaběhnutých oceánských proudech a následné extrémy počasí budou mít nečekaný efekt. Mluví se o vlnách veder a such anebo o stoupání mořské hladiny v přímořských oblastech, přijít může globální oteplování, které bude mít za následek i ničivé superbouře a v souvislosti s nimi také silnější vlnobití schopné na pevninu vrhnout salvu balvanů.

  • Hansenův scénář staví na predikcích již pozorovaného tání ledu z Grónska a částečně i Antarktidy
  • Příchod studených proudů mezi ty teplejší pak prý způsobí chaos v zaběhnutých oceánských proudech, což bude mít za následek narušení stabilního počasí a větší výskyt extrémní projevů
  • Hansen především mluví o velmi častém výskytu tropických bouří, které krom ničivého větru a lokálních záplav nově budou doprovázeny i masivními přílivovými vlnami nesoucími mořské balvany anebo, po nárazu na pevninu, i šrapnely ze zničených lidských konstrukcí
  • Ve studii z roku 2008 Hansen prohlásil, že má-li být zabráněno oteplení přes 2 K a zvratům globálního klimatického systému s nevratnými důsledky, obsah oxidu uhličitého v zemské atmosféře nesmí přesahovat hodnotu 350 částic na milion (ppm). Již od začátku roku 2016 je globální koncentrace vyšší než 400 ppm (415 ppm 2019) a dále stoupá, velmi přesáhla Hansenem uváděnou hranici

  • může dojít k "vypnutí" Golfského proudu a ochlazení Evropy

  • Zda se naplní Hansenův efekt uvidíme během několika nejbližších dekád

Zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/nasa-predpovida-do-par-dekad-nicive-megavlny-po-cele-planete

V roce 1989 podepsalo sedm set vědců petici, v níž vylíčili oteplování klimatu jako obrovské nebezpečí pro celé lidstvo a naléhavě vyzývali vlády, aby drasticky snížily emise škodlivého CO2. Je zajímavé vědět, že mezi zmíněnými sedmi sty vědci byli zastoupeni pouze tři čtyři klimatologové. Ostatní byli technici, právníci, národohospodáři, politologové a absolventi nejrůznějších humanitních fakult. 

Hansenův klimatický model

Současní vědci koncem roku 2019 zjistili, že , že 14 klimatických modelů ze 17 bylo přesných ohledně předpovědi oteplování Země. Ukazuje se, že lze velmi přesně předpovídat stoupání teploty na povrchu, pokud máte správné odhady produkce skleníkových plynů. Jedním z příkladů je klimatický model, který vyvinul vědec NASA James Hansen v 80. letech minulého století. Svou výpovědí před americkým Kongresem v roce 1988 odstartoval vlnu veřejného zájmu o globální oteplování, když prohlásil, že za změny klimatu může z „99 %“ člověk.

  • Už v roce 1981 publikoval studii, ve které varoval před globálním oteplováním. Pro Severní Ameriku a Asii předpovídal výrazná sucha, predikoval i rozpad a tání ledovců v Západní Antarktidě.
  • Hansenova předpověď z roku 1988 byla kritizována proto, že očekávala větší oteplení v 90. letech, než jaké skutečně nastalo. Hausfather ale zdůraznil, že problémem nejsou fyzikální poměry v atmosféře, ale předpoklad vyšších emisí metanu a freonů, než k jakým po roce 1990 došlo. Model nezohlednil dopad Montrealského protokolu o ukončení používání freonů z roku 1987.

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo