Civilizační modely

Vývoj jednotlivých civilizačních modelů je dán zejména společenskými, kulturními, geopolitickými, náboženskými faktory a v současné době díky sociálním sítím a globalizaci světa dochází k homogenizaci lidské populace (ztráta diverzity - odlišnosti dané jednotlivými kulturami a etniky za tisíce roků vývoje.

 • Podle Mudr. Jana Martina Stránského se nyní nacházíme na rozcestí jako homosapiens (nejsem optimista pro budoucí vývoj lidstva, protože lidstvo je nepoučitelné, pokud nedojde k masívnímu "osvícení"), jestli zůstaneme lidmi, nebo z nás budou lidští roboti a tedy jestli přežijeme nebo ne (už Albert Einstein říkal, že technologie zničí lidstvo),  je to past pro lidstvo (např. v Číně je zaveden sociální bodový systémkde 30 % populace je pod neustálým dozorem, a podle jejich chování jsou omezovány jejich možnosti např. cestovat atd.).

Civilizační modely (podle prof. Petera Staňka):

Nové technologie a průmysl 4.0 budou transformované přes těchto 5 civilizačních modelů, co bude výsledkem tohoto procesu?

 • Evropský (individuální odpovědnost, prioritou je volný čas a kvalita života), EU směřuje k digitální demokracii nebo Technokracii?
 • Americký, disciplína v tomto civilizačním  je založená na zadlužení obyvatel a tím se stávají obyvatelé nesvobodní (komplikovaný soudní systém, soudit se je příliš drahé, cílem je ovládání a hromadění majetku)
 • Asijský (skupinová zodpovědnost), reprezentované autoritářskými režimy, např. Rusko, Turecko, Saudská Arábie, Čína - harmonie a kontinuita
 • Arabský, kde dominantním prvkem je náboženství (Islám), Írán (převážně náboženské postuláty)
 • Jihoamerický, návrat k přírodě a starým tradicím předků (Mayové, Toltékové, Aztékové atd.)

Existuje i další dělení civilizačních modelů:

na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému (civilizačního modelu) je obvykle válka 

 • "Západní model (USA, Japonsko, Evropa)" Kapitalismus 21. století, který používá globalizaci, spotřební způsob života na dluh, zisk, moc a moderní technologie. Disciplína je založená na zadlužení obyvatel (prof. Oskar Krejčí)
 • Autoritářský model je reprezentován např. (Čínou, Ruskem, USA atd.) 
 • Závislostní modely na nějakém jiném již existujícím modelu (Africké a Jihoamerické státy)
 • nově příchozí Technokracie s kontrolovanou společností a ekonomikou digitálních platforem (disciplína je založená na totální kontrole obyvatel prostřednictvím moderních technologií a sociálního bonusu)
 • Digitální demokracie
 • Nový model budoucnosti (Barevná společnost)

čekáme na kolaps současného západního modelu civilizace (může hrozit i válka), abychom mohli budovat novou civilizaci. Klíčový jsou základy společnosti a počátek nové civilizace (spolupráce, zjednodušení, kontinuita, hodnoty, tvůrčí proces ve prospěch celku a jednotlivce, rodina a komunita, právo atd.). Před příchodem Barevné společnosti budoucnosti projde lidská civilizace výchovným procesem Technokratického civilizačního modelu

 • ekonomika, deglobalizace a mezinárodní spolupráce
 • hodnoty, zákony atd. společenská smlouva mezi skupina uvnitř civilizace, rovnováha povinností a práv
 • moderní technologie jako nástroj na propojení skupin a zajištění kontrolní funkce
 • zdroje energie (energetika), potravin (zemědělství), vody, půdy
 • ideologie založená na společenské smlouvě a zjednodušení současného stavu
 • sociální systém a zdravotnictví
 • armáda, obrana
 • vzdělávací systém
 • lidský faktor (rodina, tvůrčí proces, respekt a spolupráce)
 • využít 7 zákonů rozpadu civilizací, prezentované prof. Bártou
 • vliv klimatických (proměny přírodních podmínek, sucho, růst teploty atd.) a planetárních změn na tento nový proces vzniku nového civilizačního modelu a jejich časový soulad
 • více v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laikaCesta v desetiletí metamorfózy

Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům (popisují obecné zákonitosti vývoje civilizací, prof. Bárta):

ve společnosti nejde o dosažený stav IT a jiných technologií, ale o mentální vývoj člověka a jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT). Přes veškeré moderní technologie se naše civilizace od těch starých vývojově neodlišuje, Více o zániku civilizací. Kolapsy (body zlomu) civilizací nejsou ničím jiným, než rychlými ztrátami komplexity společnosti v důsledků úbytku zdrojů energie, lepší stránkou kolapsů je, že obvykle odstraní parametry systému, které už nejsou funkční. Při vývoji společnosti jsou úředníci potřeba, dokud ale náklady na ně nejsou větší, než jejich přínos. S tím, jak roste složitost systému, roste i jeho energetická spotřeba. Pak nastane moment (bod zlomu) , kdy je spotřeba energie systému neudržitelná a systém zkolabuje.

více

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo