Herakleitův zákon

Herakleitův zákon: to, co společnost nebo jedince přivede na vrchol, to se obvykle stává také tím, co společnost nebo jedince přivede do krize (očistný kolaps, po kterém následuje regenerace, transformace a opětovní růst, cyklus se opakuje), prof. Miroslav Bárta

Příklady Herakleitova zákona (Herakleitův princip):

Herakleitův princip nám říká, že pro lidskou civilizaci je důležitější kontinuita a postupný vývoj v harmonii s okolním prostředím (Přírodou a dalšími civilizacemi), rychlý překotný vývoj způsobuje vrchol (kolaps systému) a následný bod zlomu a pád. Čína má dva základní principy pro svoji civilizaci: HARMONIE A KONTINUITA

  • Jako příklad mohu uvést fosilní paliva, jimž vděčíme za dynamický rozvoj současné populace říká Dana Drábová (růst počtu obyvatel, zisků, spotřeby, moci atd.) a to podporuje oteplování, dynamicky roste spotřeba všeho. Fosilní paliva (vrchol těžby ropy a následný bod zlomu) se tak mohou se v příštích letech a desetiletích stát jednou z příčin dynamického kaskádovitého pádu současné civilizace.
  • Nic neroste věčně (ani do nebe) ani strom, který na konci svého cyklu je zdrojem živin pro novou populaci (opakující se cyklus, který je základní zákon přírody) a uzavírá tak přirozený pulzující cyklus vzniku, růstu a zániku
  • Krysí experiment je příkladem, kdy se opakovaně potvrdilo, že když populace dosáhne určité míry blahobytu, přestává chuť dál žít a přestává se množit, po dosažení určitého populačního bodu končí sama od sebe (nastává bod zlomu). Zhroutí se. Podobné symptomy spatřujeme i u lidské populace.
  • Herakleitův princip je klíčovým faktorem filosofie cyklů, které mají různou periodu, formu, rychlost a jsou vzájemně oboustranně provázané s Univerzem, to znamená, že se nedějí bez širších vzájemně provázaných souvislostí a vývojových procesů
  • Atomizace společnosti (mizí tvořivá energie čchi muže a ženy) a pokles pulzující diverzity do extrému jsou procesy, které působí na zánik civilizací a podporují Herakleitův princip

  • Herakleitův zákon a jeho porušení je jedním ze 7 faktorů (které jsou příčinou bodu zlomu, který způsobí řetězení příčin a následků a následnou implozi civilizací), které označuje prof. Miroslav Bárta, jako faktory, které jsou společné pro zánik civilizací od poslední Doby ledové (za posledních cca 12 000 roků)
  • ekonomika digitálních platforem, robotizace, umělá inteligence, moderní technologie
  • sociální sítě, internet, 5G sítě
  • lesní a polní monokultury

Cyklování

Kalhounův experiment

Diverzita

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

 

 

 

 

 

0 produktů