UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření COVID-19 došlo k nárůstu objednávek, proto v expedici může docházet až k týdennímu zpoždění!

Žalud Zdeněk

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (1965), vědecký pracovník v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, pedagog na MUNI, kde vede Ústav agrosystémů a bioklimatologie.. Specializuje se na dopady změny klimatu na agroklimatické podmínky a na klimatické předpoklady udržitelného zemědělství.

Publikace: časopis Agromanual.cz

Kontakt: ÚAK AF, Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A, 114174@mail.muni.cz, zdenek.zalud@mendelu.cz

0 produktů