Kompost je přírodní hnojivo (vzniká v kompostéru rozkladem roslin a rostliných zbytků z domácnosti), které vzniká tlením (ne hnitím) a má příznivý vliv na úrodnost a kvalitu půdy, vyživuje rostliny výrazně efektivněji než umělá hnojiva. Kompost se v půdě dále rozkládá až z něj vznikne humus. Kompostování urychluje proceHlavním úkolem kompostu je zlepšení zdraví půdy a rostlin. Kompost je nejlevnější alternativou likvidace zbytků z s biologického rozkladu. (po procesu kompostování získáme tmavý, hrubozrný, zemitý materiál, který je velmi úrodný). Optimální hodnota pH u čerstvého kompostu se pohybuje v rozmezí 6–8, protože většina mikroorganismů vykazuje nejpříznivější rozvoj a aktivitu právě v tomto rozmezí. 

 • dodává minerální látky a stopové prvky
 • mikroorganismy, hmyz a živočichy (např. svinky a stínky urychlují rozpad surovin v kompostu, pojídají všechny možné tlející rostliny a mrtvé živočichy, čímž napomáhají ke koloběhu živin v přírodě)
 • chrání rostliny před řadou chorob
 • pro ideální rozkladné procesy v kompostu je nutné min. množství 1m3 organické hmoty

Co patří na kompost?

do spodní vrstvy kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné vody. Pokud máte hodně listí, kompostujte ho zvlášť v jednoduchém kompostéru, protože listí tjele hodně dlouho. Kompost by neměl být ani příliš mokrý, ani příliš suchý. Přemokřením by mohlo docházet k hnití, které se projevuje silným zápachem. Takový kompost je potřeba zastřešit a nepřidávat vodnaté ovoce ani zeleninu. Spíše je vhodné doplnit ho o listí a slámu. Přílišné sucho zase utlumí kompostovací procesy. Pokud je kompost moc suchý, poznáte to podle jeho do šeda zbarveného povrchu. Suchý kompost je vhodné pokropit vodou a přidat čerstvý vlhký materiál. Množství kompostu je v době zralosti až o polovinu menší, než bylo původně. 
 • téměř vše co v přírodě vyrostlo, nebo co se volně v přírodě rozloží, důležitá je druhová pestrost
 • listy kopřivy dvoudomé - jíchu z listů nebo také čerstvě nasekané kopřivy uplatníme jako aktivátor kompostu, jelikož dávají potřebnou energii bakteriím urychlujícím proces tlení
 • staré vlněné svetry, bavlněné ponožky
 • slupky ze zeleniny, rostlinné zbytky jídla
 • dřevný popel, zbytky dřevěného uhlí
 • tráva, vytrhaný plevel (kopřivy, pampelišky i s kořenem...) pýr a svlačec pouze bez kořenů, nedávejte plevel v plném květu, nebo s uzrálými semeny!!! - tyto plevele dáme na 3-4 dny do vody a necháme je shnít pod vodou v plastové nádobě - potom můžeme přidat zpět do kompostu
 • spadané listí, sláma, zbytky zeleniny
 • kopřivová spařená nať přitáhne žížaly
 • hnůj (kravský, koňský, drůbeží...)
 • větvičky stromů (rozdrtit na štěpku nebo nastříhat)
 • splavené bahno po silných deštích (obsahuje geobakter)
 • papír, lepenka bez potisku (navlhčené se lépe v kompostu rozkládají)
 • kávová sedlina, banánové slupky
 • zeolit, šungitový prach, minerální prach z kamenolomu
 • jako aktivátor kompostu můžeme použít i vnitřnosti zvířat, či uhynulá zvířata
 • alginit (na 1m3 přidat min.30 kg ALGINITU)

Nejprve se jednotlivé druhy odpadu shromaždují odděleně a potom při založení kompostu se ukládají v jednotlivých vrstvách. Při kompostování platí dvě zásady, čím více materiálu, tím lépe (min. 1 m3). Smíchá se suché s vlhkým. Důležitá je velká druhová rozmanitost!!

 • v parném létě kompost čas od času pokropte, proto aby se rozkládal, potřebuje vlhkost

Obvykle pracujeme se dvěmi až třemi kompostovými hromadami (sběr materiálů- zahřívací fáze a zrání - hotový kompost), které pravidelně přehazujeme.

Urychlovače kompostu:

aby se mohl kompost rychleji rozkládat je nutné aby byl dostatečně vlhký jinak se proces zastaví. Urychlovače jsou v podstatě sušené bakterie s přidanými živinami, které rozkládají organickou hmotu

 • močovina
 • radivit
 • BIO - P4
 • Floran

Kompost

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.