Mykorhiza

Mykorhiza, symbiotické oboustranně prospěšné soužití (mutualistický vztah - oboustranně prospěšný) kořenů vyšších rostlin a půdních hub se nazývá mykorhiza, základem je rovnovážný stav mezi organismy, při jeho porušení jde o parazitismus. V poslední době se ukazuje, že 70 - 90 % všech rostlin (rostlinny nejsou autonomní, potřebují houby) je mykorhizních, proto má mykorhiza velmi velký vliv na život rostlin. Najdeme ji u stromů, dřevin, bylin, kulturních i zemědělských plodin.

Mykorhiza umožňuje zásobení rostliny i hůře dostupnými prvky a vodou, čímž omezuje stres rostliny spojený s nedostatkem vláhy. Díky této výživě, zásobení vodou a některým látkám je rostlina se symbiotickou houbou vitálnější a odolnější vůči stresu i chorobám.

 • houby (podhoubí) vytvářejí v půdě siť vláken, dokud se nepotkají s kořeny a tehdy vzniká mykhoriza, houby získávají od rostliny produkty fotosyntézy, které samy nejsou schopny vytvářet, protože postrádají chlorofyl
 • podhoubí je hustou sítí jemných vláken, která násobně zvětšují plochu kořenů a přispívají tak k efektivnějšímu transportu a zadržování vody a rozpuštěných látek do kořenů
 • houby jsou nepostradatelným spojencem pro kořenový systém rostlin

Rozlišujeme různé druhy mykorhizy:

 • endomykorhiza - je nejběžnější a dochází k pronikání houbových vláken do kořenových buněk primární kůry rostliny a zvyšuje se tak 1000 x plocha zkoumané půdy rostlinou a zvětšuje se tak příjem vody a živin, zejména  dusíku a fosforu
 • ektomykorhiza - je méně častá, vlákna houby zůstávají jen v mezibuněčném prostoru na povrchu kořene, mezi rostliny, které jsou v ektomykorhizním svazku s houbou (např. hřib či muchomůrka), patří např. dub, buk, borovice, eukalyptus, bříza, smrk, modřín
 • erikoidní mykorhiza - typická pro kyselomilné rostliny (borůvky, azalky, vřesy, rododendrony i kanadské borůvky...)
 • arbuskulární mykorhiza
 • orchideoidní mykorhiza

Jaké výhody má mykorhiza?

 • zvětšuje násobně plošný dosah kořenů a rostlina čerpá lépe živiny a vodu
 • houby zajišťují větší stabilitu půdy a působí proti erozi
 • pokud jsou používány chemické prostředky dochází k zániku mykorhizy (podobně jako u člověka chemické léky a zánik mikrobiomu)
 • mykorhizní půdní houby se tak dostanou se v půdě i tam, kam kořen nedosáhne
 • symbiotický vztah půdních hub a kořenů, pokud není narušen, trvá po celou dobu života rostliny
 • mykorhiza posilňuje rostliny, chraňuje proti půdních chorobám, podporuje růst rostliny, bohatství květů a plodů
 • rostliny jsou odolnější při suchu a nevyžaduje tolik zálivky a hnojení
 • klimatické změny a sucho ohrožují mykorhizu rostlin a hub, proto tento proces usychání vegetace

Jaký je princip mykorhizy - koloběh?

Rostlina dodává houbě cukry, které produkuje rostlina, houba dodává rostlině vodu a v ní rozpuštěné výživné a minerální látky (např. dusík a fosfát). Mykorhizní houby stimulují rhizosférní mikrofloru a její enzymatické aktivity, což je významné pro výživu, růst a zdravotní stav rostlin.

 • princip mykorhízy v přírodě (kořeny a houby) je obdobou (protipólem) u člověka (mozek a víra), hybatelem tohoto procesu je voda
 • houby a další mikroorganismy se podílejí také na rozkladu dřeva, rozložené dřevo je zdrojem života pro nová semena, která se opět propojí s houbani a podpoří růst rostlin
 • houby nad zemí rozkládají stromy, naopak houby pod zemí podporují odolnost a růst stromu
 • houby ukládají uhlík z atmosféry do půdy, říkal tropický ekolog z Biologického centra AV ČR Tom Fayle
 • v lesní půdě prostřednictvím kořenů si houby a bakterie vyměňují se stromy dusík za živiny
 • V teplejších lesích se vyskytují houby pronikající přímo do buněk kořene, zatímco chladnější oblasti svědčí houbám, které tyto buňky obklopují. Ty navíc dokážou zpomalit tempo rozkladu organické hmoty, ale vzrůstající teploty mohou jejich prostředí změnit natolik, že jej houby nemohou ovlivňovat. Nárůst emisí CO2 by tak mohl způsobit úbytek organické hmoty.

Houby rozkládající kmen stromu

pokud je kmen stromu i s kůrou, dochází k zapaření a zvlhnutí dřeva a nastartuje tak rychleji rozkladný proces dřeva, ve srovnání s kmeny, které jsou odkorněné

Houby na povrchu jsou jediné organismy schopné strávit lignin (recyklují odumřelé dřevo na povrchu země), který tvoří až 50% dřeva, rozládají také rostliny a listy (tráví taniny) a s pomocí bakterií a dalších organismy tvoří půdu.

 • se vzrůstajjící teplotou se zpomaluje až téměř zastavuje rozklad organické hmoty prostřednictvím hub
 • cca 30% těžených smrků je napadeno houbovými chorobami, které snižují kvalitu dřeva a tento trend stále roste

 Jak získat a udržet si symbiotické houby?

Důležité vždycky je najít stejný strom nebo rostlinu, protože mykorhizní houby jsou často velmi úzce specializované - jeden druh houby může být schopen navázat symbiózu třeba jen s jedním druhem rostliny. Pokud je Vaše zahrádka přemokřená (houby potřebují půdní kyslík) nebo hodně bohatá na všechny živiny, nebude mít aplikace mykorhizy velký význam. 

Při dostatečném zásobení rostlin vodou i živinami má houba pro rostlinu jen malý význam, naopak jí může ubírat část látek, které by mohla použít k vlastnímu růstu. 

 • nednodušší a spolehlivější je zakoupení mykorhizních přípravků a aplikujeme formou gelu nebo roztoku na kořeny
 • z neporušené přírody si přenést zeminu s obsahem symbiotických hub - úspěšnost není valná
 • k rostlině u které předpokládáme přítomnost mykorhizních hub přidáme piliny a houby by měli za nějaký čas prorůst do pilyn a ty přeneseme

Symbiotický vztah je také mezi kořeny a baktériemi

Příklady symbiotického spojení v přírodě a ve společnosti:

 • střídání dne a noci - koloběh života
 • krize a růst jsou dvě strany jedné mince, která je v neustále pohybu
 • povodně a sucha jsou také dvě strany jedné mince- koloběhu vody
 • symbiotické soužití ženy a muže, naplněním tohoto vztahu je nový život v podobě narození potomka - koloběh života
 • semena a půda je také symbiotické spojení koloběhu přírody
 • vejce - žloutek a bílek jedinečné spojení, které existuje v symbioze (symbolizuje zrod nového života, spojení světla a tmy,)
 • koloběh jin a jang působením čchi
 • pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi ochucen, protože nad vším je barevná
 • atd.

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

 

0 produktů