Vesmír

Fyzik Jim Peeblese a jeho kolegové: Hmota tvořící člověka nebo planety vyplňuje pouze 5 % vesmíru (podobně jako my dnes využíváme pouze jen 5% mozku). Její strukturu dnes dobře popisuje standardní model částicové fyziky, jenž obsáhl interakce a částice s touto hmotou spojené. Dalších 72 % výplně vesmíru tvoří temná energie, o níž vědci nevědí v podstatě skoro nic. Zbývajících 23 procent pak tvoří temná hmota, která je neméně záhadná

300 tisíc kilometrů za sekundu je rychlost světla, tedy maximální rychlost ve vesmíru.

  • podle některých vědců temnou hmotu tvoří dosud neobjevené částice (např. WIMPS částice), temná hmota nemůže podle vědců vytvářet objekty
  • temnou hmotou může být i zrcadlová hmota a její zrcadlové částice
  • podle některých vědců alespoň část temné hmoty nemůže být podobně různorodá, jako je hmota tvořící náš svět
  • temná hmota může být formou mimozemské inteligence
  • temná hmota je ve své podstatě jen projev mikrosvěta a samotná gravitace není plnohodnotnou silou, jakou je silná nebo slabá interakce, ale spíš jen iluzí (fyzik Erik Verlinde)
  • Verlinde pak na základě strunové teorie, kvantové teorie informace a fyziky černých děr postavil základy teorie entropické gravitace, z níž lze odvodit Newtonův gravitační zákon a která je i v souladu s Einsteinovou obecnou teorií relativity, a to bez toho, aby do rovnic musela vstupovat temná hmota.

https://archiv.ihned.cz/c1-66673480-vedci-zkoumaji-zda-existuje-paralelni-zrcadlovy-svet-mohl-by-vysvetlit-i-zahadu-temne-hmoty 

U kvantového počítače jsou základními jednotkami qubity, které se ale řídí již popisovanými zvláštnostmi kvantového světa. Jsou v superpozicích, tedy nabývají hodnot 0 i 1 zároveň. Navíc jsou jednotlivé qubity kvantově provázané, tedy exponenciálně roste množství informací, které jsou schopné simultánně nést.

  • "kvantové provázání" nefunguje jen napříč prostorem, ale i časem (jsou provázané i částice, které se nikdy nepotkali, protože čas, jak ho pojímají lidé neexistuje, je to iluze)
  • ve světě mikrosvěta (makrosvěta) nelze události poskládat do posloupnosti na sebe navazujících okamžiků
  • Kvantové provázání umožňuje ještě jednu věc dříve představitelnou pouze ve fantazii − teleportaci. Zásadní problém s teleportací tkví v jedné nepříjemné zákonitosti mikrosvěta. Nikdy není možné o částici zjistit všechny informace. Jde o princip neurčitosti. Když se chce výzkumník podívat na elektron, vyšle k němu foton. Ten se odrazí a přinese mu o něm informace
  • kvantové provázání umožňuje teleportovat pouze kompletní informace k tomu, aby bylo možné vytvořit kopii, nedokáže ale teleportovat fyzické předměty samy o sobě. Tedy nelze teleportovat fyzicky částice, molekuly nebo složitější systémy, ale informace o nich, na jejichž základě lze vytvořit kopie

https://archiv.ihned.cz/c1-66636570-lidstvo-poprve-pohledlo-na-jev-ktery-umoznuje-teleportaci-a-rika-ze-vsichni-a-vsechno-je-propojene

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo