LIdská populace

Lidská populace v roce 2019 a další možnosti jejího rozvoje do roku 2050. Pro současnou lidskou populaci byla klíčová doba na koneci 18. století, kdy došlo k vynálezu parního stroje (začátek průmyslové revoluce, mohutný vedeckotechnický pokrok, neprobíhal rovnoměrně). Díky tomu došlo k dynamickému růstu obyvatel a všecho kolem nás (nastartoval se 200 letý cyklus dynamického rozvoje lidstva, který se nyní nachází v informační společnosti, která žije na dluh všeho, včetně přírody.

Současná civilizace a její vývoj

 • Na začátku roku 2019 měla lidská populace na planetě cca 7, 570 miliard obyvatel, podle OSN se počet lidí do roku 2050 zvýší o cca 2 miliardy na 9,7 miliardy
 • od roku 1820 (1 miliarda obyvatel) stoupla lidská populace 7,5 x krát
 • během posledních 200 let dosáhli lidé ve všech zemích světa impozantního pokroku v oblasti zdraví, což vedlo ke zvýšení průměrné délky života až o 100 % (Jižní Korea a Indie, zde došlo k prodloužení života o téměř 400%)
 • I v současnosti značné kolísá na různých místech světa délka života (věk dožití) mezi 50 roky (subsaharské země) - 80 roky (Japonsko)
 • koncentrace majetku, ekonomická nerovnováha 5 % lidí na zemi vlastní 95 % veškerého majetku a trend nerovnováhy se stále zvětšuje. Nové technologie ještě zvětšují tuto nerovnováhu (zejména IT technologie)
 • Podle údajů Organizace spojených národů (2017) trpí ve světě hladem 795 miliónů lidí. V roce 2050 to podle současných trendů budou to budou dvě miliardy (to bude více jak 20 -30 % lidí). 
 • 30 % vyprodukovaných potravin a spotřebního zboží se nikde nepoužije zejména v Evropě, ale zničí
 • žijeme na ekologický dluh planety, pokud z přírody zmizí včely, lze podle významného vědce Alberta Einsteina očekávat do 4 roků problémy s lidskou civilizací
 • současná civilizace a její ekonomický růst je na dluh, který astronomicky roste a dle některých ekonomů je již nesplatitelný
 • 6. hromadné vymírání druhů (fauny i flóry) z působené i lidskou činností
 • růst teploty o 2°C (450 ppm, rok 2035) způsobí bod zlomu (systém a jeho současná rovnováha se rozvrací) a rychlé roztávání ledovců a stoupání hladiny oceánů, podle světové banky růst průměrné teploty o 3-4°C je neslučitelné se životem civilizace pokles populace na cca 1 miliardu (Graeme Maxton, Zmena alebo kolaps 2019)

Současná civilizace a trendy do roku 2050

 • stěhování do velkých aglomerací a vysávání venkova (nyní žije cca 56 % obyvatel ve městech a do roku 2050 se tento podíl zvýší až na 75 %) což bude znamenat zvýšení počtu obyvatel ve městech o 100% (na 6 - 9 miliard, ze současných cca 4 miliard) díky růstu populace a její koncentraci do měst
 • Populační přírůstek dosáhl vrcholu na konci 80 let 20. století, globální růst populace je dán zejména stárnutím populace, největší růst populace je v Africe (je zde největší podíl mladé populace), která má současně nejnižší průměrné IQ ze všech kontinentů, roste zde sucho a nedostatek potravin
 • populace již možná nachází na svém vrcholu, z pohledu růstu, některé studie však předpokládají růst populace do roku 2050 na úroveň 9,5-12 miliard obyvatel (OSN předpokládá podle demografické prognózyz roku 2019 9,7 -11 miliard)
 • díky klimatickým změnám zasáhne nedostatek vody a potravin pro cca 2 miliardy obyvatel cca 20 -30 % populace
 • vodní války, stěhování za vodou , migrace zejména z Blízkého východu, Severní a Střední Afrika
 • boj o vodu, potraviny, nerostné suroviny, místo pro život (díky přelidnění) a plodící půdu
 • stárnutí populace (díky zvýšení průměrné délky dožití, snížením dětské úmrtnosti, kvalitním potravinám, zemědělství)
 • klesající porodnost v roce 1990 byl průměr  porodů na jednu ženu 3,2, 2019 je to 2,5 a pro rok 2050 demografové odhadují 2,2.
 • růst nemocí (civilizační choroby)
 • robotizace, digitalizace, umělá inteligence, virtuální realita, autonomní doprava, úložitě, PRŮMYSL 4.0  a vše co tyto moderní technologie propojuje
 • souboj o globálního lídra na planetě (současné státy a digitální virtuální státy)
 • čeká ná očistná krize, naplní se předpověď prof. Bárty o zániku civilizací, kdy je již naplněno všech 7 principů zániku civilizací
 • redukce počtu obavatel díky klimatickým změnám (nedostatek vody, potravin atd.) a válkám
 • kolonizace Měsíce a vesmíru
 • důchodové systémy se dostanou do krize (v Česku tento stav hrozí po roce 2030, začně odchod silných ročníků do důchodu a počet důchodců vzroste až o 1 milion) také díky novým technologiím (robotizace, UI., změnám ve výrobě, dopravě, energetice, budou sdílená pracovní místa atd.)  - dojde pravděpodobně k poklesu počtu pracovních míst a vzroste nezaměstnanost
 • změna (transformace) současné civilizace, konzumní způsob života je neudržitelný (cilizace se nechce toho stylu života vzdát), protože žijeme na dluh přírody

Vývoj lidské populace na zemi do roku 2050, bude klesat nebo růst?

Níže uvedený graf ukazuje vývoj světové populace do roku 2050 ve dvou variantách, pesimistické (kdy již klesá nebo začne klesat) a optimistická, která počítá s dalším růstem obyvatel. Tento vývoj však nezahnuje externí faktory (klimatické změny, války, přírodní katastrofy, pandemie atd.)

 • optimistická varianta do roku 2050 - až 12 miliard obyvatel (růst) z toho cca 6 - 9 miliard ve městech
 • pesimistická varianta do roku 2050 - 6,5 až 7 miliard obyvatel (pokles)

Upozornění: je obtížné předvídat dlouhodobý vývoj počtu populace, proto těžké říci, zda k tomu nedojde o něco dříve či později, nebo zda číslo nebude o něco nižší či vyšší.

Stárnutí světové populace

Některé zajímavosti ze společnosti:

 • V Česku žije nyní cca 2,15 milionů psů a 1,1 milionu koček (v EU je to cca 66 milionu psů a 77 milionů koček), většina se rodí v množírnách a jsou náchylná na nemoci

Vývoj světového obchodu, informační civilizace založená na růstu dluhů

 • vynález parního stroje umožnil dynamický rozvoj Angie, ze které se stala koloniální velmoc na světě
 • v 90 letech 20. století podpořil globalizaci  pádu totalitních režimů a integrace Číny do světového obchodu (tyto efekty jsou však již ukonce, protože se trh téměř nasytil a nemůže již více nakupovat na dluh)
 • obchodní války, Brexit a ukončení mezinárodních smluv se stává hrozbou rozvoji světového obchodu a tím stává jedním z klíčových faktorů dominového efektu
 • světová ekonomika dle MMF měla v letech 2011-2016 růst o 31 %, ale rostla pouze o 22 %
 • nejbohatší země Jižní Ameriky – Venezuela se utápí v hyperinflaci, chaosu a zlepšení situace je zatím v nedohlednu
 • Globální stínový bankovní systém vzrostl na 67 bilionů dolarů (2012), hodnotu srovnatelnou s globálním GNP (73,3 bilionů USD) ve stejném roce. To se vymyká představivosti a drasticky to mění celý náhled na světovou ekonomiku… (Leopold Tanner)

Vývoj globálních dluhů ve vztahu k vývoji HDP 2000 - 2018

na splátku úroků z amerického dluhu šlo ve fiskálním roce 2018 cca 523 miliard dolarů, což představuje cca 10 % z rozpočtu USA. Za tuto sumu by USA nakoupily cca 12.590 tun zlata, v rezervách mají cca 8.133 tun tohoto kovu.

 • USA neměly skutečný rozpočtový přebytek od roku 1960
 • od roku 1971, kdy prezident Nixon zrušil zlatý standard (počínající ekonomická stagnace v USA, snížila se cena USD), rostl dluh v průměru o 9 % ročně
 • ropný šok podzim 1973, cena ropy vzrostla z 3 USD na 12 USD
 • poté, co se vlády ujal Obama, stačilo pouhých 8 let na to, aby se dluh vyšplhal z 10 bilionů na téměř 20 bilionů USD, přestože Spojeným státům trvalo celých 232 let (od jeho vzniku v roce 1776 do roku 2008), než dluh narostl z nuly na 10 bilionů dolarů

 

 Stav zadlužení jednotlivých států k 30.6.2019

pořadí země stav dluhu k HDP v % výška dluhu v bilionech USD HDP v bilionech USD 2018
1 USA 109,11 22,381 20,51
2 Japonsko 260 11,964 5,071
 3 Čína 60,83 9,391 13,457
 4 Velká Británie (UK) 97,34 3,540 2,809
 5 Itálie 141 2,913 2,087
 6 Francie 106,21 2,988 2,795
 7 Indie 89,98 2,846 2,690
 8 Německo 59,28 2,288 4,029
 9 Brazílie 106,8 2,097 1,909
 10 Kanada 96,1  1,796 1,734

 

On-line dluhy států: https://usdebtclock.org/world-debt-clock.html

 • dluh českých domácností ke konci roku 2018 činil 2,32 bilionu kč, tj. 218 000kč na každého obyvatele včetně nemluvňat, za 10 roků tedy stoupl dluh o cca 270 %, domácnosti v USA jsou 10 x více zadlužené než ty české
 • v říjnu 2008 ro bylo pouze 0,85 bilionu kč
 • v roce 1999 to bylo pouze 0,2893 bilionu kč

Co nás čeká, přijde krize důvěry?

nebo bankovní  krize, dluhová  krize, finanční  krize, hospodářská  krize, hypoteční  krize, krize důvěry, měnová krize, politická krize, sociální krize, úvěrová krize, bubliny v různých odvětví (ceny bytů, bitcoin atd, start upy.)?

Zdroj počtu obyvatel: https://magazin.gnosis.cz/lidska-populace/, https://ourworldindata.org/life-expectancy, www.kurzy.cz/zpravy/487743-globalni-hdp-pod-naporem-dluhu/

 • Mezinárodní měnový fond - MMF (International Monetary Fund - IMF) přezdíván "Institut bídy a hladomoru" ("Institute for Misery and Famine"). 

 

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

0 produktů