Dynamická rovnováha v architektůře souvislostí, propagátorem této metody je profesor Staněk.

Základní zákon UNIVERSA, který ve svých základních úvahách používám jako“ kompas“, abych se dokázal v záplavě a toku informací zorientovat, tak abych dokázal najít směr cesty. Mezi jin a jang neustále pulzuje energie stvoření TAO (neustálý koloběh, pulz proběhne při změně (metamorfóze) polarity pólů). Základní teze:

Dynamická rovnováha:

 • Svět je v neustálém pohybu, stálost neexistuje
 • Detail nelze oddělit od celku, celek nelze oddělit od detailu jsou vzájemně provázané
 • Protiklady harmonizují krajnosti (dynamická rovnováha)
 • Polarita v sobě obsahuje dynamiku (tok, pulz, plasticitu, tok), různost a metamorfózu
  Pro lepší názorné pochopení v praxi jsem plošnou monádu Jin a Jang transformoval do prostorové podoby koule, která lépe demonstruje vztah všech částí k celku.

Symbolem dynamické rovnováhy je monáda (JIN a JANG v prostoru) nebo také ležatá osmička

Dynamická rovnováha v praxi

 • Termoregulace lidského těla
 • Rovnováha mezi učením (znalosti) a poznáním sebe sama (emoce, dovednosti, intuice atd.)
 • Dynamicky propojená pravá a levá hemisféra v mozku, nebo také mikrobiom a mozek
 • Od kořenů přes kmeny až do koruny stromu pulzuje míza (jaro a podzim) a zase zpět
 • Příroda, pulzování a její různost, pestrost a tok na všech úrovních (minerální, rostlinné živočišně atd.)
 • Logika a ne logika, jsou jen dvě strany jedné mince, řešením je přijmout tuto polaritu
 • Emoce mají vždy dva póly (pozitivní a negativní), pokud se jejich tok zastaví přichází zánět do těla
 • Taneční pár muže a ženy v dynamické rovnováze a souhř
 • Spolupráce levé a pravé hemisféry, nebo u rostlin fotosyntéza je opakem fotorespirace
 • Stabilní vztahy = pomalý vývoj, nestabilní vztahy = rychlý vývoj a jejich vzájemný dynamický koloběh
 • Koloběh sladké a slané vody
 • Dostat rybu a dovednost chytat rybu je také forma dynamického koloběhu
 • Everettova teorie vesmírů, neustálé rozdvojování (náhoda neexistuje, existují všechny možnosti současně)
 • Koloběh a synergie příčiny a následku
 • Koloběh vegetace a zvířat, přibývají teplomilné druhy a mizí chladnomilné druhy, následně se proces mění
 • Lidské buňky a mikroorganismy v lidské těle a jejich vzájemně provázaná dynamická rovnováha

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Dynamická rovnováha

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.