Dynamická rovnováha

Dynamická rovnováha v architektůře souvislostí, propagátorem této metody je profesor Staněk. Pojem védské nauky "karma" je tedy dynamická rovnováha v Univerzu, nebo-li provázaná odpovědnost jedince nebo národa v čase.

Základní přírodní zákon UNIVERSA, který ve svých základních úvahách používám jako“ kompas“, abych se dokázal v záplavě a toku informací zorientovat, tak abych dokázal najít směr cesty. Mezi jin a jang neustále pulzuje energie stvoření TAO (neustálý koloběh, pulz proběhne při změně (metamorfóze) polarity pólů). Základní teze:

Dynamická rovnováha (DR):

 • Svět je v neustálém pohybu, stálost neexistuje.
 • Detail nelze oddělit od celku, celek nelze oddělit od detailu jsou vzájemně provázané.
 • Protiklady harmonizují krajnosti (dynamická rovnováha).
 • Polarita v sobě obsahuje dynamiku (tok, pulz, plasticitu, tok), informační tok, různorodost a metamorfózu.
  Pro lepší názorné pochopení v praxi jsem plošnou monádu Jin a Jang transformoval do prostorové podoby koule, která lépe demonstruje vztah a koloběh dynamických částí celku.
 • Chaos (který nastal díky bodu zlomu) předchází úplné rovnováze, rovnováha přichází prostřednictvím průchodu všemi extrémy (polaritami), člověk nemůže pochopit rovnováhu, dokud si neprožije obě polarity a tím se sjednocují obě polarity, které proti sobě "jakože" bojují (dochází ke sjednocení a tím končí boj). Člověk se stává celistvý (pronikám více do sebe a vnímám svůj vnitřní hlas a jsem překvapený co jsem řekl). 

Symbolem dynamické rovnováhy (karmy) je monáda (JIN a JANG v prostoru) nebo také ležatá osmička (někdy také označovaný jako symbol nekonečna).

Dynamická rovnováha planety Země v UNIVERZU, vlastnosti:

Dynamickou vzájemně provázanou rovnováhu a informační tok na planetě Zemi pravděpodobně zajišťují MIKROORGANISMY, PŮDA, ATMOSFÉRA a VODA (vodní páry, voda, led) ve svrchní vrstvě tloušťky cca 30 cm (rozhraní mezi dvěma světy) v homeostázi s přírodními cykly a postavením planet v UNIVERZU. Stručně řečeno: Dynamickou rovnováhu člověka i planety zajišťuje střídání 4 živlů, kterými prostupují organismy. Makro a mikro svět je vzájemně propojen v dynamické rovnováze a vzájemně si ji zrcadlí (dualita, jak nahoře, tak dole).

Níže je uvedeno, několik vlastností a zákonů, které jsou součástí dynamické rovnováhy

 • koloběh bodů obratu a zlomu podporují dynamickou rovnováhu
 • řetězení (cyklů, bodů obratu a zlomu s pulzovou změnou), je přirozenou součástí DR, protože vše je propojené se vším (jeden "bod zlomu" způsobí řetězení dalších procesů- nastává tzv. transformační bod zlomu v provázané vazbě s vnější realitou)
 • plasticita, neustálé propojování všecho se vším v UNIVERZU
 • polarita (JIN A JANG) v 3D v UNIVERZU, póly a informační tok, který pulzuje mezi póly jednotlivých systémů v dynamické rovnováze v UNIVERZU
 • duchovní a materiální informační tok
 • pulsování je provázané v cykly jednotlivých systémů, body zlomu a obratu, řetězením, plasticitou
 • sluneční soustava je provázaná s informačním tokem se vším včetně člověka, Přírody v UNIVERZU (kvantová fyzika)
 • podlé védské tradice dynamickou rovnováhu zajišťuje KARMA
 • homeostáza je dynamická rovnováha uvnitř a vně systému
 • svrchní vrstva tloušťky 30 cm (rozhraní mezi světy, "bod ZLOMU") půdy, vody a atmosféry zajišťují dynamickou rovnováhu prostřednictvím koloběhu vody a mikroorganismů. Podobně jako u člověka tuto rovnováhu zajišťuje hydratovaná kůže a vnitřní sliznice s mikroorganismy, nebo u ovoce a zeleniny jde o vrchní slupku
 • dynamická rovnováha má svou vnitřní a vnější diverzitu (míra diverzity má vliv na pevnost nebo křehkost dynamické rovnováhy, která se skláda  z různorodých ekosystému v Přírodě),natušením diverzity dochází k samodestrukčnímu procesu a metamorfóze s pulzovoz změnoz prostřednictvím tzv. "transformačního bodu zlomu"
 • Bod zlomu a obratu jsou bezpečnostní protokoly, které jsou součástí informačního toku, který je v dynamické obousměrně provázané rovnováze (vše je propojené se vším). Body obratu a zlomu zajišťují celistvost, dynamickou rovnováhu, diverzitu, polaritu atd. v souladu s příroními zákony

Dynamická rovnováha v praxi

 • Termoregulace lidského těla
 • Koloběh dne a noci (cyklický pohyb Slunce a Měsíc), přímo ovlivňuje příliv a odliv oceánů,
 • Rovnováha mezi učením (znalosti) a poznáním sebe sama (emoce, dovednosti, intuice, skryté vlastnosti atd.)
 • Dynamicky propojená pravá a levá hemisféra v mozku, nebo také mikrobiom a mozek
 • Od kořenů přes kmeny až do koruny stromu pulzuje míza (jaro a podzim) a zase zpět (podobně jako imformace mezi mozkem, srdce a trávícím traktem prostřednictvím mikrobiomu)
 • Příroda, pulzování a její různost, pestrost a tok na všech úrovních (minerální, rostlinné živočišně atd.)
 • Logika a ne logika, jsou jen dvě strany jedné mince, řešením je přijmout tuto polaritu
 • Emoce mají vždy dva póly (pozitivní a negativní), pokud se jejich tok zastaví přichází zánět do těla
 • Taneční pár muže a ženy v dynamické rovnováze a souhř
 • Spolupráce levé a pravé hemisféry, nebo u rostlin fotosyntéza je opakem fotorespirace
 • Stabilní vztahy = pomalý vývoj, nestabilní vztahy = rychlý vývoj a jejich vzájemný dynamický koloběh
 • Koloběh sladké a slané vody
 • Dostat rybu a dovednost chytat rybu je také forma dynamického koloběhu
 • Everettova teorie vesmírů, neustálé rozdvojování (náhoda neexistuje, existují všechny možnosti současně)
 • Koloběh a synergie příčiny a následku
 • Koloběh vegetace a zvířat, přibývají teplomilné druhy a mizí chladnomilné druhy, následně se proces mění
 • Lidské buňky a mikroorganismy v lidské těle a jejich vzájemně provázaná dynamická rovnováha
 • Blahobyt (který máme nyní a nevážíme si toho) a bída, která přijde, aby došlo k dynamické rovnováze (roste polarizace ve společnosti)

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo