Salinita

Slanost (salinita) označuje obecně podíl minerálních látek (solí) rozpuštěných v roztoku (obvykle ve vodě). Slanost vody má také vliv na snížený bod tuhnutí, který u běžné mořské vody může činit okolo -1,8 °C

Salinita je ovlivněna následujícími faktory:

  • výpar
  • srážky
  • přítok vody z řek
  • přítok vody tajících ledovců
  • cirkulace mořské vody

Změnou salinity vody (rozpouštěním ledovců např. Arktidy a Grónska vzniká sladkovodní voda, která ředí slanou vodu), klesá produkce kyslíku (omezuje se produkce bioplanktonu) světovými oceány (plíce planety), snižuje se sílá hydrodynamického čerpadla, narůstá teplota, roste hladina oceánů, mění se tryskové proudění v atmosféře, dochází k posunu klimatických pásem o 1000 km směrem na sever, pulzuje Slunce a také termojaderný reaktor v jádru Země (jako Jin a Jang)

  • zvětšuje se zalesnění v severních částech severní polokoule (roste albedo) a tím se zvyšuje ještě více teplota

Salinita vody

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.