Kapitalismus 21. století

Historické základy kapitalismu v Evropě

 • Dobytím Mexika před 500 roky začala globalizace a odstartoval kapitalismus (Evropu zaplavilo zlato a stříbro z Mexika). Konquista byla také zásadním příspěvkem k první globalizaci, vzniku jednotného trhu, vzestupu námořního obchodu a k nečekanému hospodářskému a mocenskému vzestupu západní Evropy. Na začátku 16. století totiž neměli Evropané za přepychové orientální zboží, koření, hedvábí nebo porcelán co jiného nabídnout. O jejich výrobky nebyl na východních trzích zájem.

 • Bez ohledu na sociální rozdíly drahé kovy z Nového světa umožnily Evropě jako celku žít nad poměry a investovat, což se ukázalo být rozhodují v konkurenci s ostatním světem (v letech 1550 až 1800 Mexiko a Jižní Amerika zajistily kolem 80 procent světové těžby stříbra a asi 70 procent světové těžby zlata)..
 • Před půl tisíciletím se setkaly dva naprosto rozdílné světy (Španělé si mysleli, že do Mexika přicházejí šířit civilizaci a humanitu), globalizace dodnes někomu bere a jiným dává. Za prvních sto let španělské nadvlády (díky železu a střelnému prachu) tak Mexiko přišlo až o 90 procent obyvatelstva (epidemie neštovic), jehož počet klesl z cca 25 milionů na 2 miliony.

Znaky a projevy kapitalismu 21. století

Vzniká „ekonomika digitálních platforem“, nejhodnotnější komoditou světa se stávají právě osobní data, která se stávají kapry (s využitím dopaminové závislosti) ve „zlatém rybníku“. Čeká nás nějaký nový vývojový střet civilizací po 500 letech (dobytí Mexika, získání zlata a stříbra, tyto komodity se stali hybatelem světové globalizace) působení kapitalismu? Budou to osobní data, která se stanou novou rozbuškou v příštím desetiletí?

 • má základní zákon „HONBA ZA ZISKEM“, který se stal celosvětovou drogou a likviduje současnou civilizaci a Přírodu
 • Kapitalismus 21. století je zaslepen finančním ziskem a ostatní je nezajímá, pokles biodiverzity je důsledkem i lidské činnosti způsobené právě slepotou kapitalismu (důsledkem slepoty je náraz do překážky)
 • Z POHLEDU KAPITALISMU 21. STOLETÍ NENÍ VODA, ALE LEVNÝ a dostupný ZDROJ ENERGIE, KTERÉ UMOŽNÍ MIMO JINÉ I LEVNÉ EFEKTIVNÍ ODSOLOVÁNÍ MOŘSKÉ VODY
 • Pro současnou společnost jsou charakteristické tyto znaky: individualismus, spotřeba, žít na účet jiného, informace, růst (zisku, nerovnováhy, dluhů, spotřeby, počtu chudých, moci atd.), bezohlednost k člověku a přírodě, rozklad morálky a rodinného modelu, neschopnost dlouhodobé koncepce a neodpovědnosti za své činy
 • Dluhy mají celoplanetární charakter a zejména u vyspělých západních zemí jsou nesplatitelné (zejména díky demografické křivce, modelu kapitalismu 21. století a nutnosti poklesu průmyslové produkce)
 • Neochota vyspělé „bohaté“ západní civilizace platit vlastní finanční dluhy a dluhy planetě Zemi, žene současnou civilizaci 21. století do kolapsu!
 • Kapitalismus 21. století je zaslepen finančním ziskem a ostatní ho nezajímá, pokles biodiverzity je důsledkem i lidské činnosti způsobené právě slepotou kapitalismu (důsledkem slepoty je náraz do překážky)
 • Nový obchodní model kapitalismu 21. století: mailová schránka zadarmo. cloud zadarmo, sociální síť zadarmo, wi-fi zadarmo.ne, není to zadarmo, je to naopak, my platíme informacemi o nás, které tyto společnosti po nás sbírají zdarma (my platíme a společnosti to mají zdarma)
 • Klíčová z pohledu kapitalismu 21. století není voda, ale levný a dostupný zdroj energie, které umožní mimo jiné i levné efektivní odsolování mořské vody
 • Snižování diverzity všeho má celoplanetární charakter, která je důsledkem kapitalismu 21. století
 • Současné největší společnosti na planetě denně skupují (pohlcují) desítky až stovky společností (chtějí byt největší, nejmocnější) a stávají se nástrojem na ovládání všeho a všech (kontrolovaná společnost, která všechny vaše starosti a problémy vyřeší)
 • KAPITALISMUS 21. století je pouze projevem ztráty diverzity (různosti) ve společnosti a ve vývojovém koloběhu lidské civilizace (vznik, růst a zánik), který čeká očistnou metamorfózu

Jaké globální nástroje používá kapitalismus 21. století?

Současný svět je díky globalizaci natolik vzájemně provázaný, že jakékoliv obchodní sankce dolehnou postupně na obě strany. Způsoby jakých „vyspělý západní svět“ používá v komunikaci s ostatními zeměmi jen dokazuje, že nedokáže a nechce najít dohodu na řešení současných problému. Za nejefektivnější nástroj považuje „silové řešení“.

 • Obchodní sankce (Venezuela, Irán, Rusko, Severní Korea atd.)
 • Obchodní války (např. USA a Čína), důsledky této a dalších obchodních válek budou pro celou civilizaci, kalamita v lesích severní polokoule je pro nás zrcadlem pro stavu lidské civilizace, která je oslabená podobně jako stromy
 • Ozbrojené zásahy v autoritářských režimech (Libye, Sýrie, Irák atd.) s cílem prosadit „západní demokratický ekosystém“

Projevy krize kapitalismu 21. století

 • Eskalace (stupňování) a prodlužování obchodní války mezi Čínou a USA se stává dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule) s důsledky pro světovou ekonomiku a planetu.
 • Dluhy, záporné úrokové sazby (plošná aplikace na firmy a fyzické osoby) a spotřeba
 • Příchod krize spotřeby, spotřeba a zisk jsou hnacím motorem kapitalismu 21. století
 • Vystoupení Velké Británie z EU
 • Snižující se výnosová křivka státních dluhopisů
 • Byrokracie, další nekontrolovatelný růst počtu zákonů a nařízení
 • Dynamický rozvoj a vznik technologických společností, které nerealizují zisk
 • Chudoba a střet mezi bohatými a chudými
 • Celoplanetární pokračující negativní působení vůči Přírodě
 • Politicky prosazovaná elektromobilita a její důsledky např. uhlíková daň a další

Nová vlna kolonizace

Počátky kolonizace byli odstartovány koncem 15. století, objevením Nového světa Španěly

technologický rozvoj, růst populace a klimatické změny způsobují novou vlnu kolonizace. Nyní se jedná o tyto oblasti

 • Arktida, zdroje ropy, zemního plynu a rud a kontrolu nových námořních tras
 • Měsíc (předpokládá se v průběhu dvacátých let 21. století, USA, Rusko, Čína, Indie)
 • Asteroidy, těžba surovin
 • Grónsko (USA se pokoušeli od Dánska získat již v 19. století a znovu ze strategických důvodů v roce 1946, když se rozbíhala studená válka, mají vedle tradičního Ruska i nečekaného rivala − Čínu, nyní se objevila nabídka znovu)

Čína chce realizovat Polární hedvábnou stezku (Arktida může být od roku 2045 v létě bez ledu), zkrátí námořní spojení ze Šanghaje do nizozemského Rotterdamu by trvalo o dvacet dní méně

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

 

 

 

 

 

Vzniká „ekonomika digitálních platforem“, nejhodnotnější komoditou světa se stávají právě osobní data, která se stávají kapry (s využitím dopaminové závislosti) ve „zlatém rybníku“.Čeká nás nějaký nový vývojový střet civilizací po 500 letech (dobytí Mexika, získání zlata sastříbra, tyto komodity se stali hybatelem světové globalizace) působení kapitalismu? Budou to osobní data, která se stanou novou rozbuškou v příštím desetiletí?

 

 

 

 

Kapitalismus 21. století

Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.