Cesta v desetiletí metamorfózy

Záměrem této e-knihy Cesta v desetiletí metamorfózy pohledem laika je probudit, nebo vytvořit impulz k zamyšlení nad současným stavem člověka a Přírody,
Cesta v desetiletí metamorfózy
Cesta v desetiletí metamorfózy
Cesta v desetiletí metamorfózy
Cesta v desetiletí metamorfózy
Cesta v desetiletí metamorfózy
229 Kč 229 Kč bez DPH
Skladem
Osobně v Brněpondělí 27. května
Osobně v Prazeúterý 28. května
Výdejní místoúterý 28. května
Přepravní společnostíúterý 28. května
Kódawa3399
Doprava zdarma
nad 700 korun
Dárky k nákupu
nad 2000Kč
2 výdejní místa
v Brně ZDARMA
ECO balení
pro osobní odběr
Produkt nebyl hodnocenPřidat hodnocení

Cesta v desetiletí metamorfózy pohled a zamyšlení laika, e-kniha

Klíčovým sdělením knihy: již probíhá tzv.„CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVÁ METAMORFÓZA JEDINCŮ A LIDSTVA“. Díky získaným informacím se u některých osob nastartoval transformační proces (sebeuvědomění, sebeovládání, sebepoznání, včetně transformačních emotivních prožitků), který je spojený i se změnou myšlení a vnímání reality. Již nyní se nacházíme v průběhu transformačního cyklu, akumuluje se potřebná energie a v průběhu několika generací dojde k vývojovému pulsovému transformačnímu kvantovému skoku a může vzniknout nový druh „HOMO AQUARIUS“, nebo slepá větev Homo Technologicus. Pokud se metamorfóza nepovede, tak za cca 26 000 roků dojde k dalšímu okamžiku, který umožní transformační kvantový skok. Tento proces je spojen s přechodem z věku RYB do VODNÁŘE, tedy jako u čolka z vody na vzduch! Pokud se podíváme opět do přírody a cyklus stromu, můžeme vidět jistou podobnost a provázanost s množstvím šišek a početnou populaci, kterou čeká transformace, prostřednictvím půdy a vody, ze semínek a popela v nový les plný stromů.

  • cykly se pravidelně opakují každých cca 26 000 roků, ale průběh uvnitř cyklů je nepředvídatelný

Důsledky těchto změn u jednotlivců mohou mít globální rozměr, pokud se to naplní, povede to ke změně společenského řádu s tzv. TRANSFORMAČNÍM BODEM ZLOMU (dojde k transformační pulzové změně do nových podmínek, podobně jako i lokální změna v roce 1918, 1938, 1948, 1968, 1988, 1989). Jsme připraveni na takovou změnu nebo příležitost?Stav před příchodem transformačního bodu zlomu se projevuje extrémy, vše je naruby včetně počasí, narůstá polarita a akumuluje se energie na transformační pulz s metamorfózou mezi póly. Destruktivní procesy se zrychlují a stupňují na všech úrovních společnosti, civilizace i v Přírodě, protože je to provázaný proces!

Kniha je ve formátu PDF, ke stažení ZDE 

  • Kniha je chráněné heslem, které vám bude po zakoupení a zaplacení odesláno automaticky na váš email.
  • Otevřít knihu na stolním počítači nebo Notebooku můžete v běžném internetovém prohlížeči, nebo za pomoci programu Acrobat Reader.

Záměrem této knihy Cesta v desetiletí metamorfózy pohledem laika je probudit, nebo vytvořit impulz k zamyšlení nad současným stavem člověka a Přírody, případně i pro některé, být inspiraci či příkladem k uvědomění, činům a změnám v každodenním životě (osobní transformaci). Nabízím aktuální témata současné dynamické doby k diskuzi. I Vy se můžete stát součástí této diskuze a osobní proměny. I vy můžete být osobním příkladem člověka (skupiny), podat ruku…a podílet se na propojení neurální sítě (podle vašich osobních talentů, schopností a zájmů), která propojí lidi okolo nás v pulzující pestrý celek (podobně jako neurální síť v mozku), který se dokáže přizpůsobovat změnám a sjednotit se na společném cíli. Společně můžeme najít řešení pro sladěné cíle s ohledem na veškerou různost a přicházející změny. Řešení přijaté ve shodě se zasadíme to Architektury vzájemných souvislostí a následně realizujeme v praxi ve správný čas (podobně jako když čekáme správná okamžik při chytání ryb, kdy se ryba správně zasekne), získané zkušenosti se postupně předávají ostatním, aby ostatní nemuseli opakovat stejné chyby, kterými jsme prošli po společné cestě. „Kolik času máme na tuto změnu“, to je kardinální otázka dnešní doby!? Sám odpověď neznám, ale podle současných indicií, částečně popsaných i v knize, budou změny vidět již od září 2019.

  • ZAMYŠLENÍ NAD PŘÍRODOU A ČLOVĚKEM V UNIVERZU, DALŠÍM VZÁJEMNÝM VÝVOJEM A UMĚNÍM CHYTAT RYBU
  • Zastavit se a chvíli přemýšlet o tom, kam v životě jdu a kde se nacházím a co chci v životě, to je jednou z cest jak žít v dnešní uspěchané době
  • Příklady, názory a zamyšlení, které pomohou v orientaci v současném dynamickém světě a záplavě informcí

Cesta desetiletím metamorfózy pohled a zamyšlení laika, obsah:

1. Úvodní slovo laika ke knize Cesta v desetiletí metamorfózy                              

Klíčová otázka: jakými zákony se řídí Příroda, těmi lidskými? Nebo je to jinak? A proč chceme lidskými zákony napravovat Přírodu?    

2. Jak byl stvořen svět …., pohled očima laika na různé filosofie, které mě ovlivnily     
3. Člověk a civilizace                        
• Co tato informační doba, nebo informační (současná, dluhová) civilizace spustila?   
• Současná dluhová civilizace, jak ji vnímám z pohledu laika  
• Populace je zahlcena informacemi a reklamou   
• Dokážeme pojmenovat některé klíčové faktory a fakta, které před lidskou populací stojí a potřebujeme znát odpovědi?  
• Bude lidská populace na zemi růst, klesat nebo již klesá?
• Co způsobuje rostoucí civilizace a její koncentrace do měst?
• Jaké důsledky bude mít pro venkov rostoucí civilizace a její koncentrace do měst?
• Jaký bude vývoj populace na Zemi do roku 2050?  
• Současné trendy ve vývoji lidstva a současné civilizace    
• Svázaná společnost zákony, byrokracií a nařízeními   
• Kontrolovaná společnost  
• Moderní technologie, roboti, koboti, chatboti a umělá inteligence   
• Školství a naše budoucí generace     
• Jak by mohlo vypadat školství v nové Barevné společnosti budoucnosti?   
• Děti a jejich rozvoj    
• Děti a rodina      
• Děti a zdraví    
• Některé laické postřehy z pozorování současné společnosti a člověka    
• Klimatické změny působí na lidskou psychiku     
• I moderní technologie působí na nás možná i jinak, než si myslíte    
• Chronické pracovní vyčerpání pocit vyhoření, ztráta smyslu života   
4. Přírodní síly působí na člověka, naši planetu i celý vesmír                       
• Klimatické změny   
• Zásadní faktory a trendy, které ovlivňují klimatické změny (ovlivněné lidmi a Přírodou).    
• Časová dimenze klimatických změn      
• Zrychlování klimatických změn   
• Král Midas a jeho podobenství       
• Evropská unie a klimatická neutralita        
• Jakou uhlíkovou stopu (emise) mají například různé druhy dopravy?     
• Globální produkce skleníkových plynů v roce    
• Jak můžeme řešit klimatické změny na planetě?     
• Jak poznáme, že se klimatické změny mění k lepšímu?     
• Jaké vnímám změny v přírodě v důsledku klimatických změn      
• Současná materiální (dluhová) společnost, kapitalismus 21. století     
• Člověk a moderní technologie    
• Kybernetická bezpečnost (viry, vyděračské programy).   
• Obchodní modely a reklama     
• Paradox dnešní doby, společnost orientovaná na zisk? Počkejte už máme nový model!   
• Nadnárodní digitální společnosti         
• Člověk, Příroda a dluhy           
• Žití na dluh, je to přirozenost člověka?    
• Zadlužení mladé generace vyspělých států      
• Graf od kdy žije civilizace na dluh planety    
• Jak můžeme řešit současné dluhy?      
• Co to je MMT?           
• Záporné úrokové sazby      
• Bude mít populace dnešních čtyřicátníků a padesátníků důchody (penze)?   

• Vývoj globálního hrubého národního produktu (DPH) a dluhu v bilionech USD  
• Katalyzátory (urychlovače) změn v současné společnosti (civilizaci).   
• Způsoby a příznaky rozkladu současné civilizace (kapitalismus 21. století
• Kolonizace Měsíce a vesmíru jako způsob nového mocenského přerozdělení světa   
• Klíčové faktory působící na nové přerozdělení světa nebo zánik civilizace  
5. Nové mocenské přerozdělení světa před 3. světovou válkou nebo až po ní?!      
• Zamyšlení, jak může vypadat nová společnost Facebooland, Googland nebo Amazoland (DVS, Digitální virtuální státy) a jejich možné spojení v Digitální planetární době?  
• Co mohou tyto firmy ve společnosti před vznikem Digitálních virtuálních státu změnit nebo nabídnout?

   Nástup nového přechodového řádu jménem „TECHNOKRACIE“                 
• Proč bude LIBRA úspěšná a tento projekt se pravděpodobně zrealizuje?     
• Kolik uživatelů aktivně průměrně měsíčně používá různé platformy?   
• Co může být zdrojem příjmu digitálních virtuálních států?     
• Jak dlouho může tento typ nových DVS dlouho existovat?    
• Co může být příčinou a důsledkem zániku těchto nových států (DVS)?     
• Jak mohou vypadat nové společnosti a komunity, o kterých jsem jako laik slyšel v poslední době?  
• Jak by mohla vypadat „Nová barevná společnosti budoucnosti“ (NSB), AHA PŘÍRODA?   
• Jaké hodnoty mohou být základem nové Barevné společnosti v budoucnosti?   
• Je současná společnost, civilizace nebo její části připraveny na změnu?   
• Laikovy klíčové spouštěče, čekající na aktivaci (čekající sněhová koule) aby spustili lavinu změn! 
• Čeká nás střet bohatých s chudými, přichází konec současné formy kapitalismu nebo demokracie? 
• Jak mohou změny ve společnosti podle jednotlivých civilizačních okruhů probíhat?  
• Které klíčové trendy a oblasti, čekají na řešení v Česku, v Evropě i ve světě?  
• Náboženství a víra    
6. Základní principy laika společné člověku a Přírodě                           
• Homeostáza       
• Symbióza a různé projevy  
• Mykorhiza, podzemní energetická a informační síť      
• Diverzita, různorodost         
• Kde můžeme vidět pokles diverzity a důsledky   
• Metamorfóza        
• Základní živly a pulzující život  
• Schumannova rezonance    
• JIN a JANG, dynamická rovnováha     
• Příklady z praxe, jak si můžeme vnímat a chápat Jin a Jang   
• Polarita s dynamikou, tokem v čase a různorodostí můžeme vnímat v podobě    
• Vlastnosti Jin a Jang v prostoru (3D model)

   Bod zlomu a obratu
• Taoismus a jeho význam pro můj rozvoj     
• Cyklování (pulzování, kmitání, zvuk, světlo, život) Univerza, přírody a člověka    
• Precesní cyklus planety Země a můj pohled na význam částí platónského roku      
• Civilizace a jejich cyklické vzniky a zániky    
• Cykly vodních srážek       
• Dynamická architektura souvislostí      
• V čem se podobá člověk a planeta (Příroda).   
• Člověk    
• Planeta Země    
• Energie      
• Nové trendy v dopravě do roku 2050    
 Elektromobilita a automobilový průmysl      
7. Příroda je živý organismus a my jsme její součástí                            
• Pokožka a její obdoba v půdě       
• Umělá (Botox, umělé výplně) a, nebo přírodní, čemu dáte přednost?   
• Rakovina a příroda   
• Bypass přírody v podobě hydroponií?        
• Rakovina, civilizační nemoc spočívající v nepochopení přírody a jejich zákonů         
• Příroda a mikrobiom         
• Půda       
• Čím je způsobena degradace půdy?          
• Co způsobuje chemizace a intenzivní zemědělství a lesnictví?      
• TERRA PRETA (TP), dokonalost přírody, nebo dílo člověka?     
• PERMAKULTURA      
• Půda a potraviny         
• Rostliny a stromy          
• Zajímavé informace o stromech a lesích      
• Vegetace a její funkce v krajině        
 Zalesňování a klimatická změny         
• Houby
• Houby rozkládající kmeny stromů      
• Jak funguje homeostáze v divoké přírodě?           
• Vzduch, klimatické změny     
• Voda         
• Koloběh slané a sladké vody  
• Malý a velký vodní cyklus     
• Nadzemní a podzemní vodní cyklus   
• Čím je způsoben nedostatek vody?        
• Nedostatek vody ve světě a jeho důsledky v Evropě    
• Kdy nastane „Den nula“ pro vodu (globální vodní krize)?     
• Čeká nás zdražování vody?     
• Anomálie a vlastnosti vody     
• Naše společnost „bojuje“ např. se suchem, povodněmi….   
• Živočichové, hmyz, ptactvo a další obyvatelé přírody       
• Ptactvo           
• Máme minimálně tři cesty      
• Plasty jsou přirozenou součástí přírody? Bohužel nyní už ano!      
• Některé výjimečné rekordy moderní vyspělé civilizace (ANTROPOCÉN).     
• Informační, konfliktní, polarizovaná, nerovnovážná, nebo jaká vlastně bude příští společnost?     
• Některé signály změn, které vidím v Přírodě a společnosti již dnes    
8. Co byl laikův „Bod zlomu, obratu“ v napojení se na tok vznikající neurální sítě prof. Staňka?  
• Cesta hledání sebe sama    
• Vykročil jsem na tzv. cestu duchovního rozvoje    
• Jaký význam pro mě měly návštěvy Nepálu?   
• Každý má před sebou nějaký Mount Everest (nazývaný třetí pól).   
• Cesta do Indie a knihovny Palmových listů      
• Vyplnilo se již něco z předpovědí knihovny palmových listů?               
• Moje inspirace ve filmech      
• Závislý, nezávislý, vzájemně závislý, co to znamená?  

  Dostat rybu a umění chytat rybu
• Blížíme se do finále mojí současné cesty za poznáním?  
• Řešení a cesta toku změn…. Moje osobní, dynamická a pulzující filosofie DE LUCE    
• Jeden ze signálů Univerza na mojí cestě za poznáním     
9. Jak můžeme vnímat a následně napravit homeostázu Přírody a člověka             
10. Cesta desetiletím metamorfózy, poselství na závěr z pohledu laika             
• Současné změny na planetě mají hlubší rozměr (fyzický i duchovní) a přesahují moje laické znalosti
• Stojíme jako lidstvo a jednotlivci na křižovatce (prahu), kdy si můžeme vybrat různé cesty, například  
• Co si o této hypotéze hlubších změn v UNIVERZU myslím?      
11. Použité termíny       

12. Doslov                                  
• Neviditelné, nenapsané, nepoznané, nevyjádřitelné …budoucí    
• Jaké změny může očekávat laik v roce 2020 a dále? Růst nebo Pokles? Obojí!  
• Nové dodatky dopsané    
• Závěrečné myšlenky, úvahy, poselství knihy Cesta desetiletím metamorfózy     
• Použité zdroje a literatura           

Termín vydání: 9.9.2019

Autor: Laik

Formát: A4

Počet stran: 248, pouze e-kniha

Jazyk: čeština

Formát: PDF A4 |  ePUB pouze na vyžádání

 

 

Hmotnost0.5 kg
Popis
Související kategorie:
Zaměrení:
Léčivé látky:
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo