Homeostáza

Homeostáza (homeostáze) je regulační program (programy) nebo mechanismus, což si můžeme představit jako např. samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny (nebo veličin) na přibližně stejné hodnotě. Živočišné organismy mají schopnost zachovávat si své vnitřní prostředí stejné i při změně vnějších podmínek. Jako příklad můžeme uvést u člověka acidobazickou rovnováhu v těle, regulaci vody a cukru v těle, nebo zachování tělesné teploty při změně vnějších teplotních podmínek, atd.

 • homeostáza funguje v přírodě bez vlivu člověka, který člověk ji však může krátkodobě svojí činností vychýlit
 • homeostáza působí v celém vesmíru
 • pokud vidíš bílou (pravda), černou (lež), jsi ochucen, protože nad vším je barevná

Co je homeostáza?

 • homeostáza - základní zákon vesmíru, planet, země, společnosti, rasy, rodu, rodiny, člověka, buněk, živočichů, rostlin, minerálů atd.
 • v lidském těle funguje homeostáze jak na úrovní jednotlivých buněk, orgánů, ale i na úrovni celého organismu - mluvíme o společném neuroendokrinním systému, který řídí mozek (tzv. hypotalamus) a nervové centrum v oblasti břicha (mikrobiom) společně s dalšími snímači po celém těle
 • homeostázu lze také chápat jako určitý princip rovnováhy (vnější i vnitřní, která spolu vzájemně reaguje) - jako koloběh  jin/jang
 • i genetickou informaci můžeme považovat za homeostázu
 • homeostáza působí i na úrovni pro člověka neviditelné, například: fyzické tělo - duše - duch

Homeostázy dělíme na:

 • organická homeostáze
 • technická homeostáze
 • společensko -přírodní homeostáze (biologická, ekologická, ekonomická, ...)
 • planetární homeostáze -planeta země (Gáia mění své albedo - míru absorpce slunečního záření, aby se udržela stálou teplotu pro život
 • atd.
 • studiem Homeostázy mezi přírodou a společností (člověkem) se zabývá např. Prof. Ing. Peter Staněk, CSc (vědecký pracovník, Slovenská akadémia vied, Bratislava)

Příklady homeostázy

 • acidobazická rovnováha organismu, což je rovnováha mezi kyselinami a zásadami v organismu
 • příkladem homeostázy je např. hojení ran (odřeniny, popáleniny, řezné rány atd.) a srůst kostí
 • homeostáze planety, která udržuje  stálou teplotu tím, že mění své albedo (míra odrazivosti tělesa nebo jeho povrchu) a míru absorpce slunečního záření a proto dochází k cyklování (glaciálu a interglaciálu - teplejší období mezi dvěma glaciály) - cyklování tedy zajišťuje homeostázi planety
 • vnitřní a vnější prostředí člověka, které je vyvažováno činností a změnami mozku, mikrobiomu, DNA a RNA
 • draslík se sodíkem pomáhají udržovat žádoucí tlak tekutin v tkáních a jejich správný poměr zaručí, že vnitřní prostředí organismu nebude ani příliš kyselé, ani příliš zásadité (homeostáza)
 • mykorhíza mezi houbami a rostlinami (vzájemně symbiotický vztah)
 • cyklická oscilace mezi přemnožením (v rámci přemnožení probíhá homeostáze) a vymíráním (vrámci vymírání také probíhá proces homeostázy) živočišných a rostlinných druhů
 • koloběh jin a jang (neustálý dynamický proces dvou sil, které probíhá neustále) - základní zákon univerza, podle řůzných filosofických učení (např. Taoismus, Feng Shui, akce a reakce, atd)
 • přirozená obnova lesa
 • permakultura - homeostáze člověka, přírody a jejich cyklů
 • rodina (muž, žena, děti, rodiče, prarodiče)
 • smysl života, víra a sebevědomí je jednou z klíčových věcí pro přežití v jakékoliv situaci, další vlastností je např. schopnost číst situaci, rozumět jí, všímavost - to vše lze shrnout do pojmu vnitřní místo, vnější místo znamená to, jak mě vnímá okolí - pokud vnější a vnitřní místo nejsou v rovnováze (homeostáza - rovnováha uvnitř a ven), snižuje se dle výzkumů pravděpodobnost přežití v krizi (válka, koncentrační tábor, těžká nemoc atd.) říká doc. Václav Cílek

 

Zobrazit více Zabalit
Řadit dle:0 produktů
Nebyly nalezeny žádné produkty. Zkuste změnit kritéria hledání.