Poruchy autistického spektra

Poruchy autistického spektra, autismus, Aspergerův syndrom

Je to skupina vývojových poruch, které se vyznačují problémy s komunikací, sociálními vztahy a opakujícím se ( repetitivním ) chováním.

Do poruch autistického spektra patří několik typů chorob. Hlavní z nich je autistická porucha ( klasický autismus ) a Aspergerův syndrom.

        Autistická porucha se obvykle projevuje v raném dětství, do věku tří roků. Působí potíže ve třech hlavních oblastech vývoje: narušuje sociální dovednodsti, komunikaci a omezuje chování. dítě nereaguje na oslovení jménem, nebo když se na něj promluví, vyhýbá se očnímu kontaktu, brání se fyzickému kontaktu, začíná pozdě mluvit a jeho řeč má zvláštní tón a rytmus, jeho reakce na sociální výzvy, např. na tváře a hlasy, jsou neobvyklé, opakuje pohyby, např. se pohupuje, vytváří si určité rituály, a pokud jsou změněny rozruší ho. Bývá nezvykle citlivé na hluk, světlo a dotyk, ale někdy si smyslových signálů nevšímá. Asi polovina dětí s autistickou poruchou má poruchy učení a u některých se objeví epileptické záchvaty. Některé děti s autismem však mají nadprůměrné schopnosti v určité oblasti, např. v mechanické paměti, nebo se velmi brzy naučí číst. Jen velice vzácně se vyskytují děti s tzv. savant syndromem ( syndromem geniálního idiota ), které mají v určité oblasti (např. matematice ) skutečně vyjímečné schopnosti. Děti s Aspergerovým syndromem mívají podobné příznaky, ale v mírnější formě. mnoho z nich má průměrnou nebo nadprůměrnou inteligenci a řeč se u nich rozvine v obvyklé době. Přesto mají velmi úzké zájmy, zdá se jim těžké komunikovat s vrstevníky, obvykle jsou nepružní a mají rádi rituály.

       Poruchy autistického spektra nelze vyléčit, léčení je založeno na podpoře vzdělání, aby se pomohlo dítěti rozvinout jeho potenciál.

Známá spisovatelka Temple Grandinová, autistka autorka knihy Zvířata v překladu.

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo