Holocén

Holocén (období od poslední doby ledové, mladší čtvrtohory, geochronologický termín) je geologická epocha od roku cca 9700 př. n. l. až do dnešní doby. Vědci se přou zda tuto současnou dobu nenahradit pojmem antropocén (výsledek přetváření přírody lidskými aktivitami).

  • změna klimatu, vyčerpání ozónu, masivní sedimentace a acidifikace oceánů, jsou důkazem, že lidské zásahy do systémů Země již změnily způsob fungování planety
  • od roku 1970 došlo k drastickému snížení populací všech obratlovců na planetě o 60 %. (zpráva WWF 2018)

Antropocém je významný geochronologický termín, které označuje dle vědců období, kdy lidstvou svou činností globálně ovlivňuje zemský ekosystém - Přírodu. Nění ale jasné kdy přesně toto obdoví v rámci holocénu začíná a proto jako oficiální termín zatím nebyl přijat.

více o souvislostech v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

0 produktů