Produkční systémy (výroba)

Produkční systémy jsou s příchodem PRŮMYSLU 4.0 (robotizace, umělá inteligence a moderní technologie), rostoucí populací a klimatickými změnami na kžižovatce. Musí vyřešit problémy, které spočívají v omezeném množství surovin na planetě, rostoucí poptávce, vzájemných konfliktech, zničeném životním prostředí atd.

Klíčovými tématy v produkčním sektoru jsou:

Čekají nás v tomto desetiletí (2020 - 2029) zásadní změny ve všech sektorech ekonomiky (doprava, zdravotnictví, zemědělství, energetice, průmyslu, bankovnictví, školství, obchod atd.), které jsou způsobené moderními technologiemi, umělou inteligencí, přelidněním, omezenými zdroji (suroviny včetně vody a potravin), klimatickými změnami a válkami mazi jednotlivými centry civilizace.

 • kvalita výrobků (dražší individuální výrobky z kvalitních materiálů a s dlouhou životností, které se budou opravovat), nebo nekvalitní lévné výrobky ve velkých sériích
 • recyklace výrobků a protože zdroje surovin jsou omezené (cirkulární ekonomika)
 • individuální vlastnictví výrobků (osobní vlastnictví, sdílená produkce - pronájem)
 • personifikace a lokalizace výrobních procesů a výrobků
 • vztah k přírodě a jejímu bohatství
 • nedostatek levných a dostupných zdrojů energie, které jsou obnovitelné a nezatěžují životní prostředí
 • nový vztah mezi roboty a zaměstnanci (transformační změna v pracovním procesu, nahrazení lidské práce roboty a umelou inteligencí)
 • zdanění robotů, digitálních technologií a umělé inteligence
 • změny v oblasti peněz (digitální měny)
 • vyúka a celoživotní vzdělávání nových pracovníků (adaptace na rychlé změny)
 • spravedlivější dělba o zisk, mzdy zaměstnanců a důchodový systém
 • celoplanetární společenské změny, před kterými naše civilizace stojí (změna společenského řádu, vzájemná spolupráce, globální změna klimatu, nedostatek potravin, půdy, vody atd.)
 • lokalizace výroby a zemědělské produkce

více o souvislostech v knize:  Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

více o souvislostech v knize: Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo