Cílek Václav

Doc .RNDr. Václav Cílek, CSc. (11.5. 1955, Brno), má chalupu na Kokořínsku, filosof, spisovatel, překladatel, geolog, esejista, klimatolog, popularizátor vědy zejména geologie a klimatologie, který podobně jako profesor Peter Staněk (vnímá svět v architektuře souvislostí) a profesor Miroslav Bárta dokáže vnímat společnost a svět v souvislostech. Zajímá se geologii, proměnu a vývoj krajiny, klimatické změny (již od konce osmdesátých roků píše o klimatických změnách) a životní prostředí...Spolupracuje také s ekonomem profesorem Milanem Zeleným (22.1.1942) se kterým společně napsal knihu Věk nerovnováhy: Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci.

Přednášky Václava Cílka

 • 24.2.2020 Přednáška Václava Cílka: Co se děje se světem Praha Měšťanská beseda v 18:00 Malý sál
 • 10.12.2019 Cyklus šesti přednášek o 19:00 na Václavském náměstí 10, Praha 1, Jonáš Drobík 602819261

RNDr. Václav Cílek, názory, postoje, vize, teze:

Uvedené informace, jsem slyšel na přednáškách a v pořadech s  doc. Václavem Cílkem

 • čekají nás velké změny hraničící s kolapsem, říkal Václav Cílek na konci osmdesátých roků, zatím ale nepřišla a nevíme kolik toho času máme, člověk si uvědomí kým je v době největší nouze!
 • celosvětová radikální změna (tzv. věk nerovnováhy) je naspadnutí a tuší to stále více lidí, naní se projevuje nerovnováha v těchto oblastech: informační, klimatické, demografické, ekonomické, politické, společenské, sociální, mezilidské, hodnotové atd.
 • jde to s námi z kopce a rychlost se stále zvětšuje..... mluví o tom vědci, lékaři, experti všemožných oborů, i duchovní autority, moudří lidé. Co všechno se ještě bude muset stát (kolaps přírody, válka, vymírání živočichů, veká katastrofa), abychom si to my lidé uvědomili? A nejen to, volba je na každém z nás co udělá...člověk musí začít u sebe říká doc. Václav Cílek
 • příchod krize ve formě velkých sociálních nepokojů předpokládá doc. Václav Cílek v horizontu dvou až tří roků (2021-2022), předpokládá, že pravděpodobně přijde nejdříve ekonomická krize (souběh situacíí, kdy i fáma může položit zdravou banku za normální situace), enviromentální krize může přijít v horizontu 10 let (lokální sucho, nedostatek potravin, zdražování, nemoci), např. Čína je nyní potravinově soběstačná z 97 %, Česká republika pouze ze 45 %, největší problém budou mít nejchudší země, které svou produkci prodají bohatým.
 • v současné době tisíce lidí vymýšlí mobilní telefony, nové aplikace do mobilních telefonů, technologie a umělou inteligenci atd., ale téměř nikdo se nazabývá tím, jak by měla fungovat společnost (věnujeme neúměrnou míru zájmu moderním technologií, protože se dají prodat, bohužel vztahy ve společnosti ne a proto upadají)
 • po každém kolapsu dochází k regeneraci, to však není návrat do původního stavu ve kterém se dá dobře žít
 • dvě důležité věci pro současnost: motivací ať je láska a starost o svět , ať to není strach, minimální připravenost (všímavost, být zapojený do prostředí) je důležitá i když ke krizi nedojde a nás to obohatí
 • pokud přijde kolaps (knihy o tomto tématu se objevují již od konce 19. století), nevíme kdo přežije (Rambo nebo nemocná babička), podle některých studií to je pravděpodobně nemocná babička a Rambo zahyne....
 • někteří lidé se stali zajatci krize a strachu (životní program z ohrožení)
 • sekulární cykly (Sorokin) - vnitřní a vnější cykly, dobře funguje tzv. 50 letý cyklus (1870, 1920, 1970, 2020), ale těch cyklů, která nás ovlivňují je více. Pravděpodobně ale období kolem roku 2020 je obdobím, kdy se setkává působení více cyklů a tím může být toto období zlomové, jak známe z historie (podobné názory má např. Prof. Staněk a další)
 • být prorokem, který má pravdu je nebezpečné...mluvení o krizi může příchod krize naplnit (lidé nechtějí být zneklidňováni), mluvím o krizi pouze tehdy, když jsem k tomu vyzván říká doc. Václav Cílek
 • na krizi velkých rozměrů se připravit nedá, krize jsou však krátkodobé (trvají cca 14 dní a pak se ustálí...např. epidemie, výpadek elektrického proudu, politická krize) i dlouhodobé (chronická krize) nebo velká krize, na kterou se v zásadě nedá připravit
 • prosperita a úspěch je cílem, jsou primární, proto se zanedbala stabilita, smysl pro přírodu a krajinu, vztah k půdě, osobní růst, lidské hodnoty, duševní klid (duševní a kulturní hodnoty)
 • slabina současné civilizace je závislost na elektřině, internetu a v době krize lidé tzv. ztratí hlavu a někteří ztratí rozum
 • silná geomagnetická sluneční bouře (1859), dle odborníků je 12% šance ze se tato událost může zopakovat mezi roky 2012-2022 (nejsilnější bývají  na severu), Václav Cílek nevěří na jednoduchou katastrofu "hollywoodského typu" (jeden meteor, jedna doba ledová a ze dne na den je katastrofa...), ale možný např. výpadek internetu, nebo elektřiny. Velké katastrofy jsou nepravděpodobné, že by přišly v průběhu 40 - 50 roků...
 • podle výzkumů, když dojde ke krizi, zachraňuje se stát a jeho instituce a nezachraňuje se člověk, my očekáváme, že stát má zodpovědnost za to, co se bude v krizi dít a porom zjistímě, že to tak není a zodpovědnost je na nás
 • smysl života, víra a stále se vyvíjecí se sebevědomí je jednou z klíčových věcí pro přežití v jakékoliv situaci, další vlastností je např. schopnost číst situaci, rozumět jí, všímavost - to vše lze shrnout do pojmu vnitřní místo, vnější místo znamená to, jak mě vnímá okolí - pokud vnější a vnitřní místo nejsou v rovnováze (homeostáza - rovnováha uvnitř a ven), snižuje se dle výzkumů pravděpodobnost přežití v krizi (válka, koncentrační tábor, těžká nemoc atd.)
 • nůž i mobilní telefon mohou mít dvě funkce: nástroj i zbraň (každou z těchto věcí používá jiná generace), přesto dnes nedokážeme úplně řící, která nás může zachránit, nebo s kterou se budeme moci bránit v budoucí krizi
 • psychologie kapesního nože představuje pro Václava Cílka obrovský fenomém (má rád nože), budoucí generaci budou zachraňovat praktičtí technici, kteří budou schopni např. vypěstovat řepu i nasuché půdě, vykovat nůž - další revoluce nebude o slovech, ale o věcech
 • koncept resilience - schopnost překonat krizi (organismus může existovat v široké škále podmínek, např. jeden růst borovice může růst v močále jiný druh borovice na skále), hraniční nebo mezní situaci (dá se řící také rychlost obnovy např. přírody, nebo schopnost něco překonat). V běžném životě znamená resilience (psychická odolnost, osobní integrita) mít současně vice strategií a nezabývat se pouze jednou
 • KPZ - krabička poslední záchrany (sirky, nůž, jehla atd.) - Jaroslav Foglar, skaut stále při sobě nosí tuto krabičku pro případ nouze, nově se tomu říká EDC (kapesní nůž, multi-tool, lžíce, baterka, jehla a niť, tužka, papír, atd.), kterou považuje Václav Cílek mít stále při sobě
 • pokud selže stát, je nutné mít informace (o tom, co se děje) a být domluven předem se svými blízkými, kde se sejdete a kde bude "bezpečno" - důležité je, aby fungoval rozhlas
 • naše armáda (několik tisíc ve zbrani, část z nich musí spát atd.) dokáže ochránit max. generální štáb, několik elektráren a zbytky technické infrastruktury (vodárny, elektrárny, letiště, nádraží, mosty atd.) důležité zejména pro provoz státu - v případě krize nebude zpočátku fungovat ani armáda, ani policie (možná jen lokálně, protože je jich málo), bude nutno zřídit tzv. lidové milice nebo domobranu (sousedské hlídky)
 • analytická inteligence, inteligence kreativní, inteligence praktická - tyto nám mohou pomoci v krizi, důležité je také neztratit energii a nepodlehnout emocím (tj. schopnost se tréninkem odizolovat od emocí)... jako je např. strach o sebe, děti, majetek atd.
 • sucho postihne podle prognóz v následujících letech větší část Itálie, dvě třetiny Španělska, půlku Francie, silně postižené bude také Řecko, Turecko, Sýrie, ale také Bulharsko, Rumunsko a východní Ukrajina. Sucho v těchto oblastech vytváří psychický tlak - neklid (jsme přímo spjatí s počasím, pokud není dostatek vody cítíme se ohroženi) a tato situace vytváří prostor pro zvolení populistického politika a následně občanské války. Můžeme tedy sledovat jak se situace v těchto regionech s odstupech času mění a vnímat důsledky sucha na populaci.
 • emoční matrice (filtr, přes který člověk k sobě pouští či upravuje informace), způsobuje, že člověk nejde přesvědčit vědeckými ani hmatatelnými argumenty, důležité je lidi nepřesvědčovat, jen dávat informace o svém poznání, pokud se někdo ptá...
 • nyní sklízíme účinek, který jsme způsobily na počátku 90 roků z pohledu změn klimatu způsobeného člověkem (pohlcování CO2 mořskou vodou), vzniklé teplo, které k nám přijde v řádu 10 - 20 roků, bude znamenat zvýšení teploty o cca 2°C (klimatologové předpokládájí, že toto oteplení zažijeme) - současně nás čekají změny, které přijdou téměř současně - globální, generační, klimatická
 • se snižováním emisí by podle Václava Cílka neměli pracovat vlády (vládo snaž se a snižuj emise), ale přímo lidé, proto vnímá odstoupení USA od klimatické dohody (Trump katalizuje -urychluje změnu) jako signál pro lidi, aby vzali odpovědnost za vznik emisí na sebe (kdo spotřebovává zboží podílí se na vzniku emisí)
 • zhruba 65 % dešťové voda padá jako tzv. zelená voda a má se vsakovat do půdy a vyživovat rostliny, když odečteme odpar, tak cca 30% vody padá jako tzv. modrá voda (rybníky, potoky, řeky), prší pořád stejně (sleduje se to od roku 1890) - otázka je, jak tu vodu zachytit? Měly bychom zachytávat cca 60-70 % vody na každém hektaru půdy, kde pršelo, formou hmoha set tisíc ručních úprav (např. vsakovací rýhy, vedení svážnic, meze atd.)
 • proces, kdy likvidujeme vsakování vody do půdy trvá min. od roku 1920 a možná ještě dříve, proces obnovy do původního stavu může trvat desítky roků a hlavně nejsme na tuto cestu obnovy připraveni, nemáme lidi a dostatek peněz
 • doporučuje pro realizaci změn ve vztahu k půdě a přírodě osobní příklad, nebo realizace v rámci vesnice nebo městečka na politiky nemůžeme vůbec spoléhat, v tom jsme najivní (očekáváme změnu a zodpovědnost u politiků a bohužel jak nám ukazuje praxe, tam změna nenastane)
 • společnost díky robotizaci a umělé inteligenci (Společnost 5.0 - Informační společnost podle Petera Staňka) bude vyrábět více s menším počtem pracovníků, bude vznikat nezaměstnanost, tzv. zahálka, která plodí tzv. digitální proletariát (nemá peníze na reálný život), který ztrácí smysl života (podle Frankla jsme schopní naučit ve škole výchovou smyslu života) a společnost se začne rozkládat (rozklad tzv. resilience) vnitřně, bude narůstat násilí (uliční gengy nebo činnosti na hraně nebo za hranou zákona) a bude obzláště těžké se z této skupiny digitálního proletariátu dostat (tzv. digitální bezdomovci), pokrok v novém typu společnosti je u nějaké elity chápán jako nová aplikace mobilního telefonu
 • VIZE podle pana doc. Cílka, měla by se vytvořit "hydrologicky integrovaná krajina" ve které si všechy 3 druhy vody (šedá, modrá a zelená) hrají dohromady, písek a půdu lze chápat jako banku, kde můžeme akumulovat zelenou vodu
 • svatá trojice: energie, potraviny a voda, složky, které jsou kličové pro přežití každé civilizace
 • stresu ze sucha jsou vystaveny zejména stromy (téměř celá Morava, střední Brdy a Hradecko - téměř 50% republiky), to znamená, že lesy po dobu 10-15 roků budou vystaveny kůrovcové kalamitě
 • jihomoravská černozem je schopna zadržet v 1m3 zeminy 200 - 300litrů vody, pokud o tuto půdu přijdeme, zbavíme se schopnosti zadržovat vody a pokud se tento fakt potká s dalšími faktory (horké léto, klimatické změny, dlouhodobá eroze - trvala téměř 100 roků) situace na Jihu Moravy spěje k meznímu stavu stability
 • důležité je kromě prodlužování délky toku v krajině (meandry, mokřady atd.), také prodlužování dráhy vodní kapky (přes listy stromů, lišejníky, trávu do půdy nebo vsáknout se do mechu)
 • atmosférické bloky tzv. omega blok (mění se proudění severní polokoule, tryskové proudění - jetstream bylo rychlé a úzké, nyní se posouvá k jihu a je širší a musí více obtékat nemá průraznost) v podobě tlakové výše (obrazně si ji můžeme představit jako kámen, který brání průtoku vody) mezi západní a střední Evropu a tím se zdržuje déle na jednom místě - způsobuje to trend suchého nebo deštivého počasí - extrémů (extrémy sucha a srážek se v průměru vyrovnávají)
 • ALOIS Musil ukazuje příklad nejefektivnější hospodaření s vodou v historické PETŘE, jaké kdy na Blízkém Východě viděl
 • práce s větrolamy a stromořadím pomáhá vytvářet v krajině rosu (její následné odpařování), která pak posouvá ohřívání okolní krajiny až o 2 hodiny
 • 40 - 60% zdrojů podzemní vody je konraminováno herbicidy (největší kontaminace je u polí s řepkou olejkou než s obilím) (18.7.2018)
 • dusíkový paradox - dobře fungující meandrují říční niva dokáže přeměnit dusičnany na dusík a těžké kovy např. rtuť přeměnit na metan (pomoci může i tzv. geobacter, který se přirozeně nachází v říčních naplaveninách, hle jak dokonalá příroda)
 • na některých místech nedošlo k plnému obnovení zásoby podzemních vod, přestože letošní rok (2019) byl docela bohatý na srážky, je to způsobeno vysokou slehlostí a zhutněnou půdou, která nepropustí vodu přes póry do podloží
 • Zemědělská půda zaujímá v Číně jen 14 % plochy země. V Evropě je to přitom trojnásobek, trend je ale negativní díky suchu, rostoucí populaci, rostoucí spotřebě (zejména maso) a rostoucí teplotě, to vše zvyšuje tlak na růst zemědělské půdy, její plocha se však dále snižuje. Pokud sucho postihne Čínu, hrozí celosvětová potravinová krize. Neúroda v USA a Kanadě tak může vyvolat obrovský nedostatek základních potravin v Egyptě
 • První velký klimatický dopad nepřijde z Evropy, ale zřejmě z přelidněných oblastí, kde najednou v důsledku klimatických změn a sucha bude chybět velké množství potravin, politické protesty proto budou celosvětově pokračovat a budou ještě intenzivnější, hlubší a násilnější.
 • důsledky kyselých dešťů v 60. až 90 letech minuloého století a chemizace zemědělství se projevuje někdy až za desítky let (kůrovec, houby a další škůdci)
 • Je velmi pravděpodobné, že to, co se děje klimaticky v Americe, dorazí dříve nebo později ve stejné intenzitě i do Evropy (průniky studeného vzduchu do Evropy se budou dále opakovat, díky oslabenému Jetstreamu - tryskové proudění neboli planetární vlny, přestože se Evropa otepluje), budme vidět více extrémů počasí a náhlé změny
 •  Arktida se otepluje až třikrát rychleji ve srovnání s okolním světem, to ovlivňuje arktickou oscilaci a ta zase ovlivňuje směr větrného proudění a tím i srážek. Díky tomu těmto posunům je ovlivněno i Česko
 • Obrovský tepelný obsah svrchní dvoukilometrové vrstvy oceánů (naakumulovaného tepla díky oteplování zůstává na Zemi více než v minulosti) zřejmě způsobuje, že se léto značně oteplilo, prodloužilo a vlastně trvá i v podzimních měsících.
 • Změnou arktické oscilace od roku 2006 je ze statistického pohledu poměrně reálné, že počasí, které jsme měli v uplynulém desetiletí, bude ještě dalších deset let, ale o něco víc extrémní
 • Dnes jen bojujeme s kůrovcem, klimatickými změnami, názory různých lidí (nastavení na boj a myšlení v tomto smyslu je slepá ulička a nepochopení smyslu potřebných změn u člověk a společnosti)
 • Nyní je extrémní počasí, extrémní politika atd. čeká nás vělká změna (nyní je společnost zaměřená na zisk, spotřebu, polarizuje se ) v podobě omezení spotřeby (může přijít zdražování, vyšší daně nebo přídělový systém)
 • čeká nás změna myšlení z nastavení na BOJ (klimatické, změny, sucho, kůrovec atd.) na spolupráci, aby mohlo něco nového vzniknout, musí se něco staré zničit (ale ne vše), narůstající polarizace může namenat "bod zlomu"

Václav Cílek 1.5.2020

 • poznání kým jsem (identita) se pro mě znamená, že mám uzké vazby k přírodě, k historii, pravěkým kulturám a také lidem o kolo kterých žiji
 • představa že koronavir (virová doba je impulz k něčemu, začíná proměna světa staršího v novější) nebo mor očistí společnost je mylná, katalyzuje (urychluje) procesy a výsledkem je jiné diferencované schování
 • adaptace na dobu a stav: svět je v pohybu, svět po roce 1960 je nejvíc anomální svět celých lidských dějin (relativně demokratický, relativně v dostatku, vzdělání atd.) a nyní se vracíme do normálního světa (svět každodenního zápasu o běžné reálie života), adaptace přichází sama sebou a my musíme být na tento stav připraveni
 • měřítkem úspěchu pro střední a starší generaci jsou peníze (a tzv. pozlátko kolem), pro mladou generaci je to ohlas na sociálních sítích nastává posun od velkého auta a dům k dematerializaci

9.11.2023 Ep. 131 - Václav Cílek - K největším změnám dochází v krizi 1/2

 • Deprese, její nasávaní a přenos ve městě. Město bychom si měli dávkovat opatrně, nebo město bychom měli kompenzovat pobytem alespoň v příroděV Japonsku proběhl výzkum toho, jak stromy a pobyt v lese pomáhají člověku aby nedostal covid. Ukázalo se, že když procházíte borem (borovicový les), zejména v létě, kdy je siličněj (vůně silic). Ty rostliny vylučují fytoncidy, to je jejich obrana proti patogenům a houbám. Takže, když se člověk procházek pár hodin v lese v sobotu a neděli, tak má o 20 -30%  nižší pravděpodobnost, že dostane covid, nebo těžší covid. Tedy je to něco, co pomáhá a ta doba, kdy to pomáhá trvá zhruba 5-6 dní. Vychází z toho, že doopravdy, když ten víkend věnujete pobytu v přírodě, nebo někde mimo nákupní střediska, protože když se lidé prochází v lese, tak asi 30% lidí má pocit, že jim ta depresivní složka zlepšila a u lidí, kteří pobývají v obchodních centrech, tak 20% má pocit, že se jim deprese zhoršila. My jsme rovněž pravděpodobni schopní číst informaci z pachu, nebo vůní. Stromy to mají podobné, zejména listnaté za horka vylučují  takové izoprenoidy, které jsou i základem voňavek. A podle množství izoprenů, které jsou poměrně velké, ten strom ví (je prokázáno že na to má analytické schopnosti), jak se cítí okolní les. A pokud my jsme analogie lesa, nebo les je obec stromů, tak si myslí, že to je evoluční mechanismus, který tady funguje dlouhou dobu. Chce to dávkovat si pobyt mezi lidmi, pak mít kompenzaci pobytu v přírodě a pak je tu zpravodajství (my jsme evolučně nastavení na špatné zprávy). Proti špatným zprávám se nemůžete bránit jinak, než si je dávkovat. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=bLubs24Y1zQ

Václav Cílek, názory ze dne 18.3.2020

 • Uteč včas, uteč daleko a nevracej se brzy - únik do přírody (v kontextu koronaviru)
 • Čeká nás hledání viníků po koronaviru
 • vědecky nevíme co s koronavirem bude a co na něj působí, na koronavirus nemá vliv teplota a vlhkost, ale prospěšný třeba pobyt na slunci (pobyt na zahrádce, procházka) - přírodní vitamin D3 (sluneční vitamin), dobrá je kombinace fyzické a duševní aktivity
 • Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý). Černý mor  (1348) v některých částech Evropy vyhubil cca 50 % populace
 • větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus

Václav Cílek, názory ze dne 6.3.2020

 • S klimatem jsme na tom špatně, situace se bude zhoršovat, protože veškeré kroky jsou zdlouhavé a drahé, není jednoduché řešení, zmatek a polarizace společnosti bude pokračovat
 • Čeká nás něco podobného jako světová revoluce (populace do 35 roků nemá možnost ekonomického uplatnění, v Egyptě je to až 50 % populace), ekonomicky se nebude mít tak jako naši rodiče a ještě klimatické podmínky budou ještě více anomální, čeká nás zdražování a nedostatek potravin, energie
 • Čekají nás nás násilné nepokoje (Francie), protože mladí se budou mít hůře než jejich rodiče
 • Současná doba je o emocích (faktická složka, emoce a aktivismus např. Gréta) do celého procesu zasáhne robotizace a umělá inteligence
 • doba varování (strašení lidí) již pominula a je nutno nabízet pozitivní program
 • největším problémem je rozdělená společnost a pokud má Gréta pravdu, dojde ke generačnímu rozdělení společnosti (příjmové a majetkové rozdělení je již realitou), která se radikalizuje. důležité pro řešení je však abychom drželi více pospolu (vzájemně si naslouchat), ale nedojde k tomu, je to naivní z pohledu politiky a velkého měřítka, ale není to naivní z pohledu malého města a menších komunit
 • budoucnost začíná být nepřehledná a neodhadnutelná, svět bude bude plný překvapení a náhlých zvratů, na tuto situaci neexistuje žádná úspěšná strategie, jednou z cest pro jedince je resilience
 • současná mladá generace obsahuje v sobě hodně strachu a tím i agrese
 • pokud se mění informační charakter světa (globální provázanost civilizace) musí se něco změnit, je to nevyhnutelný přírodní proces, který akceleruje (cílem budoucnosti je spojení světa globalizace s pozitivními i negativními důsledky) a zatím nevíme co nám to přinese evolučně (transformace světa - sociální, politický, ekonomický, technologický, klimatický, společenský atd.)
 • 2 - 5 % procent populace směřuje k dobrovolné skromnosti a zbytek směřuje k nedobrovolné skromnosti, nebude mít na výběr, shoduje se s názorem prof. Václava Smila o zastropování spotřeby (vody, energie, dopravy - létání letadlem atd.) a vyšší daně za nadspotřebu nebo přídělové hospodaření
 • v roce 1900 žije pouze 6 % ve městech a zbytek žije na venkově a závisí na úrodě (závislost na přírodě a jejich cyklech, rozvíjíme přírodní aspekt mysli), přežívání ve městech závisí na kamarádech a konexích (rozvíjí se sociální aspekt mysli), výsledkem je přepolitizovaná společnost (komentář o komentářích), prospělo by nám dívat se více do přírody
 • část populace je zasažena enviromentálním smutkem - les zničený kůrovcem, nedostatek srážek
 • extrémní počasí přináší extrémní politiku, já upozorňuji na trendy, nejsem prorok a říkám co mám načtené a co si myslím

Václav Cílek, názory ze dne 13.2.2020

 • Sucho, zániky některých civilizací jsou spjaté se suchem, události v cyklu 1 500 - 2500 roků mají vliv na život civilizací 
 • Epidemií depresí v USA je zasežena věková skupina 18 - 22 roků
 • Na velkou krizi se není možné připravit, svět je stále více neodhadnutelný, (sarančata v Africe, koronavirus, požáry v Austrálie - nelze je předem předpovědět a dějí se), řešením je zvyšování osobní odolnosti (resilience), v případě krize potřebujete mít hlavu (rozumím, že se něco děje,je dobré mít kamaráda, schopnost nadhledu a smysl pro humor, dobrou kondici) v pořádku a několik hmotných věcí jako prepeři, kteří jsou stále připraveni na krizi (baterka, svíčka, nůž, zapalovač, jídlo na několik dní, vodu a nebo filtr na vodu, nebo KPZu)
 • může příjít chronická krize, návrat do 60tých roků minulého století, kdy si budeme muset dělat spoustu věcí sami, budou drahé potraviny, energie atd.

Václav Cílek názory ze dne 26.11.2019

 • S klimatem jsme na tom špatně, situace se bude jenom horšit, zmatek a polarizace společnosti budou pokračovat (a to jsou lepší stránky, horší stránka je světová revoluce), co v sobě obsahuje hodně strachu potenciálně v sobě obsahuje hodně agrese
 • Gréta je příkladem naléhavosti klimatických změn, doba bude složitější než byla, a my na ni špatně psychologicky připraveni (existují zde systémová rizika, ale není jestli ekonomický systém krachne a kdy)
 • Klimatické podmínky se zhoršují (Benátky, USA, Indie, Afrika atd.), budeme muset omezit leteckou dopravu, odejít od elektromobilů (protože mají vysokou uhlíkovou stopu díky bateriím, výrobě, zdrojům atd.), odejít od biopaliv (část biopaliv má dvojnásobnou uhlíkovou stopu než ropa) - čeká nás velké zásadní rozhodnutí, které nejsme připravení (pouze cca 2 % lidí je na tento krok připraveno), politici jsou dobří v mediální manipulaci a víc od nich čekat nemůžeme. Pokud dojde ke krizi, tak se objeví málo známý politik (starosta), který přijde s řešením (to je naděje Václava Cílka, kterou očekává od politiků)
 • Může za klimatické změny člověk? 95 % vědecké komunity, která se zabývá klimatem (včetně Václava Cílka) si myslí, že člověk je rozhodující činitel. Existuje řada důkazů a řada protidůkazů. Zůstává asi o 2,5 Watů na M2 více než bylo před 100 roky. Můsíme pracovat s pravděpodobností ne s pravdami, to je vošajstlich. Je "velmi pravděpodobné", že za současné klimatické změny může člověk! (sluneční záření je slabší než ve 20. století a golfský proud zeslábl o 20 % od roku 1870, proto nelze vysvětlit podledních 10 -20 teplých roků)
 • mladí na celém světě mají pocit, že je rozkradená a poničená budoucnost (dluhy v bankách, klimatické změny, ovzduší atd.)
 • stojíme před podobným rozhraním jako v roce 1989 (neuvědomujeme si to), mezi hladými lidmi je hodně hněvu, agresivity a také kreativity
 • agrozemědělec dnes sklízí úrodu nebo dotace (tlak dotací je natolik velký, že zemědělci, kteří se nepřizpůsobí dotacím jsou udření nebo naivní)
 • chemikálie prosakují do spodní vody, díky chemikálijím máme vysoké výnosy, ale současně tím ničíme i půdu (ztráta vztahu k půdě)
 • pohybujeme se na hranici cenových šoků (10-15 roků) potravin kvůli klimatickým změnám, počtu obyvatel, neúrodu např. v Číně nemáme jak nahradit
 • proč přijde světová revoluce? Situace je dlouhodobě neudržitelná, kdy během 5 nebo 10 roků dojde k protnutí několika věcí: nedostatek ropy, potravin, politická situace atd., to způsobí velké demostrace v celosvětovém měřítku (podobně jako koncem šedesátých roků)
 • bude použito násilí ke svržení vlád? K násilí dojde. K nasilnému svrhávání vlád v Evropě nedojde, ale budou masivní nepokoje, rozhození ekonomiky a lidí, jsme na tuto situaci nedostatečně psychicky připravení (koncept vděčnosti)
 • diagnózu máme, teď nás čeká léčení

Svět 2040 Karlovy Vary 10.10.2019

 • v Praze se v roce 2050 očekává zvýšení teloty o 1,8 °C, zvýšení teploty o prázninách o 5 až 6°C (kumulativní vlna veder), bude obtížnější žít v létě  ve městech
 • v roce 2040 bude po světové revoluci (pravděpodobně) a bude nastavena jiná kultura, k revoluci dojde proto, protože mladí lidé konečně našli novou ideologii (např. ekosofie , cca 30 % mladé populace), pokud se bude zhoršovat ekonomická situace a mladí lidé pochopí, že život není tak jednoduchý
 • začnou hořet předměstí velkých západních měst (Brusel, Paříž atd.), protože mají v sobě hodně vzteku a agresivity, výsledkem pravděpodobně bude jiná kultura (nyní již vzniká), bude víc sdílená ekonomika a část sídlišť se začne propadat do "slamu"
 • automatizací a robotizací v roce 2050 bude ohroženo (Česko patří mezi 3 nejohroženější země v EU) cca 45% pracovních míst, ve zdravotnictví a vzdělávání budou naopak lidi potřeba
 • shrnutí: klimatická změna, oteplení měst a center měst, automatizace a robotizace, změna struktury společnosti, agresivita a násilí v ulicích

Příchod další krize, předpokládá 3 možné varianty (13.8.2019)

 • rychlé scénáre: např. blackout, epidemie, ekonomická hospodářská krize - zablokování bankomatů, nepokoje, útok na banky
 • pravděpodobný scénář- souběh více událostí (potrubí s vodou, plynem, ropu), stávka (rostoucí polarizace a zhoršující se politická a ekonomická situace) atd.
 • pomalý scénář - chudnutí a kombinace zhoršení a zlepšení situace
 • lidé by se měli uskromnit, zároveň ale Václav Cílek příliš nevěří, že se něco podstatného změní, a budoucnost nevidí růžově (mladí se budou mít pravděpodobně hůře, než my nyní, protože vůli změnám klimatu nebude některé jídlo, ceny porostou a s nimi poroste i nespokojenost mladých) 30.10.2019
 • důležité ji udržet si vlastní integritu (resilienci) v rovnováze (30.10.2019)
 • největší problém je generační rozdělení společnosti a narůstá polarita ve společnosti (30.10.2019)
 • budoucnost je nepřehledná a nepředvídatelná (budoucí svět bude plný nečekaných zlomů a překvapení)

Co můžeme udělat pro přípravu? Mít doma dostatek potravin dlouhou lhůtou spotřeby, vařič, filtr na vodu, baterka, nůž, KPZ a také je důležitá psychologická příprava

Václav Cílek říjen 2015

 • „Proud potencionálních uprchlíků bude pokračovat dalších dvacet až třicet let. Nůžky se rozevírají v tom, že hrozí větší sucho, ale lidí přibývá neuvěřitelným tempem,“
 • Pokud dojde ke klimatickým změnám, začnou k nám přicházet lidé, kterým opravdu půjde o život. „Nyní jsme chráněni tím, že jsme relativně chudí a nepřátelští či zdrženliví
 • Podle klimatických modelů bude sušší část světa zahrnovat minimálně severní třetinu Číny, Indii, Pákistán, Afghánistán, Írán. Bývalý íránský ministr zahraničí prohlásil, že jestliže se Peršani nenaučí dobře hospodařit s vodou, tak 50 milionů Íránců bude muset opustit svoji zemi. Týká se to Arábie, severní Afriky, větší části Blízkého východu. Další suchá větev putuje přes Řecko, Bulharsko, Rumunsko přes východní Ukrajinu k Baltskému moři.

Doporučení Václava Cílka, co dělat s nedostatkem vody

budeme mít chronické půtíže s dostatkem vody, pravděpodobně na tom budeme lépe než zbytek světa. Podle statistik bude pravděpodobně  trend sušší první poloviny vegetačního období a vlhčí polovinu podzimního období a další 2-3 roky budou pravděpodobně nadprůměrně suché. Schází nám pravidelné tzv. zahradnické deště a zimní sníha taje rychle a nestačí se vsákovat do půdy.

 • oblasti, které jsou dnes suché budou ještě více suché (Jižní Morava, Vysočina), prodlouží se vegetační období rostlin
 • dvě století jsme vodu z krajiny odváděli, nyní ji musíme efektivně akumulovat, čekají nás tisíce drobných úprav na každém hektaru půdy kolem nás
 • je nutné vybudovat zasakovací rýhy, snížit vysokou hustotu porostů v lesích, aby srážky přes koruny propršely až na půdu, sakování brání ale třeba i vysoká vrstva jehličí v jehličnatých lesích
 • cílem opatření je hydrologicky integrovaná krajina a vodu je nutné zachycovat plošně, aby z území neodtékala
 • velké přehrady jsou důležité, zejména protože za sucha odpouštějí vodu, a tím zlepšují minimální průtoky v tocích aby se tam udržel život
 • důležité jsou také rybníky, které zvyšují hladinu podzemní vody do vzdálenosti cca 100 m
 • vhodné je zadržování dešťové vody ve mestech i na venkově
 • Dvě třetiny podzemních vod jsou nějakým způsobem znečištěné. Jejich vyčištění může trvat třeba i 20 nebo 50 let, prioritou by mělo být  čistota podzemních vod a stav životního prostředí

Změna klimatu se projevuje takto: Během pár dnů přejdeme ze zimy rovnou do léta a stejně náhle bude končit teplý podzim, říká Václav Cílek

Václav Cílek, některé vydané knihy:

 • Kdo přežiije a proč?
 • Ruka noci podaná - základy rodinné a krizové připravenosti
 • Věk nerovnováhy: Klimatická změna, bezpečnost a cesty k národní resilienci

 • Evropa, náš domov
 • Co se děje se světem
 • Prohlédni si tu zemi
 • Poutníkčasem chaosu
 • Labyrit světa
 • Krajiny domova
 • Krajiny srdce
 • Posvátná krajina
 • Kameny a hvězdy
 • Tetín svaté Ludily
 • Makom
 • Tři svíce za moudrost
 • Mrtvá kočka
 • a  další

Doc. RNDr. Václav Cílek, Kontakt: Geologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení environmentální geologie a geochemie tel: +420 233 087 209, mail: cilek@gli.cas.cz

0 produktů
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo