Strach

Cena a štítky
Zaměření
0 produktů

Nevysvětlitellný nebo přehnaný strach (neboli fobie) se stává v současně době zejména u mladé generace běžnou záležitostí. Tento panický strach (panické ataky) se projevuje suchem v ústech, dušností, nervozitou, napětím, bolestí na hrudi, bušením srdce, zvracením či neschopností mluvit.

  • Fobie je úzkostí provázený chorobný strach z určitého jevu, osoby, zvířete nebo situace. Člověku, který fobií trpí, velmi znepříjemňuje život.

Způsobem, jak si poradit s fobiemi je např. kognitivně - behaviorální psychoterapie a antidepresiva.

  • strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání), kdo se bojí snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající)
  • strach je projevem vnitřního nepřítele (tedy vnitřní zrcadlo), vnější nepřítel ve většině případu vůbec neexistuje - člověk tedy bojuje sám se sebou
  • strach je stavem duše, láska v srdci (případně vyšší vibrace poznání), tedy k sobě samému podporuje odstranění emoce strachu
  • nezvládnutý strach přechází v agresivitu
  • GABA kyselina gama-aminomáselná (neurotransmiter) pomáhá ovládat strach a úzkost

Druhy fóbií (strachů):

  • nomofobie (ztráta mobilního telefonu, signálu či vybití baterie atd.)
  • dysmorfofobie neboli porucha adekvátního vnímání vlastního těla
  • agerexie (být stále mladý, strach ze stárnutí)
  • atd...
Zobrazit více Zabalit