ADHD

ADHD (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) je neurovývojová porucha (mají změny ve všech oblastech mozku, např. kortex, amygdala, mozeček), která se projevuje se již v raném dětství s výrazným genetickým podkladem. ADHD lze diagnostikovat u dětí ve stáří cca 4 roků a výše (je to velmi individuální), častěji se vyskytuje u chlapečku ( 2-9 x více než u holčiček).

ADHD a několik stručných informací

 • studie ukazují, že když dáme rodiči antidepresiva, tak dítě se zlepší, říká Radek Ptáček, profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, soudní znalec
 • v Česku podle statistik žije cca 20 000 dětí s diagnózou ADHD
 • ADHD postihuje 3–10 % dětí, v dospělosti pak přetrvává okolo 40–50 % případů a vyskytuje se u 4–5 % dospělých
 • ADHD bývá „nastartovává“ v první řadě životní situace matky v době těhotenství (negativně působí stres, vnější psychický tlak)
 • poruchy pozornosti v dospělém věku mohou přecházet do poruch nálad, nebo až do afektivní bipolární poruchy
 • ADHD v kombinaci s poruchami nálad zvyšují riziko sebevraždy až o 200%
 • dítě s ADHD také bývá dosti impulzivní a výbušné, rychle a neočekávaně či neadekvátně reaguje, špatně rozumí vlastním pocitům, často má také nižší sebehodnocení
 • objevitel syndromu ADHD – hyperaktivity malých chlapců – jménem Leon Eisenberg na své smrtelné posteli (2009) přiznal, že neobjevil lék na tento syndrom, ale vymyslel příslušný obraz choroby pro lék Ritalin, který už existoval, ADHD byl hrozný omyl a nazval ji „ukázkovým příkladem fiktivní nemoci“ Nic takového neexistuje a jedná se pouze o skvělý nástroj farmaceutického průmysul jak utlumovat naše děti! (z filmového dokumentu CCHR o temných stránkách psychiatrie, 9.11.2017 TV Prima)
 • digitální stres (nadužívání digitálních medií mohou být spojené s příznaky poruch ADHD u teenagerů), kyberšikana, „fear of missing out“, strach, že o něco přijdu (strach z nudy)
 • seznam pracovišť EEG biofeedback

EEG neurofeedback, základní terapeutický nástroj, při nespavosti, depresích, poruchách pozornosti ADHD a ADD

Psychologicko-poradenský institut Re:Life, psycholožka Mgr. Zuzana Pavelcová, problematika nadměrného a nezodpovědného používání digitálních technologií (digitální stres)

Potraviny a bylinky prospěšné při ADHD:

 • rozmarýn lékařský, zvyšuje koncentraci, paměť a celkově posiluje nervovou soustavu (rozmarýnový esenciální olej - aromalampa), vonné silice zvyšují kapacitu buněk až o 60%, obsažená kyselina karnosolová zastavuje poškozování buněk i DNA, obsažený cineol také zlepšuje paměťové schopnosti
 • omega 3 mastné kyseliny DHA, např. rybí olej
 • černucha setá, olej ze semen, semena
 • adaptogeny, přírodní superpotraviny, které podporují mozkovou činnost

LMD nebo  ADHD?

Naše pedagogická i rodičovská veřejnost je poměrně dobře obeznámena s pojmy specifické vývojové poruchy učení (SPU) a lehké mozkové dysfunkce (LMD).

V poslední době se však v literatuře stále častěji setkáváme s terminologií jinou, která původní vžité pojmy postupně nahrazuje. Nově zaváděné termíny přesněji vystihují stav dítěte, které má při učení určité problémy i přesto, že se ve svém názvu opírají pouze o jediný, i když podstatný symptom celkového stavu dítěte. Jedná se o syndromy označené zkratkami

 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders – hyperaktivita s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou, nesoustředěností, nervozitou a neklidem)
 • ADD (Attention Deficif Disorders – porucha pozornosti).

Základní charakteristiky ADHD u dětí

Děti, které trpí hyperkinetickým syndromem s poruchou pozornosti jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v míře, která není přiměřená jejich mentálnímu věku a pohlaví. Jednotlivé symptomy vystupují do popředí v situacích, které kladou požadavky na udržení pozornosti a sebekontrolu.

Deficit pozornosti

Děti mají největší a nejčastější obtíže s udržením pozornosti či volného úsilí při plnění zadaných úloh a s jejich dokončením v určitém časovém limitu. Například při školní i domácí přípravě bez přímého kontaktu s dospělým nebo při opakované, nepříliš zajímavé činnosti. Je dostatečně známé, že tyto děti potřebují pracovat v krátkých časových úsecích. Také nedostatek bezprostřední pozitivní zpětné vazby výrazně snižuje vytrvalost či úsilí dítěte.

Impulsivnost

Podobně jako pozornost je impulsivita mnohodimensionální pojem. Rychlé, neadekvátní reakce, které často předbíhají instrukci, vyvolávají chyby či omyly z nepozornosti. Časté bývá zapojování do rizikových, zdraví ohrožujících aktivit.

Hyperaktivita

Nadměrná nebo vývojově nepřiměřená aktivita motorická či hlasová tvoří třetí základní charakteristiku ADHD. Typické jsou neúčelné, nadbytečné pohyby, ve škole tyto děti často opouštějí své místo, hrají si s předměty, které nemají vztah k učivu, často skáčí do řeči, jejich řečový projev je nadměrný. Vydávají atypické zvuky, které doprovázejí jejich činnost, popřípadě vlastní aktivity bohatě komentují.

Koexistence s dalšími poruchami – emočními či s poruchami chování, je všeobecně známá. Uvádí se, že 44 % dětí s ADHD trpí další psychickou poruchou a 32 % až dvěma poruchami. O dětech s ADHD se udává, že mají více symptomů úzkosti nebo deprese. Dále se u nich projevuje výraznější stupeň vzdorovitého a opozičního chování, agresivity.

Z výše uvedeného vyplývá, že přes 50 % dětí s ADHD má výrazné obtíže v sociální oblasti jak ve skupině vrstevníků, tak ve vztahu s autoritami.Také jejich sebehodnocení je výrazně nižší než u zdravých dětí. 52 % dětí s ADHD trpí zhoršenou motorickou koordinací. Zhruba 25 % dětí s ADHD trpí specifickou vývojovou poruchou učení.

Je nutné si uvědomit, že uvedené symptomy se nevyskytují v plném výčtu u všech dětí s poruchou pozornosti.

Aby se porucha pozornosti mohla kvalifikovat jako ADHD / ADD musí být patrný výrazný rozpor mezi intelektuálními možnostmi dítěte a jeho školní výkonností.

Je obtížné stanovit výskyt dané poruchy v populaci. Odborná literatura uvádí, že s příznaky poruchy, označované jako ADHD (resp. LMD) se můžeme setkat zhruba u 20 % chlapecké a u 8 % dívčí populace (před pubertou).

Stanovení diagnózy ADHD / ADD je vždy v kompetenci odborného lékaře – psychiatra, neurologa nebo psychologa.

Předpokládá se, že ADD je dědičnou poruchou, jejíž první příznaky se začínají objevovat již v batolecím věku, masivně se však již mohou projevovat v předškolním věku a v prvních letech školní docházky.

Optimální je včasná diagnostika poruchy, nejlépe již v předškolním věku. Nápadná živost spolu s pohybovou neobratností, s opožděným nástupem řeči, s poruchami spánku či denního režimu signalizují, že může jít o dítě s ADD. Další specializovaná vyšetření by měla stanovit, zda se jedná o lehkou, střední či těžkou formu ADD a do jaké míry je situace dítěte komplikována hyperaktivitou.

Terapie a léčba

Úspěšná terapie vyžaduje kombinaci mnoha metod aplikovaných přinejmenším po celý vývoj dítěte a dospívajícího.

Nejefektivnějším se při léčbě hyperaktivní poruchy jeví multifaktoriální způsob léčby, tzn. psychoterapie, výchovné působení, EEG biofeedback a v obtížnějších případech i psychofarmakologická léčba. Psychoterapie by měla poskytnout podporu postiženému dítěti a jeho okolí, jejíž podstatou je přijetí dítěte, které zahrnuje akceptaci jeho obtíží, vstřícný přístup rodičů, pedagogů, přátel.

Léčba ve většině případů bývá dlouhodobá, průběžná terapie je však velmi vhodná, protože brání vzniku sekundárních poruch chování a podílí se na příznivějším sociálním přijetí a přizpůsobení dítěte v rodině i ve skupině vrstevníků.

Naprosto nezbytná je spolupráce dítěte, rodiny, lékaře-terapeuta se školou. Učitel by měl sledovat pozici dítěte ve skupině a spolupodílet se na jeho příznivější sociální situaci, zamýšlet se nad formami práce v průběhu vyučovacího procesu, nad atraktivností výuky.

Zobrazit více Zabalit
Nejprodávanější
Olej z černého kmínu 250ml
-9 %
Skladem > 5 ks
Černý kmín obsahuje vitamíny A, vitamíny skupiny B, D, E a F, minerály, vápník, železo, měď, zinek a fosfor.
Běžná cena 499 Kč455 Kč
AWA superfoods Černucha setá 500g
-33 %
Skladem > 5 ks
Černucha setá se používá jako koření (součástí kari koření) a do snídaňových směsí.
Běžná cena 299 Kč199 Kč
AWA superfoods Černucha setá mletá 500g
-50 %
Skladem > 5 ks
Černucha setá mletá (černý kmín, Nigella sativa) se používá jako koření a do snídaňových směsí.
Běžná cena 399 Kč199 Kč
Zobrazit produkty
Zaměření
Zobrazit produkty
Řadit dle:6 produktů
Olej z černého kmínu 250ml
-9 %
Skladem > 5 ks
Černý kmín obsahuje vitamíny A, vitamíny skupiny B, D, E a F, minerály, vápník, železo, měď, zinek a fosfor.
Běžná cena 499 Kč455 Kč
AWA superfoods Černucha setá 500g
-33 %
Skladem > 5 ks
Černucha setá se používá jako koření (součástí kari koření) a do snídaňových směsí.
Běžná cena 299 Kč199 Kč
AWA superfoods Černucha setá mletá 500g
-50 %
Skladem > 5 ks
Černucha setá mletá (černý kmín, Nigella sativa) se používá jako koření a do snídaňových směsí.
Běžná cena 399 Kč199 Kč
Allnature Rozmarýn řezaný BIO 20g
-17 %
Skladem > 5 ks
Rozmarýn lékařský (Rosmarinus officinalis) je stálezelená bylinka, která se používá jako koření.
Běžná cena 30,0 Kč25,0 Kč
AWA herbs Rozmarýn lékařský list 50g
Skladem > 5 ks
Rozmarým lékařský (Rosmarinus officinalis, rozmarýna) je stálezelený keř, jeho listy jsou vhodné jako koření či na čaj.
32,0 Kč
AWA herbs Rozmarýn lékařský list 100g
-12 %
Skladem > 5 ks
Rozmarým lékařský (Rosmarinus officinalis, rozmarýna) je stálezelený keř, jeho listy jsou vhodné jako koření či na čaj.
Běžná cena 59,0 Kč52,0 Kč