Melancholie

Pojem melancholie (deprese) je charakterizován jako přetrvávající pocit intenzivního smutku, beznaděje a ztráty zájmu o cokoliv. V řadě případů se melancholie Depresedostavuje bez zjevné příčiny. Studie v psychiatrii a Výzkum ukázali, že lidé, kteří konzumují více fermentovaných potravin, včetně jogurtu, kefíru , kysaného zelí, kombuchy , misa a kimchi, mají méně příznaků a výskytu sociální úzkosti,  strachu, náladovosti, frustrace, neurotismu a dalších podobných projevů.

 • chůze (a další aerobní cvičení) zlepšuje náladu a snižuje stres a úzkost, protože se mozek stává citlivější na hormony serotonin a norepinefrin, které zmírňují melancholii (pohyb stimuluje uvolňování endorfinů)
 • depresí ve světě trpí cca 300 milionů lidí a patří k nejčastějším duševním poruchám, v EU hrozí deprese 14 % mladých lidí, zejména vysokoškoláků
 • v Česku melacholií trpí přes 700 tisíc lidí, drtivá většina se neléčí. Počet případů pracovní neschopnosti z důvodu duševní nemoci roste, v roce 2018 to bylo už 45 tisíc případů, tedy oproti roku 2015 nárůst o více než 14 %.
 • Epidemií depresí v USA je zasežena věková skupina 18 - 22 roků (Doc. Václav Cílek)
 • Celosvětově trpí podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) depresí více než 264 milionů lidí (cca 3% populace) 

Prudký technologický pokrok, s ním spojené neustálé změny, tlak na výkon, vysoká očekávání, strach z nejisté budoucnosti nebo nástup sociálních sítí patří mezi faktory, které dnes vhání lidi do náručí úzkosti a melancholií. Příčinou mohou být i hluboké kulturní změny kterými společnost prochází (mizí hodnoty: pracovní morálka, věrnost, respekt k autoritě, víra), včetně ztráty všech hodnot a postupná cesta k nihilismu, jenž zpochybňuje vše, neuznává žádné univerzální hodnoty, neznává možnost jakéhokoliv skutečného poznání světa (žijeme přítomností, budoucnost nás nezajímá)..Mladí lidé situaci obvykle  třemi možnostmi (jak se s depresemi a úzkostmi vedoucími či spojenými s existenciální krizí vypořádat): sebevražda, druhou upnutí se k náboženství (není alternativa k náboženství) a třetí radikální svoboda.

Mezi časté otázky patří, jaký má život vůbec smysl, proč tu jsme a proč tu není nová filozofie, která by nám pomohla vyrovnat se s novým světem. Cestu však musíme hledat sami u sebe, ne ve vnějším světě.

Psychoanalytik Sigmund Freud vysvětluje boha jako iluzi, která nahrazuje vztah dítěte a otce. Psychoanalytik Alfred Adler pak v bohu vidí lidské projekce. Skutečně upřímně nevěřit v boha tak je pro lidskou bytost možná jen velmi těžké. 

Padá mýtus: Pocit unikátnosti lidstva tak pomalu vyprchává. Ukázalo se, že je nepravděpodobné, že vesmír vznikl pro lidi a že v něm lidstvo má nějaké výjimečné místo.

Melancholie (deprese), narušený tok energie díky strachu

 • zde uvedené informace na webu s výrobkem nesouvisí a mají pouze informativní charakter (chcete-li)
 • nejlepší přírodní lék na depresi je slunce (důsledkem je nedostatek vitamínu D, který se může projevit poklesem imunity, strachem a tím se blokuje tok energie v nás), stačí pobyt cca 15 min. denně
 • vitamín D je také přírodní antidepresivum, chrání pokožku a je důležitý pro imunitu. Kromě problémů s kostmi může být příznakem nedostatku vitaminu D i vypadávání zubů. "Zdravý chrup je signál dostatku vitamínu D. Pokud na sobě pozoruji příznaky nedostatku, je nutné ho doplňovat. Nejsem úplně pro, abychom ho doplňovali uměle přes prášky, ale je dobré zamyslet se nad konzumovací potravin s vitamínem D. To jsou například mořské ryby, hovězí játra a vejce," dodal Prymula (23.11.2023).
 • pobyt v přírodě, zdroj záporných iontů
 • slunce, voda, vzduch, pohyb a dech (zpěv) - klíčové faktory pro léčení fyzické příčiny depresí
 • fyzická práce například výkopy, nebo na zahrádce pomáhají při zahánění depresí a absťáků (za nějakou dobu při práci se začne vyplavovat adrenalin a ten člověk se začne z toho dostávat)
 • střevní mikroflóra (mikrobiom) ovlivňuje náš mozek, hormonální systém i nervovou síť včetně depresí
 • melancholie je důsledkem špatné práce, nebo zablokováním vlastní energie (záleží, čemu věnujeme pozornost a jestli o energii bojujeme s ostaními, tedy jak získáváme energii) díky prožitým traumatů, vznikem závislostí (jsme závislí na vnější energii a pozornosti, protože se neumíme napojit na vlastní zdroj energie, potřebuijeme vnější zdroj energie) v důsledku strachu
 • melancholie (deprese) je zamrznutý hněv, je to hněv obrácený proti sobě samému (Sigmund Freud)
 • nesprávná životospráva a nedostatek pohybu ovlivňují negativně i psychiku - nadváha přechází v obezitu a rozrůstá se až do chronických onemocnění jako je metabolický syndrom, potíže s krevním a oběhovým systémem, cukrovka druhého typu a také úzkosti, deprese a smutek
 • výsledkem neléčené nebo podceněné deprese může být i sebevražda
 • Na jedné straně závažnými depresivními příznaky trpí asi sedm procent české populace (více jsou ohroženy ženy) a na druhé straně na proti tomu se sezonní afektivní porucha objevuje až u 9 % populace v zimním období, v extrémech to může být až 20% populace,“ říká doktorka ELIS Bartečků
 • sezonní afektivní porucha (nesprávně nazývaná melancholií) je obdobím, kdy je méně světla, a nemůžeme se ubránit chmurným myšlenkám
 • úzkost a deprese přispívají k problémům, jako je syndrom dráždivého tračníku (IBS), zácpa, průjem, nadýmání, bolest a žaludeční nevolnost 
 • lidé, kteří meditovali a cvičili dvakrát za týden, vykazovali už po osmi týdnech snížení příznaků deprese téměř o 40 %
 • nalezení smyslu života je základním kamenem dobrého psychického zdraví (neurolog Viktor Frankl)
 • Lao-c', starověký čínský filozof a zakladatel taoismu, jednou řekl: „Jste-li v depresi, žijete v minulosti. Jste-li úzkostní, žijete v budoucnosti. Pokud jste v klidu, žijete v přítomnosti.“ Tím myšlenku Wu wei vystihl dokonale.

Jak se projevuje melancholie?

Lidé, u nichž propukla derese , často na první pohled budí dojem, že mají život i psychiku v naprostém pořádku – mají práci, byt, možná i děti a partnera. Když je pozdravíte, usmějí se a dokážou příjemně konverzovat. Vůči venkovnímu světu si zkrátka nasazují věrohodnou masku.

 • nechutí do života, únavou, problémem vůbec se donutit do nějaké aktivity a špatným soustředěním
 • poruchami spánku, patologicky smutná nálada
 • podrážděností, napětím, zvýrazněnými úzkostnými stavy
 • nevýkonností, nesoustředěností, nechuťí do práce, nechuťí vůbec odcházet z domu a setkávat se s jinými lidmi
 • zhoršuje se paměť

Usměvavá deprese

Odborníci pojem usměvavá deprese zatím neuznávají. Pojem, který odborná komunita zatím oficiálně neuznává, byl uměle vytvořen, aby popsal jednu z hlavních depresivních poruch s atypickými příznaky. Od běžné deprese se liší zejména tím, jak se její symptomy projevují, respektive neprojevují, což je na ní právě to nejnebezpečnější. Lidí, kteří jí trpí, je ale dost. A jejich předstírání jim dává i dost síly k sebevraždě

 • rizikovou skupinou jsou pesimističtí jedinci s tendencí předvídat neúspěch, s problémy přenést se přes trapné či ponižující situace a se sklony příliš přemítat o tom negativním, co se v minulosti stalo
 • příznaky také zahrnují pocity těžkosti v končetinách, výraznější úbytek či příbytek na váze a změny v denním režimu – například nespavost, větší únavu a potřebu odpočinku

Melancholii může vyvolat řada faktorů:

 • nemoc
 • hormonální porucha
 • nerovnováha v těhotenství (předporodní deprese)
 • po porodu (poporodní deprese)
 • při stresové životní události, např. smrt blízké osoby
 • bývá vedlejším účinkem některých léků, např. hormonální antikoncepce
 • osamělost, zvětšuje pravděpodobnost až trojnásobně (úzkost a deprese)
 • vychýlená střevní flóra (mikrobiota), která se může projevit například změnou nálad, propuknutím depresí nebo jejich zhoršením

Deprese je častější u žen, mívá rodinný výskyt a projevuje se při různých genových mutacích.

Druhy melancholií:

 • dystimie - trvalá deprese, chronická deprese
 • psychotická deprese (bludy a halucinace)
 • perinatální deprese (během těhotenství nebo po porodu)
 • Bipolární porucha (střídání stavů nadšení a hluboké deprese)
 • sezónní afektivní porucha

Jiří Janča o melancholii:

 • deprese, ač považované za postižení nervového systému, ve skutečnosti nemají nervovým systémem téměř nic společného, dochází k nim především při dysfunkcích v pohlavní sféře, proto je třeba ovšem počítat s tím, že při dysfunkci některé žlázy a vnitřní sekrecí musíme vždy řešit funkci více žláz s vnitřní sekrecí, nejlépe všech a můžeme jednou žlázou ovlivňovat druhou nebo ostatní
 • záchvaty hněvu, nervozita které jsou někdy doprovázené např. bušením srdce, srdeční nepravidelností, cévními poruchami, ranní únavou, nespavostí, divokými sny, padáním vlasú  nemusí mít původ v nervech (dysfunkce nervového systému), ale může jít o prostý nedostatek hořčíku a navazujících látek, upozorňuji ale na nutnost podávání hořčíku spolu s vápníkem, vitaminem E a B-komplexem (u dospělých forte). Jinak se hořčík aktivuje jen z části a efekt není dostatečný

Co dělat pokud se dostaví melancholie?

Bez varování a zjevné příčiny se najednou cítíte bez života. Nemáte energii, chuť cokoli dělat, máte pocit, že nestojíte za nic. Přepadla vás náhlá deprese! Jak ji překonat? Důležité je tento fakt přijmou a hledat cestu jak z deprese ven!
 • fyzická aktivita, rozproudit tělo - nejlépe práce na zahrádce, sport, jóga
 • myslete jen na sebe - dopřejte si něco po čem toužíte, masáž, teplá koupel, relaxační spánek, dobré jídlo nebo film...
 • dýchejte pokud máte akutní stres, nadechujte se dlouze a hluboce, stejně dlouze a pomalu i vydechujte (jogínský dech - odstranit kyselinu uhličitou dechem) 
 • svižné procházky - pobyt v přírodě, zdroj záporných iontů (obnova elektrické rovnováhy těla)
 • voda, střídání teplé a studené vody při sprchování a dostatečný pitný režim
 • pobyt na slunci min. 15 min. denně
 • dýchání (např. Wim Hof, ještěrčí dýchání), větší přísun kyslíku a tím se podpoří tvorba hemoglobinu

Superpotraviny působící proti melancholiím:

Upozornění: níže uvedené informace (připisované vlastnosti bylinek či rostlin ve smyslu zabránění určité lidské nemoci, schopnosti zmírnit ji nebo ji vyléčit) nejsou schválená zdravotní tvrzení dle platných nařízení EU a nelze tyto účinky považovat za schválené lékařské účinky, jde tedy o neschválené nepotvrzené tvrzení, přestože byly převzaty z "odborné literatury" (např. Janča, Zentrich, Váňa, E. Havelka, W.D. Storch, Alena Hamplová atd.) či informačního a vyhledávacího portálu seznam.cz. Provozovatel stránek AWAshop.cz upozorňuje, že nezodpovídá za špatné vyložení uvedených informací.

v případě depresí a slabé psychice je dobré konzumovat hovězí vývar se zeleninou (vařený na plynovém sporáku se zakrytou pokličkou při mírném varu po dobu min. 24hodin i několik dní)

Bylinky působící proti melancholiím

Některé přírodní látky (bylinky) jsou již po staletí v medicíně užívány pro svoje schopnosti působit na příznaky deprese a na zmírnění mírné a středně těžké deprese. Není vhodné je však kombinovat s léky (může docházet ke kontraindikacím, nežádoucím účinkům atd.).

 • zde uvedené informace na webu s výrobkem nesouvisí a mají pouze informativní charakter (chcete-li)
 • podle bylinkáře Vladimíra Vytáska je vůně z oleje Růže stolisté (případně růže damašské) nejvhodnější na deprese
 • Maliník obecný - působí jako prevence
 • Kozlík lékařský je populární rostlinou, užívanou při nervových chorobách, úzkosti, nespavosti a ke zmírnění depresí, zklidňuje při nervozitě, stresu, hysterii, nespavosti i depresích, uvolňuje křeče způsobené nervozitou
 • Třezalka tečkovaná se užívá jako přírodní antidepresivum v lidovém léčitelství od nepaměti. Ve formě nálevu se užívá zejména k tlumení neuróz.
 • Tymián obecný, působí proti depresím a na podporu psychiky (aromaterapie), přírodní antibiotikum
 • Bazalka obsahuje silice, které patří k nejúčinnějším látkám, působícím na nervovou soustavu, éterický olej v ní napomáhá odstraňování bolestí hlavy, snižuje stres a únavu a tlumí úzkostné stavy. Jde o přírodní protidepresivum, které dokáže zlepšit náladu a zahání naše zimní deprese. Příznivě ovlivňuje také činnost zažívacího traktu.
 • Rakytnik řešetlákový, půsöbí proti depresím, stresu a podporuje nervový systém a vyživuje mozek (brainfood)
 • Pupečník asijský (gotu kola), vyrovnává psychiku a pomáhá podporuje kognitivní funkce mozku, působí proti stresu a depresím
 • Černý jeřáb, působí proti stresu a depresím
 • Eleuterokok ostnitý, podporuje psychiku a kognitivní funkce, působí proti stresu a depresím, zlepšuje mozkové funkce (paměť, koncentrace, pozornost) a nervový systém
 • pupečník asijský, podporuje kognitivní funkce mozku, působí proti stresu (protistresová bylina) a depresím
 • kozinec blanitý, chrání před fyzickým a psychickým stresem, pomáhá snižovat stresový hormon kortizol
 • zběhovec plazivý, prospívá při chronickému vnějšímu tlaku stresorů, melancholiích, podráždění  a úzkosti (tyto stavy mohou vést k bušení srdce a arytmii)
 • koupele z přesličky rolní, na deprese či záchvaty zuřivosti a nervovými onemocněními,podporuje zdravé ledviny
 • vonné tyčinky, esenciální oleje, vonné vosky
 • rozchodnice růžová, výrazně snižuje tvorbu katabolického  stresového hormonu kortizolu, který se vyplavuje při stresu a zátěži - ocení zejména sportovci, působí proti stresu, neurózám, depresím a podporuje kognitivní funkce mozku
 • kardamom, působí proti stresu a melancholii
 • kopretina řimbaba

Úzkost a melancholie:

Úzkost a melancholie jdou často ruku v ruce, přičemž asi polovina pacientů s melancholií také zažívá úzkost. Úzkost je v korelaci s nižší hladinou antioxidačního stavu. Pokud zařadíte do jídelníčku potraviny bohaté na protioxidanty, mužete zmírnit příznaky úzkostných poruch.

Jaké protioxidanty působí proti úzkosti:

 • Fazole : sušené malé červené, Pinto, černé, červené ledvinky
 • Ovoce : jablka (Gala, Granny Smith, Red Delicious), švestky, třešně, švestky
 • Lesní ovoce: ostružiny, jahody, brusinky, maliny, borůvky
 • Ořechy: vlašské ořechy, pekanové ořechy
 • Zelenina : artyčoky, kapusta, špenát, červená řepa, brokolice
 • Koření: kurkuma (obsahující účinnou látku kurkumin) a zázvor
 • bylinky: ašvaganda, třezalka tečkocvaná

https://nazory.ihned.cz/c1-66681870-hleda-se-filozofie-pro-novou-dobu-potrebujeme-nahradu-za-mrtveho-boha-ale-nemela-by-to-byt-antidepresiva

6.1.2024 Celibát škodí zdraví! Horší spánek, víc stresu, slabší imunita či vyšší krevní tlak. Celibátem, o němž bude nyní řeč, je myšlena dlouhodobá, měsíce či roky trvající absence jakéhokoli sexu. A pod slovíčko jakéhokoli spadá i masturbace. Pokud tedy sice nemáte s kým hrátky provozovat, ale masturbujete, v celibátu nežijete!

 • Povolené pánevní dno je zdrojem řady nepříjemností – bolesti beder, inkontinence, u žen bolestivé menstruace. Navíc snižuje libido a intenzitu sexuálních prožitků. A právě sex je jednou z možností, jak tyhle svaly posilovat, a co si budeme říkat, o dost příjemnější než klasické cvičení. Při každém orgasmu se totiž svaly pánevního dna přirozeně (a silně) stáhnou a tyhle orgastické kontrakce jsou tak vaším cvičením. „A je tu další věc. Klitoris je jednou z nejcitlivějších oblastí ženského těla. Když ale hladoví, dočasně se scvrkne a ztratí cit. Říká se tomu atrofie klitorisu, je způsobena nedostatečným průtokem krve.
 • Milostné hrátky, respektive srdeční frekvence a průtok krve, které se při nich zvyšují, mají pozitivní vliv na celkové zdraví srdce. „Hodně citovaná studie například zjistila, že muži, jež se oddávají milování dvakrát týdně, mají nižší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění než ti, kteří ho mají méně.
 • Podle dalších studií mají sexuálně aktivní lidé obecně nižší krevní tlak než ti, co žijí v celibátu.
 • Stres a sex spolu souvisí. Když je toho na vás moc, máte starosti a jste ve stresu, na postelové dovádění většinou moc chuť nemáte. Ale paradoxní je, že právě to by vám mohlo od stresu pomoci. Do těla se při něm totiž vyplavují hormony štěstí (především dopamin a oxytocin), které pomáhají k relaxaci těla, odbourávají stres a zvedají náladu. A aby toho nebylo málo, při milování se také snižuje hladina kortizolu a adrenalinu, což jsou naopak hormony stresové.
 • Kromě zvýšeného stresu a úzkosti mají lidé žijící v celibátu vyšší pravděpodobnost, že se ocitnou v depresích. Pokud totiž tahle abstinence není vaše osobní rozhodnutí (třeba z důvodu víry a podobně), můžete se snadno začít cítit osaměle, nedostatečně, nejistě a nesebejistě. Pravidelný sex poskytuje pocit bezpečí a pohodlí a ujišťuje nás, že nás partner považuje za atraktivní.
 •  Pokud máte trable třeba s usínáním, nemusíte do sebe hned cpát pilulky na spaní, zkuste skočit s někým do postele. Endorfiny, oxytocin a prolaktin – hormony, které se při orgasmu vyplavují do těla - totiž usnadňují usínání a prodlužují čas strávený v lepších spánkových cyklech.
 • Jedna americká studie zjistila, že lidé, kteří se jim věnují jednou nebo dvakrát týdně, mají vyšší hladinu imunoglobulinu, protilátky, která hraje klíčovou roli v imunitní funkci. Imunoglobulin chrání vaše tělo před choroboplodnými zárodky, viry a jinými vetřelci. Je prokázáno, že sexuálně aktivní lidé bývají méně často nemocní než ti, co žijí v celibátu.
 • https://www.prozeny.cz/clanek/sex-a-vztahy-laska-a-vztahy-celibat-skodi-zdravi-horsi-spanek-vic-stresu-slabsi-imunita-ci-vyssi-krevni-tlak-93332

23.11.2023 Je otázkou, jestli záhadný virus v Číně náhodou není počátkem nějaké další nepříjemné události, která může mít celosvětový dopad, řekl ve vysílání CNN Prima NEWS epidemiolog Roman Prymula. Zároveň podotkl, že většina těchto "ne úplně dobrých pozdravů" přichází z Číny. Bývalý ministr zdravotnictví také upozornil na nedostatek vitaminu D, který může způsobit problémy s kostmi a vypadávání zubů.

 • Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středeční zprávě uvedla, že zaznamenala výskyt zápalu plic bez určeného původu u dětí v severní Číně. Školáci prý mají neobvyklé příznaky. Mezi ně patří zánět plic a vysoká horečka, ale zároveň nemají kašel ani jiné symptomy, které jsou obvykle spojovány s chřipkou, infekcí RSV a dalšími respiračními onemocněními. 
 • Až dvě třetiny populace trpí podle Prymuly nedostatkem vitaminu D. Vitamín D je také přírodní antidepresivum, chrání pokožku a je důležitý pro imunitu.  Kromě problémů s kostmi může být příznakem nedostatku vitaminu D i vypadávání zubů. "Zdravý chrup je signál dostatku vitamínu D. Pokud na sobě pozoruji příznaky nedostatku, je nutné ho doplňovat. Nejsem úplně pro, abychom ho doplňovali uměle přes prášky, ale je dobré zamyslet se nad konzumovací potravin s vitamínem D. To jsou například mořské ryby, hovězí játra a vejce," dodal Prymula.  
 • https://cnn.iprima.cz/zahadny-virus-v-cine-muze-jit-o-neprijemnou-udalost-s-celosvetovym-dopadem-pripustil-prymula-418470?

9.11.2023 Ep. 131 - Václav Cílek - K největším změnám dochází v krizi 1/2

 • Deprese, její nasávaní a přenos ve městě. Město bychom si měli dávkovat opatrně, nebo město bychom měli kompenzovat pobytem alespoň v příroděV Japonsku proběhl výzkum toho, jak stromy a pobyt v lese pomáhají člověku aby nedostal covid. Ukázalo se, že když procházíte borem (borovicový les), zejména v létě, kdy je siličněj (vůně silic). Ty rostliny vylučují fytoncidy, to je jejich obrana proti patogenům a houbám. Takže, když se člověk procházek pár hodin v lese v sobotu a neděli, tak má o 20 -30%  nižší pravděpodobnost, že dostane covid, nebo těžší covid. Tedy je to něco, co pomáhá a ta doba, kdy to pomáhá trvá zhruba 5-6 dní. Vychází z toho, že doopravdy, když ten víkend věnujete pobytu v přírodě, nebo někde mimo nákupní střediska, protože když se lidé prochází v lese, tak asi 30% lidí má pocit, že jim ta depresivní složka zlepšila a u lidí, kteří pobývají v obchodních centrech, tak 20% má pocit, že se jim deprese zhoršila. My jsme rovněž pravděpodobni schopní číst informaci z pachu, nebo vůní. Stromy to mají podobné, zejména listnaté za horka vylučují  takové izoprenoidy, které jsou i základem voňavek. A podle množství izoprenů, které jsou poměrně velké, ten strom ví (je prokázáno že na to má analytické schopnosti), jak se cítí okolní les. A pokud my jsme analogie lesa, nebo les je obec stromů, tak si myslí, že to je evoluční mechanismus, který tady funguje dlouhou dobu. Chce to dávkovat si pobyt mezi lidmi, pak mít kompenzaci pobytu v přírodě a pak je tu zpravodajství (my jsme evolučně nastavení na špatné zprávy). Proti špatným zprávám se nemůžete bránit jinak, než si je dávkovat. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=bLubs24Y1zQ

9.7.2023 Lepší než antidepresiva? Léčebné účinky byliny ašvagandy již potvrzují i vědci. Ašvaganda (adaptogen) je v sanskrtu název pro tradiční bylinu používanou v ajurvédské medicíně, která se latinsky jmenuje Withania somnifera, česky pak Withanie snodárná. Několik desetiletí je již známá i v západní kultuře a za ta léta byla podrobena řadě studií. Výsledek? Bylina pomáhá zlepšit celou řadu neduhů.

 • Při užití pomáhá organismu udržovat rovnovážný stav a napravovat celou škálu nežádoucích zdravotních výkyvů. Používá se k podpoře fyzického a duševního zdraví, k obraně organismu před nemocemi a škodlivými faktory prostředí a ke zpomalení procesu stárnutí.
 • Ašvaganda kromě vitamínů a minerálů obsahuje další prospěšné fytochemikálie, jako jsou enzym kataláza, superoxi dismutáza a antioxidant glutathion. Dále obsahuje flavonoidy, antioxidanty, alkaloidy, aminokyseliny (včetně tryptofanu), neurotransmitery, steroly, třísloviny, lignany a triterpeny.
 • Jedním ze zásadních benefitů ašvagandy je její vliv na zdraví štítné žlázy. Bylo prokázáno, že pomáhá s její sníženou funkcí a také s autoimunitním onemocněním tohoto orgánu, zvané Hashimotova nemoc. Pokud má člověk klinické příznaky snížené funkce štítné žlázy jako přibírání na váze a únavu, a přesto má výsledky v normě, ašvaganda i tak může pomoci. Vzhledem k tomu, že ašvaganda zvyšuje funkci štítné žlázy, nemusí být vhodná pro osoby s hyperaktivní štítnou žlázou, jako jsou například pacienti s Gravesovou chorobou.
 • Adaptogeny, jako je ašvaganda, mají tu výbornou schopnost, že působí tam, kde je třeba. Ašvaganda je také obzvlášť účinná při poruchách nálady. 
 • Ašvaganda chrání také mozek před degenerací buněk, která může vést k onemocněním, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Jedním z hlavních důvodů pro její účinnost při léčení mozku je to, že obsahuje silné antioxidanty, které ničí volné radikály způsobující stárnutí. Zjistilo se, že obsažené steroidy pomáhají podporovat růst buněk, zvrátit problémy s chováním a hromadění plaku amyloid beta, který je hlavním patologickým symptomem rozvoje Alzheimerovy choroby.
 • https://www.newstream.cz/enjoy/biohacking-lepsi-nez-antidepresiva-lecebne-ucinky-byliny-asvagandy-jiz-potvrzuji-i-vedci?

28.5.2023 Dlouhověkost? Serin je považován za neesenciální aminokyselinu, protože tělo si ji umí vyrobit. Jako u většiny neesenciálních aminokyselin to ale nestačí pro zachování plného zdraví, je třeba ho přijmout také ze stravy. Dostatečné množství serinu je klíčové pro správné fungování mozku.

 • Serin je důležitý při syntéze bílkovin a v procesech vnitrobuněčného metabolismu a podílí se také na fungování RNA, DNA, imunitní funkci a tvorbě svalů.
 • Jedním z konkrétních benefitů serinu je jeho vliv na dobrou kondici mozku. Výzkum ukazuje, že serin je neuroprotektivní a působí prostřednictvím různých biochemických a molekulárních mechanismů na podporu funkce mozku. Posiluje kognitivní funkce tím, že aktivuje NMDA receptory v mozkových buňkách, které váží glutamin a glycin.
 • Správná hladina serinu tedy může předcházet i zmírňovat například schizofrenii, depresi a kognitivní dysfunkce. Serin hraje zásadní roli při syntéze fosfatidylserinu, který je stavební součástí neuronů v mozku a je v mozku zásadním neuromodulátorem. Je to typ lipidu a jako doplněk stravy se používá přímo k posílení paměti a zlepšení mozkového kapacity. Může být pomocníkem v případě Alzheimerovy či Parkinsonovy nemoci. 
 • Nízká hladina serinu v těle může být spojena s komplexními systémovými chorobami jako chronický únavový syndrom a fibromyalgie. Ty mohou souviset s nízkou hladinou tryptofanu a serotoninu, jejichž je serin prekurzorem. Tryptofan aktivně snižuje stres a přispívá k navození přirozené relaxace organismu. Zvýšení množství tryptofanu pomáhá zmírnit úzkost a příznaky deprese, protože serotonin je mozku vlastním uklidňujícím neurotransmiterem. Serin také pomáhá se spánkem.
 • Výzkum publikovaný v časopise Journal of Cell Biology ukazuje, že aktivní syntéza serinu je pravděpodobně nutná k „usnadnění transportu aminokyselin, syntéze nukleotidů, metabolismu folátů a udržení homeostázy způsobem, který ovlivňuje rakovinu“. Vědci se domnívají, že zvýšení hladiny této aminokyseliny by mohlo být cenné v boji proti rakovinnému bujení.
 • Nejbohatšími zdroji serinu jsou sója, ořechy jako mandle, vlašské ořechy a pistácie, vejce a mléčné výrobky. Standardně se serin metabolizuje z jiných molekul, pokud ho ve stravě nemáme dostatek. Naopak při přebytku serinu se pouze část přeměňuje v glycin, ze zbytku se stávají další druhy bílkovin či folát.
 • https://www.newstream.cz/enjoy/biohacking-co-stoji-za-tajemstvim-dlouhovekosti-japoncu-aminokyselina-serin?

23.7.2022 Česku trpí depresí zhruba 700 tisíc lidí, antidepresiva bere přes půl milionu Čechů. Od 90. let byla široce přijímána a farmaceutický průmysl silně podporoval teorii, že deprese způsobuje nedostatek serotoninu v mozku, a obvykle tak pomůže brát léky založené na blokování jeho vstřebávání (SSRI). V 90. letech uvedly farmaceutické firmy na trh nový typ antidepresiv, který mohutně propagovaly. Následně začala serotoninovou teorii o původu deprese zastávat i Americká psychiatrická asociace. Postupem času se stala obecně uznávanou a dnes podle University College London věří 85 až 90 procent populace, že deprese je způsobená nízkou hladinou serotoninu. Tato látka slouží k přenášení nervových vzruchů mezi buňkami.

 • Nejprve porovnali hladinu serotoninu v krvi a v mozkomíšním moku a vyšlo najevo, že nejsou významné rozdíly mezi zdravými lidmi a jedinci s depresí. Následně se podívali na receptory serotoninu, to znamená ty části nervových buněk v mozku, na které se serotonin váže. Podle dosavadních předpokladů by tyto receptory byly v depresivních mozcích méně aktivní. Ve skutečnosti se ukázalo, že nejenže není v aktivitě receptorů u zdravých a nemocných lidí zásadní rozdíl, ale když už, tak aktivnější byly spíše u lidí s depresí. Tedy přesně naopak, než tvrdí serotoninová teorie.
 • Aktivnější byla u lidí s depresí také bílkovina, která účinek serotoninu v mozku ukončuje. To však podle autorů výzkumu může být tím, že hodně účastníků studie někdy bralo antidepresiva. Nenašla se ani průkazná studie, kdy vědci zkusili dobrovolníkům vyvolat depresi uměle. Snížili jim hladinu serotoninu a nic se nestalo.
 • Antidepresiva založená na serotoninu by tak logicky podle této teorie neměla fungovat. Podle některých prací tedy jejich efekt často nepřevažuje hrozící vedlejší účinky, navíc vědci nepřišli na přesný způsob, jak tyto léky mají vlastně léčit. Mluvčí britské Royal College of Psychiatrists Nick Stafford nicméně antidepresiva brání. „Antidepresiva jsou efektivní, doporučená léčba na depresi a řadu dalších nemocí. Nedoporučujeme proto nikomu přestat brát antidepresiva jen kvůli této studii.
 • https://zahranicni.hn.cz/c1-67095870-vyzkum-ukazal-ze-deprese-nesouvisi-s-chemickou-nerovnovahou-v-mozku-tak-se-porad-nevi-jak-antidepresiva-funguji

16.11.2020 Průzkum: Češi se v době pandemie méně hýbou a více kouří. Psychika se zhoršila každému desátému. Lidé propadají negativním pocitům a náladám, které mohou přejít i v depresi či úzkostnou poruchu. Češi v celostátní karanténě také více kouří a méně cvičí, což vede k tloustnutí. Podle průzkumu Češi průměrně za posledních sedm měsíců přibrali 6,5 kila. 

https://domaci.ihned.cz/c1-66845390-pruzkum-cesi-se-v-dobe-pandemie-mene-pohybuji-a-vice-kouri-psychika-se-zhorsila-kazdemu-desatemu

 

Zobrazit více Zabalit
Cena a štítky
Zaměření
(37)
(11)
(22)
(93)
(4)
(63)
(15)
(17)
(34)
(121)
(40)
(80)
(46)
(89)
(6)
(25)
(89)
(32)
(6)
(16)
(9)
(34)
(76)
(33)
(36)
(103)
(42)
(14)
Zobrazit vybrané
121 produktů
AWA superfoods Goji kustovnice čínská sušené plody 500g
Kód:awa1633

AWA superfoods Goji kustovnice čínská sušené plody 500g

182 Kč
Skladem > 5 ks
Goji kustovnice čínská patří mezi nejvyhledávanější přírodní potraviny (2016)
AWA superfoods Mandle natural 1000g
Kód:awa1555

AWA superfoods Mandle natural 1000g

155 Kč229 Kč
Skladem > 5 ks
Mandle natural – superpotravina, antioxidant, snižují hladinu cholesterolu, pomáhají mírnit ekzémy.
-32 %
AWA superfoods Mandle natural sladké 500g
Kód:awa1757

AWA superfoods Mandle natural sladké 500g

139 Kč
Skladem > 5 ks
Mandle natural sladké, zdroj omega kyselin, antioxidant, podporuje imunitu a růst svalové hmoty.
AWA superfoods Para ořechy 1000g
Kód:awa1725

AWA superfoods Para ořechy 1000g

399 Kč
Skladem > 5 ks
Para ořechy, zdroj omega kyselin, hořčíku, prodporují centrální nervový systém. Vhodné při depresích...
AWA superfoods Slunečnicové semínko loupané 1000g
Kód:awa1648

AWA superfoods Slunečnicové semínko loupané 1000g

79,0 Kč99,0 Kč
Skladem > 5 ks
Slunečnicové semínko působí proti migrénám, mírní svalové křeče a napětí.
-20 %
AWA superfoods Mandle loupané 1000g
Kód:awa1556

AWA superfoods Mandle loupané 1000g

249 Kč299 Kč
Skladem > 5 ks
Mandle loupané, na přípravu mandlového mléka.
-17 %
AWA superfoods sušené švestky vypeckované 250g
Kód:awa1981

AWA superfoods sušené švestky vypeckované 250g

59,0 Kč69,0 Kč
Skladem > 5 ks
Švestky mají příznivý obsah provitamínu A, vitamín B1, B2, P. Velmi cenný je jejich obsah minerálů.
-14 %
AWA superfoods Kešu oříšky natural 500g
Kód:awa1674

AWA superfoods Kešu oříšky natural 500 g

129 Kč169 Kč
Skladem > 5 ks
Kešu jsou přírodním zdrojem omega kyselin a magnézia, dodávají energii, snižují hladinu cholesterolu...
-24 %
AWA superfoods Dýňové semínko loupané 500g
Kód:awa1649

AWA superfoods Dýňové semínko loupané 500 g

139 Kč
Skladem > 5 ks
Dýňová semínka dodávaní energii, podporují růst vlasů a nehtů.
AWA superfoods Vlašské ořechy loupané 1000g
Kód:awa1491

AWA superfoods Vlašské ořechy loupané 1000 g

269 Kč
Skladem > 5 ks
Vlašské ořechy loupané podporují mozkové funkce, působí proti vnější tlaku a melancholii.
AWA superfoods Kurkuma BIO 100g
Kód:awa1788

AWA superfoods Kurkuma BIO 100g

62,0 Kč
Skladem > 5 ks
Kurkuma – koření původem z Indie, superpotravina, podporuje resilienci organismu.
AWA superfoods sezam černý 1000g
Kód:awa3119

AWA superfoods sezam černý 1000g

149 Kč
Skladem > 5 ks
Sezam černý je u nás málo známé semínko. Černý sezam obsahuje 20% bílkovin, 50% rostlinných olejů , ...
AWA superfoods Sezamové semínko loupané 1000g
Kód:awa1499

AWA superfoods Sezamové semínko loupané 1000g

159 Kč
Skladem > 5 ks
Sezamové semínko je zdrojem omega kyselin, proteinů, vápníku, hořčíku a zinku.
Ředkev čínská růžová semena na klíčení BIO 200g
Kód:awa2584

Ředkev čínská růžová semena na klíčení BIO 200g

119 Kč
Skladem 5 ks
BIO semena ředkve čínské růžové určená k celoročnímu klíčení. Klíčky mají jemnou pikantní chuť.
AWA superfoods Kešu oříšky pražené solené 1000g
Kód:awa1495

AWA superfoods Kešu oříšky pražené solené 1000g

399 Kč
Skladem > 5 ks
Kešu oříšky jsou zdrojem rostliných tuků, brainfood a superpotravina.
AWA superfoods Jádra ořechů MIX 1000g
Kód:awa1559

AWA superfoods Jádra ořechů MIX 1000 g

389 Kč
Skladem > 5 ks
Jádra ořechů MIX, složení: loupané mandle, lísková jádra, kešu natural, para ořechy, mandle natural.
AWA superfoods Para ořechy 500g
Kód:awa1758

AWA superfoods Para ořechy 500 g

219 Kč
Skladem > 5 ks
Para ořechy, zdroj omega kyselin, hořčíku, prodporují centrální nervový systém. Vhodné při depresích...
AWA superfoods Černá rýže zlomková natural 500g
Kód:awa2243

AWA superfoods Černá rýže zlomková natural 500g

49,0 Kč64,0 Kč
Skladem > 5 ks
Černá rýže je bohatým zdrojem antioxidantů, vlákniny a bílkovin.
-23 %
AWA superfoods černá čočka beluga 1000g
Kód:awa3131

AWA superfoods černá čočka beluga 1000g

129 Kč
Skladem > 5 ks
AWA superfoods Černá čočka beluga , zdroj bílkovin a vlákniny, rychle zasytí, nenadýmá.
AWA superfoods Kakaový prášek BIO RAW 500g
Kód:awa1979

AWA superfoods Kakaový prášek BIO RAW 500g

199 Kč
Skladem > 5 ks
Kakaový prášek, bez obsahu lepku, podporuje mozkové funkce - brainfood, dodává energii a vitalitu.
AWA superfoods Pistácie loupaná jádra 250g
Kód:awa1791

AWA superfoods Pistácie loupaná jádra 250g

195 Kč219 Kč
Skladem > 5 ks
Pistáciové oříšky podporují nervový systém – brainfood, vhodné pro sportovce a vegany.
-11 %
AWA superfoods Červená čočka zlomková 1000g
Kód:awa2362

AWA superfoods Červená čočka zlomková 1000g

79,0 Kč
Skladem > 5 ks
AWA superfoods Červená čočka zlomková, zdroj bílkovin a vlákniny, rychle zasytí, nenadýmá.
Zdravý den Kakaové boby BIO celé nepražené 500g
Kód:awa2043

Zdravý den Kakaové boby BIO celé nepražené 500g

199 Kč
Skladem > 5 ks
Kakaové syrové boby BIO celé nepražené RAW, superpotravina.
AWA herbs ostropestřec mariánská plod tlučený 250g
Kód:awa2859

AWA herbs ostropestřec mariánská plod tlučený 250g

59,0 Kč
Skladem > 5 ks
Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je bodlákovitá rostlina jedno až dvouletá dorůstající výš...
Brokolice Raab semena na klíčení BIO 200 g
Kód:awa2587

Brokolice Raab semena na klíčení BIO 200 g

129 Kč
Skladem > 5 ks
Brokolice Raab – vhodné pro vegany, sportovce, bez obsahu lepku.
Health Link BIO Třtinová melasa Blackstrap 360g
Kód:awa1406

Health Link BIO Třtinová melasa Blackstrap 360g

79,0 Kč
Skladem > 5 ks
Třtinová melasa je přírodní sladidlo získané z cukrové třtiny, které je alternativou rafinovaného cu...
HARERA meruňky sušené nesířené 1000g
Kód:awa2016

HARERA meruňky sušené nesířené 1000g

339 Kč
Skladem > 5 ks
Meruňky sušené, vhodné při redukčních dietách, zdroj vlákniny, minerálů a vitaminů, prospívají CNS.
Ashwagandha prášek BIO 250g
Kód:awa3528

Ashwagandha prášek BIO 250g

199 Kč
Skladem 1 ks
Prášek ze sušeného kořene bio Ashwagandhy pro přípravu nápojů. Vhodný také pro vegany a vegetariány.
Švestky v hořké čokoládě 250g
Kód:awa3882

Švestky v hořké čokoládě 250g

99,0 Kč
Skladem > 5 ks
Švestky obalené v hořké čokoládě jsou velmi oblíbenou pochoutkou, a navíc jsou plné vlákniny a drasl...
Rakytník ORIGINÁL 100% juice BIO 750 ml
Kód:awa2975

Rakytník ORIGINÁL 100% juice BIO 750 ml

379 Kč
Skladem > 5 ks
Rakytník řešetlákový (tzv. sibiřsky zázrak) je keřovitý strom dorůstající výšky cca 6 m, je původem ...
VÝPRODEJ !
se SLEVOU až 49%
Osobní odběr v Brně
zdarma! 2x výdejní místo