Valček, ktorý sa dostane vráskam pod kožu! Test so Simonou.

Valček, ktorý sa dostane vráskam pod kožu! Test so Simonou.

05.06.2013 23:55

MEDIK8, skinrolla

Základom krásnej a zdravej pleti je dôkladná a pravidelná starostlivosť. Ani dokonalá starosť však nezastaví starnutiektoré sanajčastejšie prejavuje vznikom vrások a ochabnutím pokožkyStarnutie pleti nemožno zastaviťale správnou starostlivosťou ho môžetespomaliťKvalitná kozmetika a pravidelné čistenie pleti sú základomČo môžeme v boji proti vráskam urobiť viacTo sme zisťovalispoločne s čitateľkou Simonou!

Čitateľka Simona sa na nás obrátila s otázkouči pre udržanie sviežej a mladistvej pleti stačí pravidelná starostlivosť s pomocou kvalitnejkozmetikyalebo či pre svoj vzhľad môže urobiť ešte niečo viacavšak bez zásahu plastického chirurga.

S rovnakým dotazom sme sa preto obrátili na odborníka v oblasti dermatológie"Základom krásnej a zdravej pleti je dôkladná apravidelná starostlivosťAni dokonalá starosť však nezastaví starnutiektoré sa najčastejšie prejavuje vznikom vrások a ochablosťoupokožky"vysvetľuje nám PrimMUDrMarta Moidlová z kliniky Laser Plastik v Prahe.

Naozaj aplikujeme krém tam, kde vrásky vznikajú?

Ľudská koža sa skladá z troch hlavných častí - pokožkaškára a podkožieVrásky vznikajú v škáre (dermis), ktorá je v oblasti tváre ukrytázhruba 1 mm pod vrchnou časťou pokožky (epidermis).

"Pri aplikácii nočného krému sa jeho účinné látky dostanú prevažne len do epidermis a tým je ich účinok zníženýNa docielenie vysokejabsorpcie krému či séra hlboko do kože je potreba použiť účinnejší pomocníkanež len naše prsty"opisuje nám PrimMUDrMartaMoidlováktorá nám predstavila novinku v oblasti starostlivosti o pleťJe ním kozmetický derma valček Medik8 s mikroihlou.

"Používaním valčeka sa v pokožke vytvára drobné vpichyvďaka ktorým sa dostanú účinné látky z neskôr aplikovaného krému či séra hlboko do dermis a tým pôsobí v správnych miestachDrobné ranky navyše takmer okamžite začne proces hojenia a produkciukolagénu a elastínuktoré pleť viditeľne omladzujú a redukujú nedostatky"líči Prim.MUDrMarta Moidlová.

Ako často derma valček ( dermaroller ) Medik8 Skinrolla používať?

Simona si pred samotným rolovaním vizuálne rozdelila cieľovú oblasť na časti (prípadetvárečeloľavá tvárpravá tvárnosbrada). S jemným tlakom rolovala valčekom10xtam a späť v každej cieľovej oblastiviďobrázok.

Dôležité jeaby ste vždy rolovala jednu časť oblasti a po dokončení rolovania nanieslakrém alebo sérumktoré votrite do pokožky.


My sme testovanie prevádzali počas dňaale na dosiahnutie najlepšieho účinku sa odporúča použitie večer pred spanímaby sa účinné látky mohli vstrebať apokožka sa prirodzenou cestou regenerovať.

Po každom použití je nevyhnutné valček opláchnuť horúcou vodou a potom ich dezinfikovať dezinfekčným sprejom.

 

MEDIK8

The foundation of a beautiful and healthy skin is thorough and regular care. Even perfect sorrow does not stop aging, which is most commonly manifested to accruing vrások and weakening the skin. Aging skin can not be stopped, but the right care by him may be slowed. A high-quality cosmetics and skin cleansing are regular basis. What can we in the fight against wrinkles make more? That we zisťovali together with čitateľkou Simon!

Čitateľka Simona contacting us with a question or to maintain a lush mladistvej just regular skin care with the help of higher quality cosmetics, or whether for its appearance may do something even more but without the intervention of a plastic surgeon.

With the same user's query, we therefore turned to an expert in the field of dermatology. "The foundation of a beautiful and healthy skin is thorough and regular care. Neither perfect sorrow but does not stop aging, which is most commonly manifested to accruing vrások and sagging skin," explains us directly. MD. Marta Moidlová of Plastic Laser Clinic in Prague.
Are you sure you apply sunscreen where wrinkles are formed?

Human skin consists of three main parts - skin, dermis and subcutaneous tissue. Wrinkles are formed in Skaro (dermis), which is on the face hidden about 1 mm below the top of the skin (epidermis).

"When an application's night cream is its active substance will mostly only the epidermis and the team reduced their activity. Docielenie the high absorption of the cream or serum deep into the skin it is necessary to use more helper than just our fingers," describes us directly. MD. Marta Moidlová, which we introduced new products in the field of skin care. Is it cosmetic derma roller with Medik8 mikroihlou.

MD. Marta Moidlová.
How often derma roller (Dermaroller) Medik8 use?

Simon himself before scrolling visually divided the target area on a part (in the case of face: forehead, ľavá cheek, right cheek, nose, chin). Wit
Medik Dermarollerh gentle pressure valčekom rolled over, 10 times back and forth in each target area, right. FIG.

It is essential that you always rolled over one part of the field and after scrolling loaded onto lotion or serum which votrite the skin.

We've prevádzali testing during the day, but to achieve the best of action are advised to use at night before bedtime, so that the active substance can be absorbed and naturally through the skin regenerate.

After each u

VýrobceČlánky